[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Löfvendahl, Runo') gav 5 träffar


1. Löfvendahl, Runo / Institutionen för geologi och mineralogi
  Chemistry of suspended particles in the southern Baltic Sea / J. Ingri, R. Löfvendahl and K. Boström.
- Ingår i: Marine chemistry, ISSN 0304-4203, 32 (1991) s. 73-87.

2. Löfvendahl, Runo / Institutionen för geologi och mineralogi
  Environmental monitoring with river suspended matter : case study in the river Dalaälven, central Sweden / J. Ingri...et al.
- Ingår i: Applied geochemistry : journal of the International Association of Geochemistry and Cosmochemistry, ISSN 0883-2927, (1993) suppl. issue 2, s. 125-130.

3. Löfvendahl, Runo / Institutionen för geologi och mineralogi
  Laser determination of weathering depth and provenance by carbon and oxygen isotopes / G. Åberg...et al.
- Ingår i: Conservation of stone and other materials : proceedings of the International RILEM/UNESCO Congress...held at UNESCO headquarters Paris with cooperation of ICROM...et al., Paris, June 29 - July 1, 1993 : vol 1 / edited by M.-J. Thiel. - London : E & FN Spon, 1993, s. 144-151. - (RILEM proceedings ; 21).
ISBN 0-419-18840-1
4. Löfvendahl, Runo / Institutionen för geologi och mineralogi
  Lunds domkyrka : stenmaterial och skadebild / Runo Löfvendahl och Barbro Sundnér m.fl. - Stockholm : Riksantikvarieämbetet, 1997. - 90 s. : ill. Sammanf. på engelska.
ISBN 91-7209-006-5
5. Löfvendahl, Runo / Institutionen för geologi och mineralogi
  Tolkaren och tekniken / Runo Löfvendahl.
- Ingår i: Runor och ABC : elva föreläsningar från ett symposium i Stockholm våren 1995 / Staffan Nyström (red.). - Stockholm : Sällsk. Runica et mediaevalia : Riksantikvarieämbetet : Stockholms medeltidsmuseum, 1997, s. 113-117. - (Runica et mediaevalia. Opuscula ; 4). Svensk, engelsk, norsk och tysk text.
ISBN 91-88568-07-5