[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Matilainen, Dahly') gav 7 träffar


1. Matilainen, Dahly / Institutionen för vårdvetenskap
  Glimtar från workshops / Dahly Matilainen.
- Ingår i: Vård i fokus, ISSN 0781-495X, (1992) 1, s. 19-22.

2. Matilainen, Dahly / Institutionen för vårdvetenskap
  De äldres hälsobild och hälsobok : en deskriptiv - explorativ studie i hälsans och språkets mysterium / Dahly Matilainen.
- Ingår i: Hoitotieteellinen tieto hoitotyössä, hoidon opetuksessa ja hoitotyön johtamisessa : konferenssiabstraktit: II kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, Oulun yliopisto 9.5.1992 / toim. Maija Hentinen...et al. - Kuopio : /Hoitotieteiden tutkimusseura/, 1992, s. 55.

3. Matilainen, Dahly / Institutionen för vårdvetenskap
  19th international nursing caring conference, Helsinki 14-16.6.1997 / Terese Bondas-Salonen, Lisbet Lindholm, Dahly Matilainen.
- Ingår i: Hoitotiede, ISSN 0786-5686, 9 (1997) 5, s. 246-248.

4. Matilainen, Dahly / Institutionen för vårdvetenskap
  Idémönster i Karin Neuman-Rahns livsgärning och författarskap : en idéhistorisk-biografisk studie i psykiatrisk vård i Finland under 1900-talets första hälft / Dahly Matilainen. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1997. - 199, [4] s. Diss. : Åbo Akademi. Abstract.
ISBN 952-9616-90-2
5. Matilainen, Dahly / Institutionen för vårdvetenskap
  Idémönster i psykiatrisk vårdande vård i Finland med fokus på 1920- och 1930-talet : ett vårdvetenskapligt och idéhistoriskt perspektiv / Dahly Matilainen.
- Ingår i: Nordiska perspektiv på psykiatrisk omvårdnad / Jan Kåre Hummelvoll, Unni Å. Lindström (red.). - Lund : Studentlitteratur, 1997, s. 9-33. Svensk, dansk, engelsk och norsk text.
ISBN 91-44-00096-0
6. Matilainen, Dahly / Institutionen för vårdvetenskap
  Den mångdimensionella hälsan : verklighet och visioner / K. Eriksson (red) ; T. Bondas-Salonen ... [et al.]. - [Vasa] : Institutionen för vårdvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa, [1995]. - 100, [6] s. : ill., tab. Slutrapport ; 1995. S. 97-100: Förteckning över publikationer, abstrakt och posters inom projektet "Den mångdimensionella hälsan". S. [101-106]: Litteratur .
ISBN 951-650-549-X
7. Matilainen, Dahly / Institutionen för vårdvetenskap
  Patterns of ideas in the professional life and writings of Karin Neuman-Rahn - a biographical study in the ideas of psychiatric care in the early 20th century / Dahly Matilainen.
- Ingår i: 19th International Nursing Caring Conference : human caring : the primacy of love and existential suffering, June 14-16, 1997, Helsinki, Finland / organized by: International Association for Human Caring ... [et al.]. - [Helsinki] : International Association for Human Caring, [1997], s. 18. Abstract.