[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Lindberg, Steve') gav 23 träffar


1. Lindberg, Steve / Statsvetenskapliga sektionen
  Förändringar i finländsk säkerhetspolitisk omgivning / Steve Lindberg.
- Ingår i: Festskrift till Dag Anckar : 50 år den 12 februari 1990 / red. Lauri Karvonen, Krister Ståhlberg. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990, s. 95-127.
ISBN 951-9498-59-1
UDK 32
2. Lindberg, Steve / Statsvetenskapliga sektionen
  Utmaningar för nordiskt och finländskt försvar / Steve Lindberg.
- Ingår i: Ulkpolitiikka = Utrikespolitik, ISSN 0501-0659, (1990) 3, s. 10-24.

3. Lindberg, Steve / Statsvetenskapliga sektionen
  "Tillräckligt försvar" för Sovjet - otillräckligt för Finland? / Steve Lindberg .
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015X-248X, (1990) 4, s. 245-264.

4. Lindberg, Steve / Statsvetenskapliga sektionen
  Splitterbältet / Steve Lindberg.
- Ingår i: Fredsposten, ISSN 0357-2250, (1990) 2, s. 20-24, 31.

5. Lindberg, Steve / Statsvetenskapliga sektionen
  En finländsk syn på 1991 års försvarsbeslut / Steve Lindberg.
- Ingår i: Gemensam säkerhet i Norden / Tönne Huitfeldt...et al. - Stockholm : Försvarets forskningsanstalt, 1991, s. 36-61. - (Foa-rapport, ISSN 0281-0247 ; C10322, 1.2. Febr. 1990).

6. Lindberg, Steve / Statsvetenskapliga sektionen
  Ellei puolueettomuutta niin mitä? / Steve Lindberg.
- Ingår i: Puoluettomuus ja muutoksen haaste : tutkijaseminaari Ulkopoliittisessa instituutissa 19.12.1989. - Helsinki : Ulkopoliitiikan institutuutti, 1990, s. 18-22. - (Tutkimusrapportteja ; 1990, 1).
ISBN 951-769-027-4
7. Lindberg, Steve / Statsvetenskapliga sektionen
  Allt större sprickor i "nordisk säkerhetspolitik" / Steve Lindberg.
- Ingår i: Nordisk tidskrift, ISSN 0029-1501, (1991) 6, s. 471-488.

8. Lindberg, Steve / Statsvetenskapliga sektionen
  I säkerhet mot EG? : en tentativ realpolitisk analys / Steve Lindberg.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1991) 7-8, s. 415-429.

9. Lindberg, Steve / Statsvetenskapliga sektionen
  Kommentar till Risto Penttiläs och Pekka Visuris anföranden / Steve Lindberg.
- Ingår i: Suomen puolustus uuden vuosituhannen kynnyksellä : Finlandia-talo 21.11.1990 / toim. Petri Kekäle. - Hki : Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta, 1991, s. 39-50.
ISBN 951-25-0536-3
10. Lindberg, Steve / Statsvetenskapliga sektionen
  Med Östersjön i centrum / Steve Lindberg.
- Ingår i: Det nya östblocket : föredrag vid kursen "Det nya östblocket" arrangerad av Ålands sommaruniversitet den 29 och 30 augusti 1991 / Olle Anckar (red.). - Mariehamn : Ålands högskola, 1991, s. 16-48. - (Meddelanden från Ålands högskola, ISSN 0789-9629 ; nr 1).

11. Lindberg, Steve / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Från viljeakt till drivved : hot mot finlandssvenskheten i det nya Europa / Steve Lindberg. - Hfors : Svenska folkskolans vänner. Institutet för framtidsstudier, 1992. - 135 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner. Serie 3, ISSN 0789-6085 ; vol. 6).
ISBN 951-9087-36-2
12. Lindberg, Steve / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Hotbilder för Finland : säkerhetspolitisk förändring och kontinuitet / Steve Lindberg. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1994. - 447 s. : kart., tab. Diss.: Åbo Akadem. - Summary.
ISBN 951-9616-51-1
13. Lindberg, Steve / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Finland mellan geopolitik och geoekonomi : diffusa säkerhetspolitiska vägval / Steve Lindberg.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1994) H. 6-7, s. 324-340.

14. Lindberg, Steve / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Den ryska försvarsdoktrinen och Finland / Steve Lindberg.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) H. 9-10, s. 525-541.

15. Lindberg, Steve / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Ellei puolueettomuutta, niin mitä? / Steve Lindberg.
- Ingår i: Puolueettomuus ja muutoksen haaste : tutkijaseminaari Ulkopoliittisessa instituutissa 19.12.1989. - [Helsinki] : Ulkopoliittinen instituutti, [1990], s. 18-22. - (Tutkimusraportteja / Ulkopoliittinen instituutti ; 1/1990).
ISBN 951-769-027-4
16. Lindberg, Steve / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Festskrift till Sten Berglund : 50 år den 10 augusti 1997 / Steve Lindberg & Yngve Mohlin, redaktörer. - Vasa : Åbo Akademi University, 1997. - 270, [2] s. : ill. - (Pro facultate ; nr 2).
ISBN 952-12-0026-X
17. Lindberg, Steve / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Finlands säkerhetspolitik : postdiktivt om prediktioner / Steve Lindberg.
- Ingår i: Festskrift till Sten Berglund : 50 år den 10 augusti 1997 / Steve Lindberg & Yngve Mohlin, redaktörer. - Vasa : Åbo Akademi University, 1997, s. 247-264. - (Pro facultate ; nr 2).
ISBN 952-12-0026-X
18. Lindberg, Steve / Institutionen för samhällsvetenskaper
  En finländsk syn på 1991 års försvarsbeslut / Steve Lindberg.
- Ingår i: Gemensam säkerhet i Norden / Tönne Huitfeldt ... [et al.]. - Stockholm : Huvudavd. 1, Försvarsanalys, FOA, 1990, s. 36-61. - (FOA rapport. C.1 ; 10322-1.2) (GEMS ; 1). Svensk, dansk och norsk text med sammanf. på engelska.

19. Lindberg, Steve / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Från medborgare till undersåte : ett alleuropeiskt dilemma? / Steve Lindberg.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, 239-240 (1996) H. 9-10, s. 575-584.

20. Lindberg, Steve / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Från neutralitet via alliansfrihet : destination okänd! / Steve Lindberg.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, 237-238 (1995) H. 10, s. 599-613.

21. Lindberg, Steve / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Nordisk odyssé i EG:s kölvatten / Steve Lindberg, Mikael Forss.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) H. 1, s. 30-47.

22. Lindberg, Steve / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Det tunga ryska arvet / Steve Lindberg.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, 237-238 (1995) H. 1, s. 35-48. Lectio praecursoria vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten, Åbo Akademi, Vasa 5.1.1995.

23. Lindberg, Steve / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Välfärd eller irrfärd? : odysséer bland sociala klippor och skär / redaktörer: Mikael Forss och Steve Lindberg. - Vasa : Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 1994. - 194 s. : ill. - (Publikation / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning ; nr 27).
ISBN 951-650-481-7