[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Nyholm, Monica') gav 21 träffar


1. Nyholm, Monica / Ekonomisk-geografiska institutionen
  En karriärstudie över institutionens tidigare studerande / Niclas Berg.
- Ingår i: Ekonomisk geografi och internationell marknadsföring vid Åbo Akademi 1963-1988 : studia in honorem Gösta A. Eriksson / /Ed. Jan-Åke Törnroos. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1988, s. 38-59. Tabula gratulatoria Gösta A. Eriksson publikationer 1963-1988.
ISBN 951-9498-40-0
2. Nyholm, Monica / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Transporternas betydelse för en levande skärgård / Monica Nyholm.
- Ingår i: TERRA, ISSN 0040-3741, 100 (1988) 2, s. 227-230.

3. Nyholm, Monica / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Utveckling av strategiska nätverkspositioner : den finländska journalpappersindustrin på EG-marknaden : 2 fallstudier: Italien och Västtyskland / Bo Forström och Monica Nyholm. - Åbo : Åbo Akademi. Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten. Ekonomisk-geografiska institutionen, 1991. - 69 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 340).
ISBN 951-649-906-6
4. Nyholm, Monica / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Helsingfors ; Helsingfors, näringsliv ; Helsingfors, kommunikationer ; Helsingfors, kulturliv / Monica Nyholm.
- Ingår i: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av statens kulturråd : 8. bandet / chefred.: Kari Marklund. - Höganäs : Bra böcker, cop. 1992, s. 517-518.
ISBN 91-7024-619-X
5. Nyholm, Monica / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Helsingfors universitet / Monica Nyholm.
- Ingår i: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av statens kulturråd : 8. bandet / chefred.: Kari Marklund. - Höganäs : Bra böcker, cop. 1992, s. 519.
ISBN 91-7024-619-X
6. Nyholm, Monica / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Transportförhållandena i Velkua kommun / Åsa Sund och Monica Nyholm.
- Ingår i: Skärgård, ISSN 0356-9381, (1992) 3, s. 26-28.

7. Nyholm, Monica / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Perinne ja uudistuminen erikoistuneen tuotantoalueen perustana : esimerkkinä Keskipohjanmaan pienveveteollisuus / Bo Forsström & Monica Nyholm.
- Ingår i: TERRA, ISSN 0040-3741, 105 (1993) 1, s. 15-22.

8. Nyholm, Monica / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Tradition och förnyelse inom småbåtsindustrin i mellersta Österbotten / Bo Forsström & Monica Nyholm.
- Ingår i: Spesialiserte produksjonsområder i Norden / red: Arne Isaksen. - Uppsala, 1993, s. 55-76.
ISBN 91-506-0997-1
9. Nyholm, Monica / Företagsekonomiska institutionen
  Framväxten av ett specialiserat produktionsområde : småbåtsindustriklustret i Mellersta Österbotten / Bo Forsström & Monica Nyholm.
- Ingår i: Finländska samhällsgeografiska forskningsperspektiv : en festskrift tillägnad Nils H. Winter på 60-årsdagen den 21 juni 1993 / Bo Forsstöm, Monica Nyholm, Jan-Åke Törnroos (red.). - Åbo : Åbo Akademi, 1993, s. 132-145. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 400).
ISBN 951-650-234-2
10. Nyholm, Monica / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Finland : befolkning / Monica Nyholm.
- Ingår i: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd : Bd 6 : eu-fred / [divisionschef o. chefred.: Kari Marklund]. - Höganäs : Bra Böcker, cop. 1991, s. 267-268. Omslagstitel: NE.

11. Nyholm, Monica / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Finland : fiske ; mineral ; energi ; industri ; utrikeshandel ; kommunikationer / Monica Nyholm.
- Ingår i: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd : Bd 6 : eu-fred / [divisionschef o. chefred.: Kari Marklund]. - Höganäs : Bra Böcker, cop. 1991, s. 271. Omslagstitel: NE.

12. Nyholm, Monica / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Finland : näringsliv ; jordbruk / Monica Nyholm.
- Ingår i: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd : Bd 6 : eu-fred / [divisionschef o. chefred.: Kari Marklund]. - Höganäs : Bra Böcker, cop. 1991, s. 270. Omslagstitel: NE.

13. Nyholm, Monica / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Finland : skogsbruk / Monica Nyholm.
- Ingår i: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd : Bd 6 : eu-fred / [divisionschef o. chefred.: Kari Marklund]. - Höganäs : Bra Böcker, cop. 1991, s. 270-271. Omslagstitel: NE.

14. Nyholm, Monica / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Finland : sociala förhållanden / Monica Nyholm.
- Ingår i: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd : Bd 6 : eu-fred / [divisionschef o. chefred.: Kari Marklund]. - Höganäs : Bra Böcker, cop. 1991, s. 269-270. Omslagstitel: NE.

15. Nyholm, Monica / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Finland : utbildning / Monica Nyholm.
- Ingår i: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd : Bd 6 : eu-fred / [divisionschef o. chefred.: Kari Marklund]. - Höganäs : Bra Böcker, cop. 1991, s. 268-269. Omslagstitel: NE.

16. Nyholm, Monica / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Karelen / Monica Nyholm.
- Ingår i: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd : Bd 10 : issm-kik / [divisionschef o. chefred.: Kari Marklund]. - Höganäs : Bra Böcker, cop. 1993, s. 435. Omslagstitel: NE.

17. Nyholm, Monica / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Åbo / Monica Nyholm.
- Ingår i: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd : Bd 20 : vitry-öä. - Höganäs : Bra Böcker, 1996 , s. 320. Omslagstitel: NE.

18. Nyholm, Monica / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Åbo akademi / Monica Nyholm.
- Ingår i: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd : Bd 20 : vitry-öä. - Höganäs : Bra Böcker, 1996 , s. 321. Omslagstitel: NE.

19. Nyholm, Monica / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Åland / Monica Nyholm.
- Ingår i: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd : Bd 20 : vitry-öä. - Höganäs : Bra Böcker, 1996 , s. 334. Omslagstitel: NE.

20. Nyholm, Monica / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Åland : befolkning ; näringsliv ; kommunikationer / Monica Nyholm.
- Ingår i: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd : Bd 20 : vitry-öä. - Höganäs : Bra Böcker, 1996 , s. 335. Omslagstitel: NE.

21. Nyholm, Monica / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Österbotten / Monica Nyholm.
- Ingår i: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd : Bd 20 : vitry-öä. - Höganäs : Bra Böcker, 1996 , s. 475. Omslagstitel: NE.