[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Ramstedt-Silen, Viveca') gav 6 träffar


1. Ramstedt-Silen, Viveca / Statsvetenskapliga institutionen
  Från kongressinitiativ till "annan spännande verksamhet" i partierna / Viveca Ramstedt-Silen.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 1, s. 35-40.

2. Ramstedt-Silen, Viveca / Statsvetenskapliga institutionen
  Naisten osallistuminen taloudellis-poliittiseen päätöksentekoon : edellytykset ja esteet / Viveca Ramstedt-Silen.
- Ingår i: Politiikka, ISSN 0032-3365, (1988) 3, s. 229-236. Ingår även i: Naiset ja talous. Sosiaali- ja terveysministeriön Tasa-arvojulkaisuja. Sarja C. 2/1988.

3. Ramstedt-Silen, Viveca / Statsvetenskapliga institutionen
  Kvinnors deltagande i det korporativa beslutsfattandet : förutsättningar och hinder / Viveca Ramstedt-Silén.
- Ingår i: Studier i politik, historia och ekonomi : festskrift tillägnad Lolo Krusius-Ahrenberg 21.6.1989 / red.: Marie-Louise v. Bergmann-Winberg, Guy Ahonen, Kaj Hellbom. - Hfors : Svenska handelshögskolan, 1989, s. 221-236. - (Ekonomi och samhälle, ISSN 0424-7256 ; nr 41).
ISBN 951-555-302-4
UDK 323, 339.92, 396.9
4. Ramstedt-Silen, Viveca / Statsvetenskapliga institutionen
  Kvinnovalkampanjen i Vasa / A. Haataja och V. Ramstedt-Silen.
- Ingår i: Vi har väntat länge nog : handbok i kvinnorepresentation / Drude Dahlerup. - Köbenhavn : Nordisk ministerråd, 1989, s. 70-76. - (NORD ; 93).
ISBN 87-7303-370-7 91-7996-186-X
UDK 396.9(48)
5. Ramstedt-Silen, Viveca / Statsvetenskapliga institutionen
  Nya prioteringar i en stympad politisk kultur / Viveca Ramstedt-Silen.
- Ingår i: Vi har väntat länge nog : handbok i kvinnorepresentation / Drude Dahlerup. - Köbenhavn : Nordisk ministerråd, 1989, s. 267-268. - (NORD ; 93).
ISBN 87-7303-370-7 91-7996-186-X
UDK 396.9(48)
6. Ramstedt-Silen, Viveca / Statsvetenskapliga institutionen
  Partikongressens dagordning / Viveca Ramstedt-Silen.
- Ingår i: Esseitä politiikan päiväjärjestyksestä / Matti Wiberg (toim.). - Turku : Turun yliopisto, 1989, s. 42-65. - (Tutkimustiedotteita, ISSN 0356-9802 ; n:o 10).
ISBN 951-880-373-0