[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Nordberg, Leif') gav 25 träffar


1. Nordberg, Leif / Statistiska institutionen
  Finansiering av vetenskaplig publicering i Norden : kommentar om NOP-S / Leif Nordberg.
- Ingår i: FBR-publikation, ISSN 0900-2626, (1988) 10, s. 132-134.

2. Nordberg, Leif / Statistiska institutionen
  Gunnar Fougstedt : minnestal hållet vid Finska Vetenskapsocietetens sammanträde den 16 februari 1987 / av Leif Nordberg.
- Ingår i: SPHINX. Årsbok=Vuosikirja 1987 : föredrag och uppsatser=esitelmät ja kirjoitukset. - Hfors : Finska Vetenskapsocieteten, 1988, s. 73-75. - (Serie B. Årsbok. Societas Scientarum Fennica, ISSN 0783-5892 ; 1987).

3. Nordberg, Leif / Statistiska institutionen
  .
- Ingår i: Journal of general evolution, ISSN 0260-4027, 25 (1988) 1-2, Red. av P. Malaska och Leif Nordberg.

4. Nordberg, Leif / Statistiska institutionen
  [Rec. av] Lars-Erik Öller, Analys av ekonomiska tidsserier / Leif Nordberg.
- Ingår i: Ekonomiska samfundets tidsskrift, ISSN 0013-3183, (1988) 2, s. 124-126.

5. Nordberg, Leif / Statistiska institutionen
  Befolkningsstrukturen i svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland på 1980-talet : recension av Fjalar Finnäs, Åldersstrukturen i de svenska och tvåspråkiga kommunerna och dess inverkan på den nuvarande och framtida befolkningsutvecklingen / Leif Nordberg.
- Ingår i: Skärgård, ISSN 0356-9381, 12 (1989) 3, s. 46-48.

6. Nordberg, Leif / Statistiska institutionen
  Inkomstfördelningen som forskningsobjekt : en översikt.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1989) 4, s. 168-177.

7. Nordberg, Leif / Nationalekonomiska institutionen
  När ekonometrin kom till Finland / Leif Nordberg.
- Ingår i: En ekonomisk historia : festskrift tillägnad Heimer Björqvist på 75-årsdagen den 26 december 1990 / red.: Olle Anckar. - Åbo : Åbo Akademi. Nationalekonomiska institutionen, 1990, s. 125-139. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 322).
ISBN 951-649-811-6
UDK 338, 330
8. Nordberg, Leif / Statistiska institutionen
  On the use of Lorenz curves in prediction from truncated payment statistics / by Leif Nordberg. - Stockholm : University of Stockholm. Department of statistics, 1990. - 14 bl. : ill. - (Research report, ISSN 0280-7564 ; 1990,7).
ISBN 91-7474-118-7
9. Nordberg, Leif / Statistiska institutionen
  Measuring poverty from under-reported income data / Leif Nordberg.
- Ingår i: A spectrum of statistical thought : essays in statistical theory, economics and population genetics in honour of Johan Fellman / eds.: Gunnar Rosenqvist...et al. - Hfors : Svenska handelshögskolan, 1991, s. 161-173. - (Ekonomi och samhälle, ISSN 0424-7256 ; nr 46).
ISBN 951-555-351-2
10. Nordberg, Leif / Statistiska institutionen
  Miten mitata köyhyyttä? / Leif Nordberg.
- Ingår i: Årsbok för statistiska samfundet i Finland : 1990, ISSN 0355-5941, (1991) s. 203-215.

11. Nordberg, Leif / Statistiska institutionen
  On the estimation of age-earning profiles with AR(1)-errors and unequal observation intervals / Leif Nordberg.
- Ingår i: Two papers on income mobility / Markus Jäntti, Leif Nordberg. - Åbo : Åbo Akademi, 1992, s. 15-27. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 390).
ISBN 951-650-171-0
12. Nordberg, Leif / Statistiska institutionen
  Statistical inference and the measurement of poverty / Markus Jäntti, Leif Nordberg. - Åbo : Åbo Akademi. Nationalekonomiska institutionen, 1992. - 22 s. : diagr. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 389).
ISBN 951-650-170-2
13. Nordberg, Leif / Statistiska institutionen
  Statistical inference and the measurement of poverty / Markus Jäntti, Leif Nordberg.
- Ingår i: Report from multidisciplinary research conference on poverty and distribution, Oslo, November 16-17, 1992 : part 3, parallel session 2: income and consumption, distrubution and poverty. - Oslo : Statistisk sentralbyrå, 1992, s. 1-20. - (Arbeidsnotat fra avdelning for personstatistik. Befolkning og levekår ; 1992, 7).

14. Nordberg, Leif / Statistiska institutionen
  Herman Wold / Leif Nordberg.
- Ingår i: SPHINX. Årsbok=Vuosikirja 1993 : föredrag och uppsatser = esitelmät ja kirjoitukset. - Helsingfors : Finska Vetenskapssocieten, 1993, s. 64-67. - (Serie B. Årsbok. Societas Scientarium Fennica, ISSN 0783-5892).

15. Nordberg, Leif / Statistiska institutionen
  Statistik / Leif Nordberg.
- Ingår i: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 3: Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 153-165.
ISBN 952-9616-39-5
16. Nordberg, Leif / Statistiska institutionen
  Statistiska problem vid mätning av fattigdom / Leif Nordberg.
- Ingår i: Årsbok för statistiska samfundet i Finland : 1992, ISSN 0355-5941, (1993) s. 27-48.

17. Nordberg, Leif / Statistiska institutionen
  Tilastollinen analyysimetodiikka ryväsotantaan perustuvassa yritystutkimuksessa : kommentti / Leif Nordberg.
- Ingår i: Yrityssurveyt nyt ja tulevaisuudessa : seminaariraportti Tilastoseuran ja Tilastokeskuksen 27.8.1992 järjestämästä tilaisuudesta / toimittaneet Seppo Laaksonen, Timo Byckling, Gunnar Rosenqvist. - : Tilastokeskus, 1992 , s. 81. - (Raportti / Tilastokeskus ; 1922, n:o 5).

18. Nordberg, Leif / Statistiska institutionen
  Tilastotoimen kehityssuunnat : kommenttipuheenvuoro / Leif Nordberg.
- Ingår i: Årsbok för statistiska samfundet i Finland : 1992, ISSN 0355-5941, (1993) s. 81-84.

19. Nordberg, Leif / Statistiska institutionen
  Inkomstfördelningen i ett internationellt perspektiv / Leif Nordberg.
- Ingår i: Ekonomiska samfundets tidskrift, ISSN 0013-3183, (1994) 3, s. 173-182.

20. Nordberg, Leif / Statistiska institutionen
  Pienituloiset laman kouristuksessa / Leif Nordberg.
- Ingår i: Talous & yhteiskunta, ISSN 1236-7206, 76 (1994) 3, s. 16-20.

21. Nordberg, Leif / Statistiska institutionen
  Tilastotieteen anti tilastotoimen menetelmien kehittämisessä / Leif Nordberg.
- Ingår i: Årsbok för statistiska samfundet i Finland : 1994, ISSN 0355-5941, (1995) s. 65-72.

22. Nordberg, Leif / Statistiska institutionen
  Random elements in models of decision making / Leif Nordgren.
- Ingår i: The art and science of decision-making / ed. by Pirkko Pirkko Walden ... [et al.]. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1996, s. 179-184. In honour of Christer Carlsson.
ISBN 952-9616-72-4
23. Nordberg, Leif / Statistiska institutionen
  Subjektiivinen köyhyysraja ja konsensuaalinen köyhyys / Leif Nordgren.
- Ingår i: Kuka on köyhä? : köyhyys 1990-luvun puolivälin Suomessa / Olli Kangas, Veli-Matti Ritakallio (toim.). - Helsinki : STAKES, 1996, s. 69-83. - (Tutkimuksia / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, ISSN 1236-0732 ; 65). Sammanfattning : Vem är fattig? : fattigdomen i 1990-talets Finland. - Summary : Who is poor? : Finnish poverty in the mid-1990s.
ISBN 951-33-0237-7
24. Nordberg, Leif / Statistiska institutionen
  On the robust estimation of poverty measures / Leif Nordberg, Britt-Marie Sjölund. - Åbo : Åbo Akademi University, 1997. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 478).
ISBN 952-12-0119-3
25. Nordberg, Leif / Statistiska institutionen
  Robust estimation of poverty measures / Leif Nordberg och Britt-Marie Sjölund.
- Ingår i: Proceedings of the 51th session [of the International statistical institute] = Actes de la 51ème session [de l'Institut international de statistique] : Istanbul, August 18-26, 1997. - Istanbul : International Statistical Institute, 1996, s. 557-558. - (Bulletin of the International Statistical Institute = Bulletin de l'Institut international de statistique, ISSN 0373-0441 ; vol. 57). Omfång: 4 vols.(533s.,530 s.,630 s.,674).