[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Herberts, Siv') gav 11 träffar


1. Herberts, Siv / Institutionen för vårdvetenskap
  Tron i hälsans tjänst / Katie Eriksson & Siv Herberts.
- Ingår i: Vårdteologi = Caring theology / Katie Eriksson (red.) & Antonio Barbosa da Silva. - Åbo : Åbo akademi, 1991, s. 222-258. - (Vårdforskning, ISSN 0786-3578 ; 3).
ISBN 951-649-927-9
2. Herberts, Siv / Institutionen för vårdvetenskap
  Den mångdimensionella hälsan : en studie av hälsobilden hos sjukvårdsledare och sjukvårdspersonal / K. Eriksson & S. Herberts. - Vasa : Åbo akademi. Institutionen för vårdvetenskap, 1992. - 87 s. : diagr., tab. - (Projektrapport ; 1992, 2).
ISBN 951-650-100-1
3. Herberts, Siv / Institutionen för vårdvetenskap
  Towards a caritative caring model / K. Eriksson, Siv Herberts.
- Ingår i: Reassessing nursing care : a challenge for nurses in the 21st century : European Nursing Congress 1992, October 11-14, 1992, Amsterdam, The Netherlands : programme and abstracts. - Amsterdam, 1992, s. 53.

4. Herberts, Siv / Institutionen för vårdvetenskap
  Bilder av lidande : lidande i belysning av aktuell vårdvetenskaplig forskning / Katie Eriksson & Siv Herberts & Lisbeth Lindholm.
- Ingår i: Möten med lidande / Katie Eriksson (red.). - Vasa : Åbo akademi, 1993, s. 55-78 . - (Vårdforskning, ISSN 0786-3578 ; 4).
ISBN 951-650-237-7
5. Herberts, Siv / Institutionen för vårdvetenskap
  Lidande : en begrepsanalytisk studie / Katie Eriksson & Siv Herberts.
- Ingår i: Möten med lidande / Katie Eriksson (red.). - Vasa : Åbo akademi, 1993, s. 29-54 . - (Vårdforskning, ISSN 0786-3578 ; 4).
ISBN 951-650-237-7
6. Herberts, Siv / Institutionen för vårdvetenskap
  Bilder av lidande : lidande i belysning av aktuell vårvetenskaplig forskning / Katie Eriksson, Siv Herberts och Lisbet Lindholm.
- Ingår i: Hoitotiede, ISSN 0786-5686, (1994) 4, s. 155-162.

7. Herberts, Siv / Institutionen för vårdvetenskap
  Usko terveyden palveluksessa / Katie Eriksson ja Siv Herberts.
- Ingår i: Usko ja terveys : johdatus hoitoteologiaan / Katie Eriksson (toim.) & António Barbosa da Silva (toim.). - Helsinki : Sairaanhoitajien koulutussäätiö, 1994, s. 156-183.
ISBN 951-8963-19-3
8. Herberts, Siv / Institutionen för vårdvetenskap
  Den mångdimensionella hälsan : verklighet och visioner / K. Eriksson (red) ; T. Bondas-Salonen ... [et al.]. - [Vasa] : Institutionen för vårdvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa, [1995]. - 100, [6] s. : ill., tab. Slutrapport ; 1995. S. 97-100: Förteckning över publikationer, abstrakt och posters inom projektet "Den mångdimensionella hälsan". S. [101-106]: Litteratur .
ISBN 951-650-549-X
9. Herberts, Siv / Institutionen för vårdvetenskap
  Nursing leaders' and nurses' view of health / Siv Herberts, Katie Eriksson.
- Ingår i: Journal of advanced nursing, ISSN 0309-2402, (1995) 22, s. 868-878.

10. Herberts, Siv / Institutionen för vårdvetenskap
  Research on multidimensional health / Siv Herberts.
- Ingår i: International seminar on the development of nursing and rehabilitation / edited by Päivikki Koponen, Tiina Vahvaselkä and Visa Jokela. - [Seinäjoki] : Seinäjoki Polytechnic, 1995, s. 13-17. - (Publications. A. Research / Seinäjoki Polytechnics. Seinäjoki Health Care Institute, ISSN 1238-2590 ; 1).
ISBN 951-96187-1-6
11. Herberts, Siv / Institutionen för vårdvetenskap
  Vårdarnas etiska profil / Siv Herberts, Katie Eriksson.
- Ingår i: Mot en caritativ vårdetik = Towards a caritative caring ethics / Katie Eriksson (red.). - Vasa : Åbo Akademi, 1995, s. 41-62. - (Vårdforskning, ISSN 0786-3578 ; 5). Summary. [Nytr.] 1997.
ISBN 951-650-572-4