[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Rönnberg, Olof') gav 35 träffar


1. Rönnberg, Olof / Institutionen för biologi
  Does anchor ice contribute to the decline of Fucus in the Baltic? / Olof Rönnberg.
- Ingår i: Marine pollution bulletin, ISSN 0025-326X, 19 (1988) s. 388-389.

2. Rönnberg, Olof / Institutionen för biologi
  Effects of fish farming in growth, epiphytes and nutrient content of Fucus vesiculosus : abstract / Olof Rönnberg...et al.
- Ingår i: Abstracts/Third International Phycological Congress, August 14-20, 1988, Monash University, Melbourne, Australia. - East Melbourne : Victorian Institute of Marine Sciences, 1988, s. 38.

3. Rönnberg, Olof / Institutionen för biologi
  Seasonal variation in chlorophyll a content of Fucus vesiculosus in a northen Baltic archipelago / Olof Rönnberg.
- Ingår i: Annales botanici Fennici, ISSN 0003-3847, 25 (1988) s. 385-388.

4. Rönnberg, Olof / Institutionen för biologi
  Effects of fish farming on the contents of some heavy metals in Fucus vesiculosus / Olof Rönnberg...et al.
- Ingår i: 11 th BMB symposium, Szczecin, Poland, September 11-16, 1989 : abstracts. - Szczecin : Akademii Rolniczej w Szczcecin, 1989, s. 32.

5. Rönnberg, Olof / Institutionen för biologi
  Effects of ship's waves on rock-pool communities / Magnus Östman and Olof Rönnberg.
- Ingår i: 11 th BMB symposium, Szczecin, Poland, September 11-16, 1989 : abstracts. - Szczecin : Akademii Rolniczej w Szczcecin, 1989, s. 86.

6. Rönnberg, Olof / Institutionen för biologi
  Fartygssvallet : effekter kring Skiftet / Olof Rönnberg, T. Östman.
- Ingår i: Skärgård, ISSN 0356-9381, 12 (1989) 3, s. 30-33.

7. Rönnberg, Olof / Institutionen för biologi
  History of benthic research in the Northern Baltic Sea : from description to prediction / E. Leppäkoski.
- Ingår i: Kieler Meeresforschungen : sonderheft, ISSN 0172-7893, 6 (1988) s. 7-17.

8. Rönnberg, Olof / Institutionen för biologi
  Husöviken : en flada i Ålands skärgård / Tore Lindholm, Olof Rönnberg, T. Östman.
- Ingår i: Svensk botanisk tidskrift, ISSN 0039-646X, 83 (1989) s. 143-147.

9. Rönnberg, Olof / Institutionen för biologi
  Fucus vesiculosus as an indicator of heavy metal availability in a fish farm recipient in the northern Baltic Sea / O. Rönnberg...et al.
- Ingår i: Marine pollution bulletine, ISSN 0025-326X, 21 (1990) s. 388-392.

10. Rönnberg, Olof / Institutionen för biologi
  Fucus vesiculosus as an indicator of wash effects of ship's traffic / O. Rönnberg, T. Östman and K. Ådjers.
- Ingår i: Marine phytobenthos studies and their applications : European meeting ; abstract book ; September 17-20 1990, Taranto (Italy), Grand Hotel Delfino. - Genova : Societa botanica Italiana, 1990, s. 17.

11. Rönnberg, Olof / Institutionen för biologi
  Impact of fish farming on Fucus vesiculosus : studies in model ecosystems / K. Ådjers, O. Rönnberg.
- Ingår i: Marine phytobenthos studies and their applications : European meeting ; abstract book ; September 17-20 1990, Taranto (Italy), Grand Hotel Delfino. - Genova : Societa botanica Italiana, 1990, s. 43.

12. Rönnberg, Olof / Institutionen för biologi
  Blåstångens betydelse för kustekosystemet / Olof Rönnberg.
- Ingår i: Växtsamhällen i Östersjön : Bertil Lindwall-symposium, 30-31 oktober 1991, Kalmar, Institutionen för naturvetenskap, Högskolan i Kalmar. - Kalmar : Högskolan i Kalmar. Institutionen för naturvetenskap, 1991, s. 12.

13. Rönnberg, Olof / Institutionen för biologi
  Blåstången kemiska fösvar mot tånglusen Idotea baltica / Camilla Lauren-Määttä och Olof Rönnberg.
- Ingår i: Växtsamhällen i Östersjön : Bertil Lindwall-symposium, 30-31 oktober 1991, Kalmar, Institutionen för naturvetenskap, Högskolan i Kalmar : Högskolan i Kalmar. Institutionen för naturvetenskap, 1991, s. 10.

14. Rönnberg, Olof / Institutionen för biologi
  Effect of ship's traffic on the contects of heavy metals in Fucus vesiculosus / Olof Rönnberg, Torolf Östman och Kaj Ådjers.
- Ingår i: 12th Baltic Marine Biologists Symposium, August 25-30, 1991, Helsingör, Denmark . - Copenhagen : University of Copenhagen, 1991, s. 25.

15. Rönnberg, Olof / Institutionen för biologi
  Effects of ships' waves on rock-pools in the Åland archipelago, northern Baltic Sea / T. Östman, Olof Rönnberg.
- Ingår i: Sarsia, ISSN 0036-4827, 76 (1991) s. 125-132.

16. Rönnberg, Olof / Institutionen för biologi
  Effekter av fiskodling på blåstångsfauna : studier i modellekosystem / Kaj Ådjers och Olof Rönnberg.
- Ingår i: Växtsamhällen i Östersjön : Bertil Lindwall-symposium, 30-31 oktober 1991, Kalmar, Institutionen för naturvetenskap, Högskolan i Kalmar : Högskolan i Kalmar. Institutionen för naturvetenskap, 1991, s. 14.

17. Rönnberg, Olof / Institutionen för biologi
  Förändringar i bottenvegetation i åländska skärgårdsvatten / Olof Rönnberg.
- Ingår i: Memoranda societatis pro fauna et flora Fennica, ISSN 0373-6873, 67 (1991) s. 102-106.

18. Rönnberg, Olof / Institutionen för biologi
  Fucus vesiculosus as an indicator of wash effects of ship' traffic / Olof Rönnberg, T. Östman, Kaj Ådjers.
- Ingår i: Oebalia, ISSN 0392-6613, 17 (1991) Suppl. 1, s. 213-222.

19. Rönnberg, Olof / Institutionen för biologi
  Remote sensing assessing artificial disturbance of the thermocline by ships in archipelagoes of the Baltic Sea with a sensing : global monitoring for earth management / Hans-Peter Fagerholm...et al.
- Ingår i: IGARSS'91, remote sensing : global monitoring for earth management, 1991 international geoscience and remote sensing symposium : vol. II / editor: Jyri Putkonen. - New York, N.Y. : IEEE, 1991, s. 377-380.
ISBN 0-87942-675-6
20. Rönnberg, Olof / Institutionen för biologi
  Variation in chlorophyll content of Fucus vesiculosus affected by wash from ships' traffic / Olof Rönnberg, Torolf Östman och Kaj Ådjers.
- Ingår i: 12th Baltic Marine Biologists Symposium : poster abstract. - /Copenhagen/ : /University of Copenhagen/, 1991, s. 47.

21. Rönnberg, Olof / Institutionen för biologi
  Effects of ferry traffic on the metal content of Fucus vesiculosus in the Åland archipelago / Olof Rönnberg, Torolf Östman and Kaj Ådjers.
- Ingår i: Phycological studies of Nordic coastal : a festschrift dedicated to Prof. Mats Waern on his 80th birthday / ed.-in-chief: Erik Sjögren. - Uppsala : Svenska växtgeografiska sällsk., 1992, s. 95-99. - (Acta phytogeographica Suecica ; 78).
ISBN 91-7210-478-3
22. Rönnberg, Olof / Institutionen för biologi
  Effects of fish farming on growth, epiphytes and nutrient content of Fucus vesiculosus L. in the Åland archipelago, northern Baltic Sea / Olof Rönnberg...et al.
- Ingår i: Aquatic botany, ISSN 0304-3770, 42 (1992) s. 109-120.

23. Rönnberg, Olof / Institutionen för biologi
  Färjtrafikens inverkan på stränderna / Olof Rönnberg.
- Ingår i: Vad händer med skärgårdshavet / Natur och miljö. Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbete ; (red. och planering: Ea Blomqvist). - Hfors : Miljöförlaget, 1992, s. 107.
ISBN 952-9512-05-8
24. Rönnberg, Olof / Institutionen för biologi
  Hur påverkas algbältena av färjtrafik och fiskodling / Olof Rönnberg.
- Ingår i: Vad händer med skärgårdshavet / Natur och miljö. Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbete ; (red. och planering: Ea Blomqvist). - Hfors : Miljöförlaget, 1992, s. 104-106.
ISBN 952-9512-05-8
25. Rönnberg, Olof / Institutionen för biologi
  Aerial photography as a tool in monitoring Fucus vesiculosus : a case study in the Archipelago Sea, SW Finland / Anita Mäkinen and Olof Rönnberg.
- Ingår i: Muistio = Memorandum /Ympäristöministeriö = Ministery of environment, ISSN 1236-5629, (1993) 1, s. 5-13. Phytobenthos monitoring : two case studies from the Finnish Baltic coast in summer 1993.

26. Rönnberg, Olof / Institutionen för biologi
  Laivaliikenteen vaikutukset saariston matalan veden ekosysteemissä / Olof Rönnberg, Magnus Östman ja Hans-Peter Fagerholm.
- Ingår i: Alusten aiheuttamien aaltojen ja virtausten ympäristövaikutukset / Olli Madekivi (toim.). - Helsinki : Vesi- ja ympäristöhallitus, 1993, s. 46-52. - (Vesi- ja ympäristöhallituksen julkaisuja. Sarja A, ISSN 0786-9592 ; 166).
ISBN 951-47-8490-1
27. Rönnberg, Olof / Institutionen för biologi
  Re-investigation of marine algal vegetation of southwestern Aland / L. Mathiesen, O. Rönnberg.
- Ingår i: 13th BMB symposium, Institute of Biology, Latvian Academy of Sciences. Riga, Jurmala, 1-4 September, 1993 : abstracts. - Riga, Latvia : Latvian Academy of Science, 1993, s. 13.

28. Rönnberg, Olof / Institutionen för biologi
  [Rec. av] Johan von Bonsdorff, Vad gör vi med Finska viken / Olof Rönnberg.
- Ingår i: Skärgård, ISSN 0356-9381, 16 (1994) 3, s. 45-46.

29. Rönnberg, Olof / Institutionen för biologi
  In situ growth of Fucus vesiculosus : a tool for coastal monotoring in the Baltic Sea? / O. Rönnberg, K. Ådjers and T. Östmann.
- Ingår i: Abstracts : Fifth International Phycological Congress 26 June to 2 July, 1994, EMBL, Institute of Oceanology , Chinese Academy of Science, Qingdao, Shandong, P.R. China. - Qingdao, Shandong : Chinese Academy of Science, 1994, s. 36.

30. Rönnberg, Olof / Institutionen för biologi
  Rakkolevä häviää, kun vedet rehevöityvät / Olof Rönnberg.
- Ingår i: Ympäriston tila Varsinais-Suomessa / Leena Nurmela (toim.). - Helsinki : Vesi- ja ympäristöhallitus. Ympäristötietokeskus, 1994, s. 66-67. - (Alueelliset tilaraportit, ISSN 1236-5300 ; 4).
ISBN 951-47-9277-7
31. Rönnberg, Olof / Institutionen för biologi
  .
- Ingår i: Fordringarna i växtkännedom för biologilärare : A. Herbarieväxter / J. Vauras, O. Rönnberg. - Åbo : Åbo Akademi, Institutionen för biologi, 1995,

32. Rönnberg, Olof / Institutionen för biologi
  .
- Ingår i: Fordringarna i växtkännedom för biologilärare : B. Trädgårdsväxter / O. Rönnberg. - Åbo : Åbo Akademi, Institutionen för biologi, 1995,

33. Rönnberg, Olof / Institutionen för biologi
  Growth and bioaccumulation of Fucus vesiculosus : a tool for coastal monitoring in the Baltic Sea? / Antonia Sucksdorff-Selkämaa, Olof Rönnberg.
- Ingår i: Comparison of enclosed and semi-enclosed marine systems : biological, physical and (geo)-chemical features and processes : responses to altered environmental conditions : abstracts presented at BMB 15 and ECSA 27 Symposium 1997 in Mariehamn, Åland, Finland, 9-13 June 1997 / editors: Ea Maria Blomqvist & Minna Tallqvist. - [Mariehamn] : BMB 15 and ECSA 27 Symposium 1997, 1997, s. 71. A joint symposium by The Baltic Marine Biologists (BMB) & The Estuarine and Coastal Sciences Association (ECSA).
ISBN 952-12-0015-4
34. Rönnberg, Olof / Institutionen för biologi
  Long-term changes in the marine macroalgal vegetation of Lågskär, Åland Sea / Olof Rönnberg and Lisbeth Mathiesen.
- Ingår i: Comparison of enclosed and semi-enclosed marine systems : biological, physical and (geo)-chemical features and processes : responses to altered environmental conditions : abstracts presented at BMB 15 and ECSA 27 Symposium 1997 in Mariehamn, Åland, Finland, 9-13 June 1997 / editors: Ea Maria Blomqvist & Minna Tallqvist. - [Mariehamn] : BMB 15 and ECSA 27 Symposium 1997, 1997, s. 66. A joint symposium by The Baltic Marine Biologists (BMB) & The Estuarine and Coastal Sciences Association (ECSA).
ISBN 952-12-0015-4
35. Rönnberg, Olof / Institutionen för biologi
  .
- Ingår i: Växtfysiologi / O. Rönnberg. - Åbo : Åbo Akademi, Institutionen för biologi, 1995,