[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Molander, Bengt') gav 12 träffar


1. Molander, Bengt / Filosofiska institutionen
  Kunskapens frågor : kunskapsteori och kunskapsanvändning / Bengt Molander.
- Ingår i: Konsten att informera och övertyga : en antologi om pedagogik, text och retorik / Staffan Selander och Boel Englund (red.). - Stockholm : HLS förlag, 1994, s. 55-73.
ISBN 91-7656-322-7
2. Molander, Bengt / Filosofiska institutionen
  I skapandet är svaren inte givna / Bengt Molander.
- Ingår i: Pedagogiska magasinet, ISSN 1401-3320, (1996) 4, s. 16-19.

3. Molander, Bengt / Filosofiska institutionen
  Kunskap i handling / Bengt Molander. - Göteborg : Daidalos, 1996. - 286 s. 2., omarb. uppl.
ISBN 91-7173-039-7
4. Molander, Bengt / Filosofiska institutionen
  Kunskap i handling / Bengt Molander.
- Ingår i: Kunnskap og handling : aksjonsforskningens metodologiske og vitenskapsteoretiske status : rapport fra en nordisk konferanse : Voksenåsen hotell, Oslo, 10.-12. oktober 1995 / Olav Eikeland og Knut Fossestøl (red.). - Oslo : Arbeidsforskningsinstituttet, 1996, s. 13-28.
ISBN 82-7609-068-0
5. Molander, Bengt / Filosofiska institutionen
  Människan och hennes orientering i världen / Bengt Molander.
- Ingår i: Att veta och att göra : om kunskap och handling inom miljövården / Lars J. Lundgren (red.). - Stockholm : Naturvårdsverket, 1996, s. 53-71.
ISBN 91-620-1167-7
6. Molander, Bengt / Filosofiska institutionen
  Synlig och dold kunskapsteori i skolforskningen : exemplet Den nationella utvärderingen av grundskolan / Bengt Molander. - Göteborg : Institutionen för idé- och lärdomshistoria, 1996. - 57 s. : ill. - (Forskningens villkor).
ISBN 91-972552-2-X
7. Molander, Bengt / Filosofiska institutionen
  Vetenskap och praktik : kunskap som verksamhet / Bengt Molander.
- Ingår i: Mellan konst och vetande : texter om konst, vetenskap och gestaltning / ed bidrag av Beata Agrell...[et al.] ; red. Bengt Molander. - Göteborg : Daidalos, 1996, s. 113-138.
ISBN 91-7173-047-8
8. Molander, Bengt / Filosofiska institutionen
  Arbetets kunskapsteori / Bengt Molander. - Stockholm : Dialoger, 1997. - 104 s.
ISBN 91-973169-0-3
9. Molander, Bengt / Filosofiska institutionen
  Den egna upplevelsen och förståelsen av andra : anteckningar om Wilhelm Dilthey / Bengt Molander.
- Ingår i: For good measure : philosophical essays dedicated to Jan Odelstad on the occasion of his fiftieth birthday / edited by Lars Lindahl, Paul Needham and Rysiek Sliwinski. - Uppsala : Dept. of Philosophy [Filosofiska institutionen], Univ., 1997, s. 163-171. - (Uppsala philosophical studies ; 46). Svensk och engelsk text.
ISBN 91-506-1234-4
10. Molander, Bengt / Filosofiska institutionen
  Framsteg, myt, rationalitet / Bengt Molander och May Thorseth (red.) ; med en inledande uppsats och repliker av Georg Henrik von Wright. - Göteborg : Daidalos, 1997. - 180 s. : ill. Svensk, dansk och norsk text.
ISBN 91-7173-094-X
11. Molander, Bengt / Filosofiska institutionen
  Kunskapsmångfald och olika kunskapstraditioner / Bengt Molander.
- Ingår i: Kunnskap, kropp og kultur : helsefaglige grunnlagt problemer / Herdis Alvsvåg ... [et al.] (red.). - Oslo : Ad Notam Gyldendal, 1997, s. 124-146.
ISBN 82-417-0790-8
12. Molander, Bengt / Filosofiska institutionen
  Rationalitet och vetenskap i Georg Henrik von Wrights kulturkritik / Bengt Molander.
- Ingår i: Framsteg, myt, rationalitet / Bengt Molander och May Thorseth (red.) ; med en inledande uppsats och repliker av Georg Henrik von Wright. - Göteborg : Daidalos, 1997, s. 91-132. Svensk, dansk och norsk text.
ISBN 91-7173-094-X