[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Koski, Mauno') gav 22 träffar


1. Koski, Mauno / Finska institutionen
  Adjektiiviadverbien semantiikkaa ja pragmatiikkaa : /rec. av Terttu Orpana, Kuvaus vai kommentti : tutkimus suomen kielen adjekttiiviadverbien semanttisesta tulkinnasta/ / Mauno Koski.
- Ingår i: Virittäjä, ISSN 0042-6806, (1988) 3, s. 407-412.

2. Koski, Mauno / Finska institutionen
  Itämerensuomalaisten kielten ruuminosien nimityksiin liittyviä primaarikäsitteitä ja käsitekomplekseja : /referaatti/ / Mauno Koski.
- Ingår i: Symposium 1988 : Itämerensuomalaisen filologian symposiumi, Turku 30.8.-2.9.1988 referaatit / järjestäjät: Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos, Finska institutionen vid Åbo Akademi, Suomen ja Neuvostoliiton välinen tieteellis-teknillinen yhteistoimintakomitea = Komissija po naucno-tehniceskomu sotrudnicestvu mezdu Finljandiej i Sovetskim Sojuzom. - Turku : Itämerensuomalaisen filologian symposiumi, 1988,
ISBN 951-99961-6-8
UDK 809.45
3. Koski, Mauno / Finska institutionen
  Nonn : uuemat eesti proosat / toim. Mauno Koski ja Jüri Valge. - Turku : Turun yliopisto, 1988. - 86 blad : ill. - (Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen opintomonisteita, ISSN 0782-9159 ; 12). Sisällysluettelo nimiösivulla. - Teksti rinnakkain eestiksi ja suomeksi.
ISBN 951-880-139-8
UDK 894.545-8
4. Koski, Mauno / Finska institutionen
  Mitä se merkitsee? / Mauno Koski.
- Ingår i: Kielestä kiinni / toim. Seija Aalto...et al. - Hki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1989, s. 108-128. - (Tietolipas, ISSN 0562-6129 ; 113).
ISBN 951-717-546-9
UDK 809.454.1
5. Koski, Mauno / Finska institutionen
  A Finnic holy word and its subsequent history / Mauno Koski.
- Ingår i: Old Norse and Finnish religions and cultic place-names / ed. by Tore Ahlbäck. - Åbo : Åbo akademi, 1990, s. 405-440. - (Scripta Instituti Donneriani Aboensis, ISSN 0582-3226 ; 13). Based on papers read at the Symposium on Encounters between Religions in Old Nordic Times and on Cultic Place-names held at Åbo, Finland, on the 19th-21st of August 1987.
ISBN 951-649-695-4
UDK 801.311:291
6. Koski, Mauno / Finska institutionen
  The terms "uncle" and "aunt" in their semantic field / Mauno Koski.
- Ingår i: Linguistica uralica, ISSN 0132-0777, 26 (1990) 4, s. 239-246.

7. Koski, Mauno / Finska institutionen
  Kieltenvälisiä eroja leksikon rakenteissa / Mauno Koski.
- Ingår i: Congressus septimus internationalis fenno-ugristarum, Debrecen 27.VIII-2.IX.1990 ; linguistica / redigunt Lazlo Jakals...et al. - Debercen, 1990, s. 126-131.
ISBN 963-471-691-1
8. Koski, Mauno / Finska institutionen
  Paavo Nurmen aikaa / Mauno Koski.
- Ingår i: Suomen olympia-akatemia : Suomen olympia-akatemian 2. maakunnallinen istunto /Turussa/ 25.10.1991 / /toim. Markku Suikkonen/. - /Jyväskylä/ : Sporttikustannus, 1991, s. 28-33.
ISBN 951-8920-13-3
9. Koski, Mauno / Finska institutionen
  Polysemiaa vai ei? / Mauno Koski.
- Ingår i: Erikoiskielet ja käännösteoria = Fackspråk och översättningsteori : VAKKI-seminarium XI, Vörå 9.-10.2.1991 / red. Juhani Stenfors. - Vasa : Vaasan korkeakoulu, 1991, s. 130-138. - (Vaasan korkeakoulu. Kielten laitos. Käännösteorian ja ammattikielten tutkijaryhmä, ISSN 0783-0580 ; no 16).
ISBN 951-683-385-3
10. Koski, Mauno / Finska institutionen
  Erilaisia metaforia / Mauno Koski.
- Ingår i: Metafora : ikkuna kieleen, mieleen ja kultuuriin / toim. Lauri Harvilahti... et al. - Hki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1992, s. 13-32. - (Suomi, ISSN 0355-0257 ; 162).
ISBN 951-717-613-9
11. Koski, Mauno / Finska institutionen
  Ihmisen ruumiinosien nimitykset suomessa ja ruotsissa / Mauno Koski.
- Ingår i: Fennistica, ISSN 0358-1985, 10 (1992) s. 135-169.

12. Koski, Mauno / Finska institutionen
  Kansa / Mauno Koski.
- Ingår i: Systeemi ja poikkeama : juhlakirja Alho Alhoniemen 60-vuotispäiväksi / toimitus Sirkka Saarinen, Jorma Luutonen, Eeva Herrala. - Turku : Turun yliopisto, 1993, s. 236-258. - (Turun yliopston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja, ISSN 0356-8490 ; 42).
ISBN 951-880-961-5
13. Koski, Mauno / Finska institutionen
  Leksikaalisen rakenteen erilaisuus eri kielissä / Mauno Koski.
- Ingår i: Emakeel ja teised keeled : 8. - 10. oktoober 1993 : teesid / . - Tartu : Tartu Ülikool. Eesti keel voorkeelena, 1993, s. 17-18.
ISBN 9985-56-007-8
14. Koski, Mauno / Finska institutionen
  Päivi Rintala 60-vuotias / Mauno Koski.
- Ingår i: Virittäjä, ISSN 0042-6806, (1994) s. 265-267.

15. Koski, Mauno / Finska institutionen
  Kommentti Viljo Ojan esitelmään "Colour terms in the Finnic atlas" / Mauno Koski.
- Ingår i: Itämerensuomalaisen kielikartaston symposiumi : FU 8 Jyväskylä 12.8.1995. - Helsinki : Kotomaisten kielten tutkimuskeskus, 1995, s. 67-69.

16. Koski, Mauno / Finska institutionen
  Kummottos : Turun murteen sanoja ja sanontoja : Turkuseuran murrejaoston aineiston pohjalta / toimittaneet Mauno Koski, Esa Laukkanen. - Turku : Turkuseura, 1995. - 199 s. : ill. 2. korr. o. kompl. uppl.
ISBN 951-96910-1-4
17. Koski, Mauno / Finska institutionen
  Refleksiivejä : [rec. av] Vesa Koivisto, Itämerensuomalaisten refleksiivit. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 622, Helsinki, SKS, 1995 / Mauno Koski.
- Ingår i: Virittäjä, ISSN 0042-6806, (1995) s. 600-608.

18. Koski, Mauno / Finska institutionen
  Suomen ja viron kontrastiivista tarkastelua 1600-luvulla / Mauno Koski.
- Ingår i: Läänemere rahvaste kirjakeelte ajaloost / toimetanud Jaak Peebo. - Tartu : Tartu ülikooli, 1995, s. 57-80. - (Tartu ulikooli eesti keele öppetooli toimetised, ISSN 1406-0183 ; 1).

19. Koski, Mauno / Finska institutionen
  Eesti ja soome keelest XVI ja XVII sajandi andmeil / Mauno Koski.
- Ingår i: Keel ja kirjandus, ISSN 0131-1441, (1997) 8, s. 508-514.

20. Koski, Mauno / Finska institutionen
  Liivimaa / Mauno Koski.
- Ingår i: Õdagumeresoomõ lõunapiir : Konverents Kütioron märdikuu 28.- 30. 1996 / toimõndanuq Karl Pajusalu ja Jüvä Sullõv / toimõndanuq Karl Pajusalu ja Jüvä Sullõv. - Võro : Võro instituut, 1997, s. 43-61. - (Vöro instituudi toimõtiseq ; 1).

21. Koski, Mauno / Finska institutionen
  Selkä / Mauno Koski.
- Ingår i: Sananjalka, ISSN 0558-4639, 39 (1997) s. 17-29.

22. Koski, Mauno / Finska institutionen
  Värinnimitykset vastakkain / Mauno Koski.
- Ingår i: Pühendusteos Huno Rätsepale 28.12.1997 / toimetanud Mati Erelt ... [et al.]. - Tartu : Tartu ülikool, 1997, s. 101-115. - (Tartu ülikooli eesti keele õppetooli toimetised, ISSN 1406-0183 ; 7).
ISBN 9985400194