[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Kulovaara, Maaret') gav 14 träffar


1. Kulovaara, Maaret / Institutionen för organisk kemi
  Studier av lågmolekylära organiska föreningars eventuella associationer med humus i vattenmiljö : rapport (oktober 1986 - september 1988) / Maaret Kulovaara. - Åbo : Åbo Akademi, 1988. - 15 blad : ill. - (Åbo Akademi. Institutionen för organisk kemi. Ser. B, ISSN 0359-0666 ; 126).
ISBN 951-649-521-4
UDK 54
2. Kulovaara, Maaret / Institutionen för organisk kemi
  Studier av lågmolekylära organiska föreningars eventuella associationer med humus i vattenmiljö : del 2 : rapport (juni 1989 - maj 1990) / Maaret Kulovaara . - Åbo : Åbo akademi. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen för organisk kemi, 1990. - 12 s. : diagr. - (Ser. B/Institutionen för organisk kemi, ISSN 0359-0666 ; nr 127).
ISBN 951-649-820-2
3. Kulovaara, Maaret / Institutionen för organisk kemi
  Associates between aquatic humic matter and low-molecular weigh organic compounds / M. Kulovaara, L. Kronberg, B. Holmbom.
- Ingår i: Humusuutiset, ISSN 0786-7050, 2 (1990) s. 37-42.

4. Kulovaara, Maaret / Institutionen för organisk kemi
  Luonnonvesien orgaanisen aineksen valohajoamisesta / Peter Backlund, Maaret Kulovaara.
- Ingår i: Humusuutiset, ISSN 0786-7050, 4 (1992) 2, s. 14.

5. Kulovaara, Maaret / Institutionen för organisk kemi
  Studies on the partition behaviour of three organic hydrophobic pollutants in natural humic water / M. Kulovaara, L. Kronberg and B. Holmbom.
- Ingår i: Chemosphere, ISSN 0045-6535, 24 (1992) 7, s. 919-925.

6. Kulovaara, Maaret / Institutionen för organisk kemi
  Distribution of DDT and benzo(a)pyrene between water and dissolved organic matter in natural humic water / M. Kulovaara.
- Ingår i: Chemosphere, ISSN 0045-6535, 27 (1993) s. 2333-2340.

7. Kulovaara, Maaret / Institutionen för organisk kemi
  Effects of simulated sunlight on aquatic humic matter / Maaret Kulovaara and Peter Backlund.
- Ingår i: Vatten, ISSN 0042-2886, 49 (1993) s. 100-103.

8. Kulovaara, Maaret / Institutionen för organisk kemi
  On the photochemical degradation of dissolved organic matter and the disinfection of water with ultraviolet light / Peter Backlund and Maaret Kulovaara.
- Ingår i: Humusuutiset = The Finnish humus news 5 (1993) 1, s. 57-63.

9. Kulovaara, Maaret / Institutionen för organisk kemi
  Orgaanisten yhdisteiden hajoaminen vedessä UV-valon vaikutuksesta / Maaret Kulovaara, Peter Backlund ja Nina Corin.
- Ingår i: Vesitalous, ISSN 0505-3838, (1994) 5, s. 26-28.

10. Kulovaara, Maaret / Institutionen för organisk kemi
  Photochemically induced degradation of DDT in water / P. Backlund, M. Kulovaara and N. Corin.
- Ingår i: Humus : Nordic humus newsletter, ISSN 1237-3885, vol. 1 (1994) 1, Extended abstract. - 6th Finnish Humus Seminar, M/S Silja Scandinavia.

11. Kulovaara, Maaret / Institutionen för organisk kemi
  Photodegradation of dissolved organic matter and DDT in water / N. Corin, M. Kulovaara and P. Backlund.
- Ingår i: Humus : Nordic humus newsletter vol. 1 (1994) 1, s. 26. Abstract. - 6th Finnish Humus Seminar, M/S Silja Scandinavia, April 26, 1994.

12. Kulovaara, Maaret / Institutionen för organisk kemi
  Degradation products formed during UV-254 radiation of humic waters / Nina Corin, Peter Backlund and Maaret Kulovaara.
- Ingår i: Chemosphere, ISSN 0045-6535, 33 (1996) s. 245-255.

13. Kulovaara, Maaret / Institutionen för organisk kemi
  Impact of UV-radiation on aquatic humic substances / Maaret Kulovaara...[et al.].
- Ingår i: Chemosphere, ISSN 0045-6535, 33 (1996) s. 783-790.

14. Kulovaara, Maaret / Institutionen för organisk kemi
  Light-induced degradation of aquatic humic substances by simulated sunlight / Maaret Kulovaara.
- Ingår i: International journal of environmental analytical chemistry, ISSN 0306-7319, 62 (1996) s. 85-95.