[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Marander-Eklund, Lena') gav 41 träffar


1. Marander-Eklund, Lena / Folkloristiska institutionen
  Folkloristiska uppsatser II / /Red. Lena Marander-Eklund/. - Åbo : Folkloristiska institutionen vid Åbo akademi, 1988. - 72 s. : ill. - (IF-rapport, ISSN 0357-3672 ; nr 8).
ISBN 951-649-480-3
UDK 39, 82(091)+82.0
2. Marander-Eklund, Lena / Folkloristiska institutionen
  [Rec. av] Aili Nenola, Parantolaelämää / Lena Marander-Eklund.
- Ingår i: Budkavlen 1987, ISSN 0302-2447, 66 (1988) s. 91-92.

3. Marander-Eklund, Lena / Folkloristiska institutionen
  Svenska dagen : en folkloristisk studie / Lena Marander-Eklund. - Åbo : Folkloristiska institutionen vid Åbo akademi, 1988. - 71 s. : ill. - (IF-rapport, ISSN 0357-3672 ; nr 9).
ISBN 951-649-519-2
UDK 323.1, 39
4. Marander-Eklund, Lena / Folkloristiska institutionen
  Projekt Pargas / Lena Marander-Eklund.
- Ingår i: Bulletin / Laboratorium för folk och kultur, ISSN 0787-5576, (1990) s. 32.

5. Marander-Eklund, Lena / Folkloristiska institutionen
  [Rec. av] Betoni kukkii. Red. J. Pöysä / Eva Marander-Eklund.
- Ingår i: Budkavlen, ISSN 0302-2447, 68 (1989) s. 122.

6. Marander-Eklund, Lena / Folkloristiska institutionen
  Från häxbål till påskbord : en utställning om häxor : i samarbete med föreningen Brage / red. Tua Henriksson och Lena Marander-Eklund. - Åbo : Åbo Akademi, 1991. - 33 s. : ill. - (Folkloristiska institutionen vid Åbo Akademi. Småskrifter, ISSN 0788-5555 ; 2).
ISBN 951-649-882-5
7. Marander-Eklund, Lena / Folkloristiska institutionen
  Huskurer mot förkylning / Lena Marander-Eklund.
- Ingår i: FPA-bladet, ISSN 0787-5266, (1991) 1, s. 3.

8. Marander-Eklund, Lena / Folkloristiska institutionen
  Seminar on databased recording and communication arranged by NIF in Turku, April 19-21, 1991 / Lena Marander-Eklund.
- Ingår i: NIF-newsletter, ISSN 0355-0206, (1991) 1-2, s. 4-8.

9. Marander-Eklund, Lena / Folkloristiska institutionen
  Svenska dagen : finlandssvenskarnas etniska symbol / Lena Marander-Eklund.
- Ingår i: Nationella identiteter i Norden - ett fullbordat projekt? : sjutton nordiska undersökningar / red. av Anders Linde-Laursen och Jan Olof Nilsson. - Stockholm : Nordiska rådet, 1991, s. 227-238. - (Nord ; 1991, 26).
ISBN 91-88112-15-2
10. Marander-Eklund, Lena / Folkloristiska institutionen
  Svenska dagen : en fest i tiden / Lena Marander-Eklund.
- Ingår i: Kring tiden : etnologiska och folkloristiska uppsatser / red.: Anna-Maria Åström. - Hfors : Svenska litteratursällskapet, 1991, s. 137-145. - (Meddelanden från folkkultursarkivet, ISSN 0355-9963 ; 11).
ISBN 951-9018-75-1
11. Marander-Eklund, Lena / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Huskurer mot förkylning : en folkmedicinsk studie / Lena Marander-Eklund.
- Ingår i: NORD-nytt, ISSN 0008-1345, (1992) 45, s. 79-87.

12. Marander-Eklund, Lena / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  [Rec. av] Jan-Inge Wall, Hon var en gång tagen under jorden. Visionsdikt och sjukdomsbot i gotländska trolldomsprocesser / Lena Marander-Eklund.
- Ingår i: Budkavlen, ISSN 0302-2447, (1990) s. 66-67.

13. Marander-Eklund, Lena / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  [Rec. av] Bente Gullveig Alver, Torunn Selberg, Der er mellom himmel og jord. Sanvika 1992. Diss / Lena Marander-Eklund.
- Ingår i: ARV : Scandinavian yearbook of folklore 1993 : vol. 49 / editor Ulrika Wolf-Knuts. - Uppsala : The Royal Gustavus Adolphus Academy, 1993, s. 154-155.
ISBN 91-22-01592-2
14. Marander-Eklund, Lena / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Revitalisering av folkkulturen : historieförfalskning eller modernt fenomen / Lena Marander-Eklund.
- Ingår i: Skärgård, ISSN 0356-9381, 16 (1993) 2, s. 28-34.

15. Marander-Eklund, Lena / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  En student från 1920-talets Åbo Akademi minns : intervju med Gunvor Söderling / Lena Marander-Eklund.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) 4, s. 220-232.

16. Marander-Eklund, Lena / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Vilustumisen itsehoito Turun saaristossa / Franzen Susann...et al.
- Ingår i: Dosis, ISSN 0783-4233, 9 (1993) 2, s. 62-68.

17. Marander-Eklund, Lena / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Flykten från vardagen : seminarium på Åland / Lena Marander-Eklund.
- Ingår i: NORD-nytt, ISSN 0008-1345, (1994) 56, s. 105-108.

18. Marander-Eklund, Lena / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Historien/Tiden som dimension i 1900-talets kulturforskning. Nordisk forskarkurs i Uppsala den 4-9 oktober 1993 / Lena Marander-Eklund.
- Ingår i: Budkavlen, ISSN 0302-2447, (1993) s. 60-61.

19. Marander-Eklund, Lena / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Homecures for common cold : a family tradition / Lena Marander-Eklund.
- Ingår i: Family as the tradition carrier : Nordic-Baltic Finno-Ugric Conference, Võsu, Estonia, May 25-29, 1994 : abstracts / [comp. and ed. Ingrid Rüütel]. - [Talinn] : Institutet of Estonian Language. Folklore Department, 1994,

20. Marander-Eklund, Lena / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Huskurer mot förkylning, lekmannamedecin mellan folkligt och lärt / Lena Marander-Eklund.
- Ingår i: Gränser i tid och rum : gränproblematiken i etnologisk och folkloristisk forskning : program och abstract / [utgivare: XXVII Nordiska Etnolog- och Folkloristkongressen 21-25.8. 1994 Åbo ; [redaktörer: Helena Ruotsala , Mervi Siltanen]. - Åbo : [Turun yliopisto], 1994, s. 69-70.
ISBN 951-29-0286-9
21. Marander-Eklund, Lena / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  [Rec. av] Lisbeth Sachs, Vårdens etnografi. Stockholm 1992 / Lena Marander-Eklund.
- Ingår i: Budkavlen, ISSN 0302-2447, (1993) s. 113-114.

22. Marander-Eklund, Lena / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  [Rec. av] Tuula Vaskilampi, Vaihtoehtoinen terveydenhuolto hyvinvointivaltion terveysmarkkinoilla. Kuopio 1992 / Lena Marander-Eklund.
- Ingår i: ARV : Scandinavian yearbook of folklore 1994 : vol. 50 / editor Ulrika Wolf-Knuts. - Uppsala : The Royal Gustavus Adolphus Academy, 1994, s. 192-194.
ISBN 91-22-01630-9
23. Marander-Eklund, Lena / Etnologiska institutionen
  Etiska synpunkter i samband med användningen av personanekdoter / Ulrika Wolf-Knuts och Lena Marander-Eklund.
- Ingår i: Nord nytt, ISSN 0008-1345, (1995) 60, s. 39-49.

24. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Folkets kamp mot förkylning / Lena Marander-Eklund.
- Ingår i: Budkavlen 1995, ISSN 0302-2447, 74 (1995) s. 36-47.

25. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Billy Ehn & Barbro Klein : från erfarenhet till text / Lena Marander-Eklund.
- Ingår i: Arv : Nordic yearbook of folklore published by the Royal Gustavus Adolphus Academy, Uppsala, Sweden, ISSN 0066-8176, 53 (1997) s. 200.

26. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik) / Projekt
  Födsel och föräldraskap som kulturell konstruktion : tvärvetenskapligt symposium 15-16.11.1996, workshops 17.11.1996 : abstractsamling med inlägg från symposiet / sammanställd av Lena Marander-Eklund. - Åbo : Åbo Akademi, 1997. - 80 bl.
ISBN 951-650-949-5
27. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik) / Projekt
  Förväntningar inför förlossning och infriandet av dessa förväntningar : analys av intervjumaterial / Lena Marander-Eklund.
- Ingår i: Födsel och föräldraskap som kulturell konstruktion : tvärvetenskapligt symposium 15-16.11.1996, workshops 17.11.1996 : abstractsamling med inlägg från symposiet / sammanställd av Lena Marander-Eklund. - Åbo : Åbo Akademi, 1997, s. 20-21.
ISBN 951-650-949-5
28. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Homecures for common cold : a family tradition / Lena Marander-Eklund.
- Ingår i: The family as the tradition carrier : Nordic-Baltic-Finno-Ugric conference : conference proceedings : vol. 1 / ed. by Ingrid Rüütel, Kristin Kuutma. - Tallinn : Institute of the Estonian Language, 1996, s. 99-105. - (NIF publications, ISSN 0355-8924 ; no. 31).
ISBN 952-9724-12-8
29. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Huskurer mot förkylning / Lena Marander-Eklund.
- Ingår i: Kuriren, ISSN 0780-0126, 3 (1995) s. 20.

30. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Kvinnors förlossningsberättelser - några reflektioner kring en forskningsplan / Lena Marander-Eklund.
- Ingår i: Aktuell traditionsforskning : seminarium arrangerat av Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi den 15 december 1995 / [red.: John Hackman]. - Åbo : Åbo Akademi, 1997, s. 67-74.
ISBN 951-650-968-1
31. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  "Mitt livs största äventyr" : att vara mamma : elva berättelser / red. av Lena Marander-Eklund. - Otalampi : Sahlgren, 1997. - 127 s. : ill.
ISBN 952-9543-80-8
32. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  [Rec. av] Dansk folkemusik : en indføring i den traditionelle musik i Danmark / Svend Nielsen. - København, 1993 / Lena Marander-Eklund.
- Ingår i: Budkavlen 1994, ISSN 0302-2447, s. 75-76.

33. Marander-Eklund Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  [Rec. av] Lokala gemenskaper / Barbro Blehr. - Stockholm, 1994 / Lena Marander-Eklund.
- Ingår i: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, (1995) s. 138-140.

34. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  [Rec. av] Sairaus ja ihminen : kirjoituksia parantamisen perusteista / toimittanut Katja Hyry. - Helsinki, 1994 / Lena Marander-Eklund.
- Ingår i: Budkavlen 1995, ISSN 0302-2447, s. 81-82.

35. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  [Rec. av] Skik & brug : håndbog om traditioner og skikke i dagens Danmark / [Else Marie Kofod]. - [København], 1994 / Lena Marander-Eklund.
- Ingår i: Budkavlen 1994, ISSN 0302-2447, s. 76-77.

36. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  [Rec. av] Työttömän tarina / toimittaneet Pekka Laaksonen ja Ulla Piela. - Helsinki, 1993 / Lena Marander-Eklund.
- Ingår i: Nord-nytt, ISSN 0008-1345, 63 (1996) s. 141-142.

37. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  [Rec. av] Väsynyt äiti : äitiyden omaelämäkerrallisia esityksiä / Eeva Jokinen. - [Helsinki], 1996 / Lena Marander-Eklund.
- Ingår i: Budkavlen 1996, ISSN 0302-2447, s. 73-75.

38. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Sairaus ja ihminen / Lena Marander-Eklund.
- Ingår i: Arv : Nordic yearbook of folklore published by the Royal Gustavus Adolphus Academy, Uppsala, Sweden, ISSN 0066-8176, 53 (1997) s. 187-188.

39. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Stories of childbirth : an analysis of a personal experience narrative / Lena Marander-Eklund.
- Ingår i: Communicating experience / [International oral history conference]. - Göteborg : Göteborgs univ, 1996, s. 707-712. Kongress: International oral history conference. 9. 1996. Göteborg.

40. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Ett tvärvetenskapligt och nordiskt symposium kring ämnet födsel och föräldraskap / Lena Marander-Eklund.
- Ingår i: Lärlust, ISSN 1238-6200, (1997) 1, s. 8-9. Utg. av Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi.

41. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Varför blir man förkyld? : folkliga uppfattningar kring en sjukdoms orsak / Lena Marander-Eklund.
- Ingår i: Tradisjon, ISSN 0322-5997, (1995) 2, s. 113-122.