[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Kvist, Hans-Olof') gav 23 träffar


1. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  Ekumenian sosiaalieettiset ulottuvuudet / Hans-Olof Kvist.
- Ingår i: Näköala, ISSN 0357-3648, (1988) 2,

2. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  Nattvarden enligt de lutherska bekännelseskrifterna / Hans-Olof Kvist.
- Ingår i: Nattvarden / Red. av Jaakko Rusama. - Hfors : Ekumeniska rådet i Finland, 1988, s. 16-24. - (Ekumeniska rådets i Finland rapportserie, ISSN 0783-3725 ; nr 2).

3. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  Das evangelisch-lutherische Gebet : entwurf einer Gebetstheologie / Hans-Olof Kvist.
- Ingår i: Makarios-Symposium über das Gebet : Vorträge der dritten Finnisch-deutschen Theologentagung im Amelungsborn 1986 / hrsg. von Jouko Martikainen und Hans-Olof Kvist. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1989, s. 104-131.
ISBN 951-9498-48-6
UDK 24
4. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  Der heilige geist in den Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche / Hans-Olof Kvist.
- Ingår i: Makarios-Symposium über den heiligen Geist : Vorträge der zweiten Finnisch-deutschen Theologentagung in Karis 1984 / hrsg. von Fredric Cleve und Esko Ryökäs. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1989, s. 156-171.
ISBN 951-9498-49-4
UDK 23
5. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  Inledningsanförande vid den andra delen av symposiet om etiska frågor i företagsledning den 8. december 1988 vid Åbo Akademi / Hans-Olof Kvist.
- Ingår i: Företagsledningsetik : föredrag från ett symposium arrangerat av Institutionen för systematisk teologi och Företagsekonomiska institutionen vi Åbo Akademi för företagsfolk, präster och ekonomie- och teologiestuderande den 12.10 och 8.12.1988 / Hans-Olof Kvist & Christer Carlsson (utg.). - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för ekumenik och socialetik, 1989, s. 55-57. - (Forskningsrapporter och meddelanden, ISSN 0781-8289 ; 16). Även utk. som nr 300 i serien meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi.
ISBN 951-649-631-3
6. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  Lokalförsamlingen i teologisk belysning / Hans-Olof Kvist.
- Ingår i: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, 94 (1989) 1, s. 38-53.

7. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  Den systematiska teologin som universitetsdisciplin / Hans-Olof Kvist.
- Ingår i: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, 94 (1989) 4, s. 289-291.

8. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  Frågan om naturlig teologi i Immanuel Kants tänkande / Hans-Olof Kvist.
- Ingår i: Naturlig teologi : föredrag och korreferat från den IX konferencen för nordiska systematiker den 9-11.1.1989 i Karis (Lärkkulla), Finland / Hans-Olof Kvit (utg.). - Åbo : Luther-Agricola-sällskapet, 1990, s. 159-202. - (Luther-Agricola-sällskapets skrifter. B, ISSN 0357-3095 ; 18).

9. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  Öppningsanförande / Hans-Olof Kvist.
- Ingår i: Naturlig teologi : föredrag och korreferat från den IX konferensen för nordiska systematiker den 9-11.1.1989 i Karis (Lärkkulla), Finland / Hans-Olof Kvist (utg.). - Åbo : Luther-Agricola-sällskapet, 1990, s. 7-8. - (Luther-Agricola-sällskapets skrifter. B, ISSN 0357-3095 ; 18).

10. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  Apostolicitet och sanning / Hans-Olof Kvist.
- Ingår i: Academica et ecclesia : studia in honorem Fredric Cleve / ed.: Hans-Olof Kvist. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1991, s. 102-113.
ISBN 951-9498-89-3
11. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  Die Bedeutung der Friedensproblematik im Dialog zwischen der Russischen Orthodoxen Kirche und der Evangelish-Lutherischen Kirche Finnlands / Hans-Olof Kvist.
- Ingår i: Kirchliche Zeitgeschichte, ISSN 0932-9951, 4 (1991) s. 241-250.

12. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  Probleme der Bekenntnisbildung in Schweden-Finnland seit der Reformation / Hans-Olof Kvist.
- Ingår i: Jahrbuch der Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte : 89 Band: Festschrift zum 70. Geburtstag von Professor Dr Hans-Walter Krumviede / hrsg. von Inge Mager. - Göttingen : Gesellschaft für Niedersächsiche Kirchengesichte, 1991, s. 215-228.

13. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  Kyrkans representation ur bekännelsesynvinkel / Hans-Olof Kvist.
- Ingår i: Kristendomsundervisning i historiskt perspektiv : festskrift tillägnad Bill Widén på hans 60-årsdag den 19 maj 1992 / red. Ingvar Dahlback ; red. kommitté: Gustav Björkstrand...et al. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1992, s. 151-162.
ISBN 952-9616-10-4
14. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  Gefühl bei Schleiermacher und seinen Nachfolgern in der Vermittlungstheologie / Hans-Olof Kvist.
- Ingår i: Archiv für Begriffsgeschichte, ISSN 0003-8946, 36 (1993) s. 196-226.

15. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  Tarja-Liisa Luukkanen, In quest of certainty. Axel Fredrik Granfelt's theological epistemology (Diss.), Helsinki 1993, 217 s. / Hans-Olof Kvist.
- Ingår i: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, 98 (1993) 5, s. 456-458.

16. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  Opposition vid Harald Hegstads doktordisputas / Hans-Olof Kvist.
- Ingår i: Tidsskrift for teologi og kirke, ISSN 0040-7194, 64 (1993) 2, s. 111-123.

17. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  Systematisk teologi / Hans-Olof Kvist.
- Ingår i: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 2: Humanistiska fakulteten. Teologiska fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 330-350.
ISBN 952-9616-22-8
18. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  Till Jubilaren Katie! / Hans-Olof Kvist.
- Ingår i: Medmänniskans idé : en brevbok förärad Katie Eriksson 18.11.1993 / . - Vasa : Åbo Akademi, 1993, s. 49-50.

19. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  Brytningar i bioetiken / Hans-Olof Kvist.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, 241-242 (1997) H. 9-10, s. 551-555.

20. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  Der Einfluss Jakob Böhmes in Finnland / Hans-Olof Kvist.
- Ingår i: Grundbegriffe christlicher Ästhetik : Beiträge des V. Makarios-Symposiums Preetz 1995 / Hrsg. von Klaus Fitschen und Reinhart Staats. - Wiesbaden : Harrassowitz, 1997, s. 119-139. - (Göttinger Orientforschungen. R. 1. Syriaca ; 36).
ISBN 3-447-03855-1
21. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  The interpretation of "natural" and "christian" in ethics : some remarks / Hans-Olof Kvist.
- Ingår i: Philosophical studies in religion, metaphysics, and ethics : essays in honour of Heikki Kirjavainen / edited by Timo Koistinen and Tommi Lehtonen. - Helsinki : Luther-Agricola-Society, 1997, s. 274-291. - (Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft, ISSN 1236-9675 ; 38).

22. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  Summary and evaluation / Hans-Olof Kvist.
- Ingår i: Bioetikk, evtanasi og omsorg : rapport fra Nordisk teologisk nettverk for bioetikks workshop i Helsinki 26.-28. september 1997 / Lars Østnor (red.). - Oslo : Nordisk teologisk nettverk for bioetikk, 1997, s. 168-170.

23. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  Die Verantwortung der theologischen Fakultäten für die Förderung des wissenschaftlichen Denkens über religiöse Fragen / Hans-Olof Kvist.
- Ingår i: Die religiöse Dimension (in) der Gesellschaft und die Aufgabe der theologischen Fakultäten : internationale Fachkonferenz der Theologischen Fakultät Rostock vom 28. bis 31. Mai 1996 ; Dokumentation / Hrsg. Anna-Katharina Szagun. - Rostock : Univ, 1997, s. 83-86. Rostocker Forum I. Annäherungen. Universität Rostock, Theologische Fakultät.