[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Nikula, Johan') gav 7 träffar


1. Nikula, Johan / Historiska institutionen
  Gården Tavastgatan 22 i Åbo / Johan Nikula.
- Ingår i: Vårdträdet : skrift : 8 / red.: Johanna Aminoff-Winberg, Johan Nikula, Thorbjörn Sirén. - Åbo : Åbo Akademis studentkår, 1989, s. 94-103.
ISBN 951-9416-19-6
2. Nikula, Johan / Historiska institutionen
  Havet som skilde oss åt / Johan Nikula.
- Ingår i: Skärgård, ISSN 0040-3741, 13 (1990) 1-2, s. 6-11.

3. Nikula, Johan / Historiska institutionen
  Högholmen i Hitis : en sjörövarborg? / Johan Nikula.
- Ingår i: Skärgård, ISSN 0040-3741, 13 (1990) 3, s. 66-69.

4. Nikula, Johan / Historiska institutionen
  Turun piilotettu luostari / Johan Nikula.
- Ingår i: Suomen Turku = Åbo vår stad, ISSN 0780-5101, (1990) 2, s. 84-87.

5. Nikula, Johan / Historiska institutionen
  Eric Anthoni / Johan Nikula.
- Ingår i: Historiens studium vid Åbo Akademi / Max Engman (red.). - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1991, s. 139-158.
ISBN 951-9498-94-X
6. Nikula, Johan / Historiska institutionen
  Också Åboland har ett förflutet : rec. av Finska skären. Studier i åboländsk kulturhistoria utgivna till Konstsamfundets 50-årsjubileum. Helsingfors 1990 / Johan Nikula.
- Ingår i: Skärgård, ISSN 0356-9381, 14 (1991) 2, s. 60-61.

7. Nikula, Johan / Historiska institutionen
  Festskrift från Greifswald : rec. av Communitas et dominium. Festschrift zum 75. Geburtstag von Johannes Schildhauser, utg. av Horst Wernicke...et al. Edition Barkau, 190 s. Grossbarkau 1994 / Johan Nikula.
- Ingår i: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1994) 3, s. 718-729.