[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Palmberg, Rolf') gav 67 träffar


1. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Aktuellt om språkundervisningsmaterial på RELC-seminarium / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Kielikeskusuutisia, ISSN 0358-2027, (1988) 5, s. 20-21.

2. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Computer games and foreign-language vocabulary learning / Rolf Palmberg.
- Ingår i: English language teaching journal, ISSN 0307-8337, 42 (1988) 4, s. 247-252.

3. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Förmånliga datorprogram / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Läraren, ISSN 0356-7842, (1988) 30, s. 7-8.

4. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Interacting CALL into the foreign-language syllabus / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Report of the regional seminar on materials for language learning and teaching : new trends and developments, 11-15 April 1988. - Singapore, 1988,

5. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Introducing Rambler : or words words words : handbook / written by Rolf Palmberg. - Vasa : Palmsoft, 1988. - 12 s.
ISBN 952-90030-9-9
6. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Kineserna har 74 frivilliga skolor i London / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Läraren, ISSN 0356-7842, (1988) 1, s. 7.

7. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  En lärarhandledning för datorstödd språkundervisning : rec. av C. Jones & S. Fortescue, Using computers in the language classrom / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Tempus, ISSN 0355-8053, (1988) 3, s. 16-17.

8. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  On lexical inferencing and language distance / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Journal of pragmatics, ISSN 0378-2166, 12 (1988) 2, s. 207-214.

9. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  On vocabulary-knowledge continua and foreign-language learner's mental lexicons / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Finlance, ISSN 0359-0933, (1988) 7, s. 93-100.

10. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Strategier vid inlärning och förståelse av närbesläktade språk : föredrag hållna vid ett språkpedagogiskt kontaktsymposium i Vasa 28 januari 1988 / Rolf Palmberg & Kaj Sjöholm (red.). - Vasa : Åbo Akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1988. - 83 s. : ill. - (Dokumentation från Pedagogiska fakulteten, ISSN 0358-3376 ; 32).
ISBN 951-649-506-0
UDK 800, 803, 372.880, 372.880.397, 372.880.20
11. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Torgmodell ger perspektiv och mål för datorprogram / E. Bang-Nielsen.
- Ingår i: Läraren, ISSN 0356-7842, (1988) 18, s. 8.

12. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Varying text revision / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Practical English teaching, ISSN 0260-4752, 8 (1988) 3, s. 35-36.

13. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Computer vocabulary : an availability study / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Scandinavian working papers on bilingualism, ISSN 0280-7750, (1989) 8,

14. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Didaktikbok som går långt : rec. av E. Ericsson, Undervisa i språk / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Läraren, ISSN 0356-7842, (1989) 20, s. 7. Även med titeln: Aktuell främmandespråksdidaktik och metodik. LMS-lingua, ISSN 0023-63300, (1989)3, s. 129-130.

15. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Integrating CALL into foreign language teaching / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Special languages and second languages : methodology and research AFinLA yearbook 1989 / Anita Nupponen & Rolf Palmberg (eds). - Hki : Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys, 1989, s. 185-194. - (Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) julkaisuja, ISSN 0781-0318 ; no. 47).
ISBN 951-9388-34-6
UDK 82, 372, 80, 372.880
16. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Lukihäirikkö / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Lectio, ISSN 0355-9998, (1989) 8, s. 18.

17. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Om svenskspråkiga lågstadieelevers ordförråd och ordkunskap i engelska / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Sanaston opettaminen ja oppiminen / toimittanut Sauli Takala. - Jyväskylä : Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, 1989, s. 12-35. - (Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja, ISSN 0782-9817 ; 44).
ISBN 951-680-212-5
UDK 801.3:37, 372, 80, 372.880
18. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  [Rec. av] B. Seal, Vocabulary builder. 1989 / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Practical English teaching, ISSN 0260-4752, 10 (1989) 1, s. 62.

19. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Skolornas språkprogram i Singapore / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Tempus, ISSN 0355-8053, (1989) 7, s. 18.

20. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Språkdidaktik för 1990-talet / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Kielikeskusuutisia, ISSN 0358-2027, (1989) 6, s. 11.

21. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Vad en lärare bör veta om datorer och undervisningsprogram / Rolf Palmberg och Olof Palmqvist.
- Ingår i: Tempus, ISSN 0355-8053, (1989) 3, s. 24-25.

22. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  What makes a word English? : Swedish speaking learners' feeling of "Englishness" / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Vocabulary acquisition / eds. Paul Nation & Ron Carter. - Amsterdam : Free university press, 1989, s. 47-55. - (AILA review ; vol. 6).
ISBN 90-6256-845-9
23. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Five experiments on EFL vocabulary learning : a project report / Rolf Palmberg. - Arlington, Va : ERIC, 1990. - 14 s. - (ERIC document ; ED 310 628).

24. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Ordförrådsinlärning och datorstödd ordförrådsundervisning / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Ainedidaktiikan tutkimus ja tulevaisuus / toim. Veijo Meisalo ja Katri Sarmavuori. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1990, s. 113-118. - (Tutkimuksia, ISSN 0359-4203 ; 76).
ISBN 951-45-5320-9
UDK 372, 681.3
25. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Improving foreign-language learners' vocabulary skills / Rolf Palmberg.
- Ingår i: RELC journal, ISSN 0033-6882, 21 (1990) 1, s. 1-10.

26. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Praktiskt om datorstödd språkundervisning : recension av D. Hardisty & S. Windeatt, CALL. Oxford, Oxford university press, 1989. / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Läraren, ISSN 0356-7842, (1990) 4, s. 8.

27. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Mångsidiga övningar av ordförrådet : recension av S. Redman & R. Ellis, A way with words. Vocabulary development activities for learners of English. Book 1 and Book 2. Cambridge, Cambrigde university press 1989, 1990. / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Läraren, ISSN 0356-7842, (1990) 28, s. 6.

28. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  What makes a word English? : Swedish speaking learners' feeling of "Englishness" / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Vocabulary acquisition / P. Nation & R. Carter (eds.). - Amsterdam : Free university press, 1989, s. 47-55. - (AILA rewiew ; 6).
ISBN 90-6256-845-9
29. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Getting the meaning across : communication strategies revisited / Rolf Palmberg .
- Ingår i: AILA 90, Greece : proceedings : volume two : sections 21-30. - Thessaloniki : Aristotle university, 1990, s. 466.

30. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Using simulation programs for practising learners' oral skills in a foreign language / Rolf Palmberg.
- Ingår i: 6th ILE international conference, 17-19 December 1990 : abstracts of papers. - Hong Kong : Institute of language in education. Hong Kong education department, 1990, s. 98 s.

31. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Aktiverande ordförrådsövningar : rec. av S. Redman och R. Ellis, A way with words. Vocabulary development activities for learners of English. Book 1, Book 2. Cambridge, Cambridge university press, 1989, 1990 / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Tempus, ISSN 0355-8053, (1991) 2, s. 19.

32. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  En introduktion till datorstödd språkundervisning / Rolf Palmberg. - Vasa : Palmsoft, 1991.
ISBN 952-90-3226-9
33. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Jag tycker om : SimCity / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Valikko, ISSN 0788-298X, (1991) 5, s. 24-25.

34. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Om engelskans apostrofgenetiv / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Tempus, ISSN 0355-8053, (1991) 6, s. 22.

35. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Om språklärarutbildning och datorer / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Valikko, ISSN 0788-298X, (1991) 1, s. 10.

36. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Traditioner : förslag till ett undervisningsförlopp i engelska med hjälp av datorkommunikation / Kirsten M. Anttila...et al.
- Ingår i: Lärarnas lärare i engelska år 2000 : strategier kring integrering av ny informationsteknologi : grupprapporter / utg. av Nordiska ministerrådet. - Köpenhavn : Nordisk ministerråd, 1992, s. 2-4. - (/Datorprogramgruppens rapportserie ; nr 8/).

37. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  [Rec. av] Penny Ur, Andrew Wright, Five-minute activities. A resource book of short activities. Cambridge, 1992. Cambridge University Press / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Practical English teaching, ISSN 0260-4752, 13 (1992) 1, s. 74.

38. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Den talande elefanten är äkta och mångsidig / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Läraren, ISSN 0356-7842, (1992) 1, s. 2. Även som: Den talande elefanten, ingår i: Tempus, ISSN 0355-8053, (1992) 2, s. 25.

39. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Using simulation programs for practising learners' oral skill in a foreign language / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Where from here? : issues relating to the planning, managing and implementation of language teaching and training programmes in the 90's / ed. by Verner Bickley. - Hong Kong : Institute of Language in Education. Education Department , 1991, s. 433-439.

40. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Alkoholfostran möter språkundervisning / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Läraren, ISSN 0356-7842, (1993) 17, s. 6.

41. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Campus : a simulation program that makes pupils talk / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Computer assisted language learning, ISSN 0958-8221, 5 (1993) 3, s. 155-158.

42. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Datorstödd hörförståelse och diktamen / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Tempus, ISSN 0355-8053, (1993) 8, s. 20-21.

43. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Hur man planerar datorstödda språklektioner / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Ote, ISSN 1236-7664, 1 (1993) s. 43.

44. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Några didaktiska synpunkter på datorstödd ordförrådsinlärning / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Kielestä mieltä - mielestä kieltä : ainedidaktiikan symposiumi 5.2.1993 : osa 2 / Seppo Tella (toim.). - Helsinki : Helsingin yliopiston opettajakoulutuslaitos , 1993, s. 138-146. - (Tutkimuksia / Helsingin yliopiston opettajakoulutuslaitos, ISSN 0359-4203 ; 118).
ISBN 951-45-6441-3
45. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Om teknologi och språkundervisning / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Kielikeskustelua, ISSN 1236-1771, 1 (1993) 9, s. 13-14.

46. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Storyboard : ett datorprogram för språkundervisningen / Rolf Palmberg.
- Ingår i: PehmoValikko, ISSN 1236-2379, (1993) 2, s. 14-15.

47. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Survival Finnish for foreign tourists / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Problem, process, product in language learning : papers from the Stockholm - Åbo conference 21-22 October 1992 / edited by Björn Hammarberg. - Stockholm : Stockholm university. Department of linguistics, 1993, s. 105-115.
ISBN 91-7153-130-0
48. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Using learner-initiated vocabulary to increase learners' word power / Rolf Palmberg.
- Ingår i: English teaching forum, ISSN 0425-0656, 31 (1993) 2, s. 34-36.

49. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Dr. Eliza och Mr. Azile / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Kielikeskustelua, ISSN 1236-1771, (1994) 8, s. 9-10.

50. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Engelska verb med Verbalist / Rolf Palmberg.
- Ingår i: Tempus, ISSN 0355-8053, 2 (1994) 1, s. 23. Även i: Kielikeskustelua, ISSN 1236-1771, (1994) 2, s. 8-9.

[Följande]