[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Myrskog, Gunilla') gav 7 träffar


1. Myrskog, Gunilla / Institutionen för lärarutbildning
  Lärarutbildningen i Finland : exemplet Finland / Gunilla Myrskog, Rolf Sundqvist och Claes-Göran Wenestam.
- Ingår i: Kongressrapport fra den 20. nordiske kongress for pedagogisk forskning / Reidar Mykletun (red.). - /Stavanger/ : Rogalandsforskning, 1992, s. 393-411. - (RF ; 136/92). Den 20. Nordiske kongress for pedagogisk forskning 19.-21. mars 1992, på Atlantic Hotel, Stavanger.
ISBN 82-7220-408-8
2. Myrskog, Gunilla / Institutionen för lärarutbildning
  Lärares tankar om studerandes inlärning : en studie rörande uppfattningar av studerandes inlärning bland lärare vid Vasa svenska hälsovårdsanstalt / Gunilla Myrskog. - Vasa : Åbo Akademi, 1993. - 43 s. : ill., bil. - (Publikationer från från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1236-0864 ; nr 5).
ISBN 951-650-305-5
3. Myrskog, Gunilla / Institutionen för lärarutbildning
  Lärarstuderandes tankar om inlärning : en studie av lärarstuderandes uppfattningar om inlärning i relation till olika kontexter inom lärarutbildningen / Gunilla Myrskog. - Vasa : Åbo Akademi, 1993. - 145 s. : ill., tab. - (Rapporter från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1236-0848 ; nr 6 ).
ISBN 951-650-302-0
4. Myrskog, Gunilla / Institutionen för lärarutbildning
  Lärarstuderandes uppfattningar av inlärning i ett praktiskt respektive teoretiskt studiemoment i lärarutbildningen / Gunilla Myrskog.
- Ingår i: Kasvatus, ISSN 0022-927X, (1994) 5, s. 483-491.

5. Myrskog, Gunilla / Institutionen för lärarutbildning
  Läroplansreform och inlärningssyn / S.-E. Hansén, G. Myrskog.
- Ingår i: Grundskolan förändras : läroplansarbetet i blickpunkten / Agneta Wickman-Skult (red.). - Helsingfors : Utbildningsstyrelsen, 1994, s. 14-22. - (Utbildning i utveckling ; 1).
ISBN 951-47-9263-7
6. Myrskog, Gunilla / Institutionen för lärarutbildning
  Inlärningssyn / Sven-Erik Hansén, Gunilla Myrskog.
- Ingår i: Skolans värdegrund. - Helsingfors : Förbundet Hem och skola i Finland, cop. 1993, s. 39-48.
ISBN 951-96918-0-4
7. Myrskog, Gunilla / Institutionen för lärarutbildning
  Lärarstuderandes kontextrelaterade uppfattningar av inlärning / Gunilla Myrskog .
- Ingår i: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13. mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], s. [Opag.]. Abstraktet sammanl. 1 s. NFPF = Nordisk förening för pedagogisk forskning.