[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Kvist, Béatrice') gav 24 träffar


1. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  School absences and school achievments in children with congenital disorders / Béatrice Kvist.
- Ingår i: Scandinavian journal of educational research, ISSN 0031-3831, 32 (1988) s. 73-76.

2. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  Tiedon ja sosiaalisen tuen merkitys ensisynnyttäjän imetyskokemuksiin / Béatrice Kvist.
- Ingår i: Kätilölehti, ISSN 0022-9415, 93 (1988) s. 8-15.

3. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  Upplevelsen av amningen i relation till kunskap och socialt stöd / Béatrice Kvist.
- Ingår i: Nordisk psykologi, ISSN 0029-1463, 40 (1988) 1, s. 24-33.

4. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  Barn adopterade till Finland från utomeuropeiska länder / B. Kvist, V. Viemerö & N. Forstén.
- Ingår i: Nordisk psykologi, ISSN 0029-1463, 41 (1989) s. 97-108.

5. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  Hemofilikern i skola : (abstract) / Béatrice Kvist, Mårten Kvist, Jukka Rajantie.
- Ingår i: Nordisk förening för hematologi, 20. vårmöte 18.-20.5.1989, Mariehamn, Åland, 1989, s. 31.

6. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  Learning in two strains of mice selectively bred for high and low aggressiveness / B. Kvist.
- Ingår i: Psychological reports, ISSN 0033-2941, 64 (1989) s. 127-130.

7. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  Skolfrånvaro och skolframgång hos blödarsjuka barn / Béatrice Kvist.
- Ingår i: X. nordiske kongres i socialmedicin, Christiansminde, Svendborg 12.-14. juni 1989 : program, deltagerliste, abstracts, 1989, s. 68.

8. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  School absences, school achievements and personality traits of the haemophilic child / B. Kvist, M. Kvist & J. Rajatie.
- Ingår i: Scandinavian journal of social medicine, ISSN 0300-8037, 18 (1990) s. 125-132.

9. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  Mice selectively bred for an open field activity increase after maze learning in mice / B. Kvist & R.-K. Selander.
- Ingår i: Scandinavian journal of psychology, ISSN 0306-5564, 31 (1990) s. 128-138.

10. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  Home-cage open-field ambulation after maze learning in mice / B. Kvist & R.-K. Selander.
- Ingår i: Perceptual and motor skills, ISSN 0031-5125, 70 (1990) s. 355-360.

11. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  Aggression : the dominant psychological response in children with malignant disease / S. B. M. Kvist.../et al./.
- Ingår i: Psychological reports, ISSN 0033-2941, 68 (1991) s. 1139-1150.

12. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  Department of Psychology, Åbo Akademi University / Pekka Niemi.../et al./.
- Ingår i: Psychology at the Finnish universities 1980-1990 / ed. board: Klaus Helkama.../et al./. - Hki : The Finnish Psychological Society, 1991, s. 121-129 . - (Acta psychologica Fennica, ISSN 0515-3115 ; 12).

13. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  Open-field parameters and maze learning-sensitive open-field ambulation in mice / R.-K. Selander, S. B. M. Kvist.
- Ingår i: Perceptual and motor skills, ISSN 0031-5125, 73 (1991) s. 811-824.

14. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  Perceptions of problematic events and quality of care among patients and parents after successful therapy of the child's malignant disease / S. B. M. Kvist.../et al./.
- Ingår i: Social science and medicin, ISSN 0277-9537, 33 (1991) s. 249-256.

15. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  Tillfrisknade leukemibarns och deras föräldrars erfarenheter av cancervården / S B M Kvist.../et al./.
- Ingår i: XI Nordiske kongress i sosialmedisin : program, abstracts, deltagerliste : Geilo, Norge 23-25. juni 1991. - Oslo : Universitetet i Norge. Institutgruppe for samfunnsmedicin. Institutt for sosialmedicin, 1991, s. nr. 53.

16. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  Aggressiivisuus syöpää sairastavilla lapsilla / B. Kvist...et al.
- Ingår i: Viidennet yleislääketieteen päivät Turussa 14.-15. lokakuuta 1992 : abstraktikirja. - /Tampere/ : Suomen yleislääktieteen yhdistys, 1992, - (Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja, ISSN 1235-7200 ; n:o 2).
ISBN 951-96625-0-2
17. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  Aggression in children with malignant disease / S. Béatrice M. Kvist...et al.
- Ingår i: From conflict to cooperation : multidisciplinary studies on aggression in animals and humans, September 6-11, 1992 : X world meeting if ISRA, International Society for Research on Aggression, September 6-11, 1992. - Siena : Istitutio di Fisilogia Umana, 1992, s. 187.

18. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  Aggressive female mice and learning sensitive open-field parameters / S. B. M. Kvist.
- Ingår i: Of mice and women : aspect of female aggression / ed. by Kaj Björkqvist, Pirkko Niemelä. - San Diego : Academic Press, 1992, s. 351-366.
ISBN 0-12-102590-X
19. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  Maze-running and thigmotaxis in mice : applicability of models across the sexes / B. Kvist, R.-K. Selander.
- Ingår i: Scandinavian journal of psychology, ISSN 0306-5564, 33 (1992) s. 378-384.

20. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  A qualitative aspect of learning-sensitive open-field parameters / B. Kvist, R.-K. Selander.
- Ingår i: Scandinavian journal of psychology, ISSN 0306-5564, 33 (1992) s. 97-107.

21. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  Impact of age and situationspecific experience on maze learning and learning-sensitive openfield parameters in mice / S. B. M. Kvist & R.-K. Selander.
- Ingår i: Experimental aging research, ISSN 0361-073X, 19 (1993) s. 259-275.

22. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  Hysterektomi på det psykologiska upplevelseplanet / B. Kvist.
- Ingår i: SYKLI, ISSN 0358-2205, (1994) 6, SYKLI. Luentolyhennelmät. Reproduktioendokrinologia 20.-21.10.1994 Espoo.

23. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  Open-field thigmotaxis during various phases of the reproductive cycle / S. B. M. Kvist and R.-K. Selander.
- Ingår i: Scandinavian journal of psychology, ISSN 0036-5564, 35 (1994) s. 220-229.

24. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  The impact of newborn on adult mice : open-field behavior along with pullus index / S. Béatrice M. Kvist, Ritva-Kajsa Selander, and Vappu Viemerö.
- Ingår i: Psychobiology, ISSN 0033-3077, 23 (1995) 3, s. 214-223.