[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Honka, Hannu') gav 20 träffar


1. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Om fritidsbåtarnas sjövärdighet / Hannu Honka.
- Ingår i: Nöjesbåten : juridiska frågor / red. Peter Wetterstein. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1988, s. 107-167.
ISBN 951-9498-23-0
UDK 347:629.125"385", 629, 347
2. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Fartygets skick och egenskaper : en befraktningsrättslig studie / av Hannu Honka. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1989. - 827 s. Diss.: Åbo Akademi.
ISBN 951-9498-51-6
UDK 347.794, 347.724
3. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Merioikeus tutkimusalana / Hannu Honka.
- Ingår i: Merenkulkualan tutkimuksen tila ja tulevaisuus : m/s Wellamolla 26.-27.10.1988 pidetyn seminaarin esitelmät ja alustukset / red.: Juhani Vainio. - Turku : Turun yliopisto, 1989, s. 42-53. - (Turun yliopiston merenkulkualan koulutuskeskuksen julkaisuja. B, ISSN 0782-3630 ; 18).
ISBN 951-880-238-6
UDK 656.6:001.891, 656, 347, 658, 061.3:656.6, 656.6:001.891(480)"313"
4. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Regleringsalternativ i befraktningsavtalsreaktioner vid myndighets- och organisationsingripanden / Hannu Honka. - Åbo : Åbo Akademi. Rättsvetenskapliga institutionen, 1989. - 124 s. - (Publikationer/Rättsvetenskapliga institutioner vid Åbo Akademi. Ser K).

5. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Sjöfartsavgifterna i Finland : ett rättsligt perspektiv / Hannu Honka. - Turku : Turun yliopisto. Merenkulkualan koulutuskeskus, 1989. - 150 s : tab. - (Turun merenkulkualan koulutuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0782-3622 ; A 5).
ISBN 951-880-312-9
6. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (handelsrätt)
  Aluksen kunnosta ja ominaisuuksista / Hannu Honka.
- Ingår i: Studia maritima -sarja : Turussa lukuvuonna 1989/90 pidetyt yleisöluennot / toim. Juhani Vainio. - Turku : Turun yliopisto. Merenkulkualan koulutuskeskus, 1990, s. 1-3. - (Turun yliopiston koulutuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0782-3630 ; B 27).
ISBN 951-880-486-9
7. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (handelsrätt)
  Liggetidsfrågor och den dispositiva lagstiftningen / Hannu Honka.
- Ingår i: Marius, ISSN 0332-7868, (1990) 178, s. 51-64.

8. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Comments on theme I: damage from international disasters in the light of tort and insurance law / by Hannu Honka.
- Ingår i: Post-congress volume : AIDA : 8th world congress, Copenhagen 1990. - Copenhagen : AIDA, /1991/, s. 5-26.

9. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  The master and the ship's seaworthness / Hannu Honka.
- Ingår i: Ship masters : law and practice as presented at the Träskö-Storö seminar of the Axel Ax:son Johnsons Institute of Maritime Law. - Stockholm : Axel Ax:sons institut för sjörätt och annan transporträtt, 1991, s. 21-28. - (Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt. Sjö- och transporträtt ; nr 11).
ISBN 91-7598-471-7
10. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (handelsrätt)
  EY vapauttaa kilpailun myös merialoilla / Hannu Honka.
- Ingår i: Navigator, ISSN 0355-7871, (1992) 7, s. 22-23.

11. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (handelsrätt)
  Finland / Hannu Honka.
- Ingår i: Insurance contract law = Droit du contract d'assurance : vol. 2 / ed. M. Fointane. - Karlsruhe : Verlag Versicherungswirtschaft, 1992, s. 115-137.
ISBN 3-88487-223-0
12. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (handelsrätt)
  Harmonisering på avtalsrättens område? / Hannu Honka.
- Ingår i: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland, ISSN 0400-6953, 128 (1992) 4, s. 250-279.

13. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (handelsrätt)
  Harmonization of contract law? : compendium / Hannu Honka. - Åbo : Åbo Akademi, 1994. - Opag. - (Publikationer. Serie K / Rättsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi ; 3). Läromedel i kompendieform.

14. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (handelsrätt)
  Problem vid klassificering av fartyg : särskilt om klassificeringssällskapets skadeståndsansvar / Hannu Honka.
- Ingår i: Marius, ISSN 0332-7868, (1994) 208, s. 173-195.

15. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (handelsrätt)
  The classification system and its problems with special reference to the liability of classification societies / Hannu Honka.
- Ingår i: Tulane maritime law journal, ISSN 1048-3748, 19 (1995) 1, s. 1-36.

16. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (handelsrätt)
  Punitive damages in the United States : international aspects with special reference to admiralty : the jurisdiction question / Hannu Honka. - Åbo : Åbo Akademi, 1995. - V, 122 s. Ryggtitel: Punitive damages - Jurisdiction.
ISBN 951-650-620-8
17. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Contract law and international trade / Hannu Honka.
- Ingår i: International market change and the law / edited by Jukka Mähönen. - Turku : Turku Law School, 1996, s. 7-97.
ISBN 951-29-0817-4
18. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  EC competition law on multimodal transport : recent developments / Hannu Honka.
- Ingår i: Festskrift till Jan Ramberg / [redaktionskommitté: Ulf Bernitz ...al.]. - Stockholm : Juristförlaget, 1996, S. 511-523: Förteckning över Jan Rambergs juridiska skrifter 1963-1996 / av Ann Charlotte Edenman.

19. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  European union shipping policies / Hannu Honka.
- Ingår i: United States shipping policies and the world market / ed. by William A. Lovett . - London : Quorum Books, 1996, Includes bibliographical references and index.
ISBN 0-89930-945-3
20. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Questions on maritime safety and liability especially in view of the Estonia disaster / Hannu Honka.
- Ingår i: Essays in honour of Hugo Tiberg, professor of maritime law / Peter Wetterstein, Anders Beijer. - Stockholm : Juristförlaget, 1996,
ISBN 91-7598-767-8