[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Ringbom, Åsa') gav 25 träffar


1. Ringbom, Åsa / Konsthistoriska institutionen
  Brandkårshusen societetshusens arvtagare / Åsa Ringbom.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 6, s. 317-327.

2. Ringbom, Åsa / Konsthistoriska institutionen
  Societetshusen i storfurstendömet Finland / Åsa Ringbom. - Hfors : /Finska fornminnesföreningen/, 1988. - 275 s. : ill., kart. - (Suomen muinasmuistoyhdistyksen aikakauskirja, ISSN 0355-1822 ; 92). Diss. - Summary. Summary.
ISBN 951-9056-83-1
3. Ringbom, Åsa / Konsthistoriska institutionen
  Carl Ludvig Engel och societetshus / Åsa Ringbom.
- Ingår i: Carl Ludvig Engel 1778-1840 : näyttely Helsingin Tuomiokirkon kryptassa 7.8.-14.9.1990 / toim. Henrik Lilius. - Hki : Opetusministeriö, 1990, s. 212-223.

UDK 72.071 Engel
4. Ringbom, Åsa / Konsthistoriska institutionen
  Boethius Murenius : en åländsk ikonoklast? / Åsa Ringbom.
- Ingår i: Tro og bilde i Norden i Reformasjonens århundrade : foredrag fremlagt ved det 11. nordiske symposion for ikonografiske studier, Granavollen 16.-21. september 1988. - Oslo : Universitetets oldsaksamling, 1991, s. 253-267.
ISBN 82-7180-094-4 (Felakt. ISBN)
5. Ringbom, Åsa / Konsthistoriska institutionen
  Aaland / Åsa Ringbom.
- Ingår i: Enciclopedia dell'arte medievale : volume I. - Roma : Instituto della Fondata da Giovanni Treccani, 1991, s. 1-3.

6. Ringbom, Åsa / Konsthistoriska institutionen
  De åländska kyrkorna berättar / Åsa Ringbom.
- Ingår i: Mediaevalia Fennica / Christian Krötz (toim.=red.). - Hki : Suomen historiallinen seura, 1991, s. 49-81. - (Historiallinen arkisto, ISSN 0073-2540 ; 96).
ISBN 951-8915-43-1
7. Ringbom, Åsa / Konsthistoriska institutionen
  Bevara medeltidskunskaperna / Åsa Ringbom.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) h. 10, s. 594-599.

8. Ringbom, Åsa / Konsthistoriska institutionen
  Early christianization of the the Åland islands? / Åsa Ringbom.
- Ingår i: Medieval Europe 1992 : a conference on medieval archaeology in Europe, 21st-24th September 1992 at the University of York... : vol. 6: religion and belief. - York : Medieval Europe, 1992, s. 143-150.

9. Ringbom, Åsa / Konsthistoriska institutionen
  Finlands förhistoria och och medeltid äntligen på svenska : (rec. av Torsten Edgren, Lena Törnblom, Finlands historia I) / Åsa Ringbom.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) h. 10, s. 600-603.

10. Ringbom, Åsa / Konsthistoriska institutionen
  Medieval Europe 1992 / Åsa Ringbom.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) h. 10, s. 603-606.

11. Ringbom, Åsa / Konsthistoriska institutionen
  Altarskåpet i Hammarland : rekonstruktion och ikonografi / Åsa Ringbom.
- Ingår i: Det iconographiske blik : festskrift till Ulla Haastrup / red. og tilrettelaegning Susanne Wenningsted-Torgard. - Köpenhavn : Falcon, 1993, s. 111-118.
ISBN 87-88802-07-8
12. Ringbom, Åsa / Konsthistoriska institutionen
  Konsthistoria med konstteori / Åsa Ringbom.
- Ingår i: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 2: Humanistiska fakulteten. Teologiska fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 139-155.
ISBN 952-9616-22-8
13. Ringbom, Åsa / Konsthistoriska institutionen
  Naturvetenskapliga dateringsmetoder och Ålands kyrkor / Åsa Ringbom.
- Ingår i: Juhlakirja joka omistetaan Kalevi Pöykölle hänen 60-vuotispäivänään 9. lokakuuta 1993 = Festskrift tillägnad Kalevi Pöykkö på hans 60-årsdag den 9 oktober 1993 / redaktionskommitté Jukka Ervamaa, Tellervo Hellin, Eeva Maija Viljo. - Helsingfors : Föreningen för konsthistoria, 1993, s. 27-35. - (Taidehistoriallisia tutkimuksia ; 14).
ISBN 951-95275-6-7
14. Ringbom, Åsa / Konstvetenskapliga institutionen
  Dateringen av Ålands kyrkor / Åsa Ringbom.
- Ingår i: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7576, (1994) 3, s. 459-493.

15. Ringbom, Åsa / Konstvetenskapliga institutionen
  Ålands kyrkor : samarbetsprojekt mellan konsthistoriker, fysiker, kemister och geologer / Alf Lindroos och Åsa Ringbom.
- Ingår i: Geocenter tiedottaa = Geocenter informerar, ISSN 1235-0923, 3 (1994) 2, s. 7.

16. Ringbom, Åsa / Konsthistoriska institutionen
  Elias Brenners finska fornminnesinventering / Åsa Ringbom.
- Ingår i: ICO = Iconographisk post, ISSN 0106-1348, (1995) 3, s. 1-34.

17. Ringbom, Åsa / Konsthistoriska institutionen
  Motivics and Mariology : Maria in Sole in St. Michael's church of Finström / Åsa Ringbom.
- Ingår i: Icon to cartoon : a tribute to Sixten Ringbom / [ed. Marja Terttu Knapas and Åsa Ringbom]. - Helsinki : Taidehistorian seura, 1995, s. 273-287. - (Taidehistoriallisia tutkimuksia, ISSN 0355-1938 ; 16).
ISBN 951-95275-8-3
18. Ringbom, Åsa / Konsthistoriska institutionen
  Ålands kyrkor : Hammarland och Eckerö / Åsa Ringbom och Christina Remmer. - Mariehamn : Ålands landskapsstyrelse/museibyrån, 1995. - 300 s. : ill., färgill., diagr.
ISBN 951-8946-41-8
19. Ringbom, Åsa / Konstvetenskapliga institutionen
  Ålands kyrkor : svar till Markus Hiekkanen / Åsa Ringbom.
- Ingår i: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7576, (1995) 2, s. 263-266.

20. Ringbom, Åsa / Konstvetenskapliga institutionen
  AMS 14C dating of lime mortar / J. Heinemeier ... [et al.].
- Ingår i: Accelerator mass spectrometry : proceedings of the Seventh International Conference on Accelerator Mass Spectrometry, Tucson, AZ, USA, May 20-24, 1996 / editors A. J. T. Jull, J. W. Beck, G. S. Burr. - Amsterdam : North-Holland, 1997, s. 487-495. - (Nuclear instruments & methods in physics research. B ; 123(1997):1-4). International Conference on Accelerator Mass Spectrometry (1996).

21. Ringbom, Åsa / Konstvetenskapliga institutionen
  The churches of the Åland Islands and 14C dating of mortar / Åsa Ringbom.
- Ingår i: Method and theory in historical archaeology : papers of the "Medieval Europe Brugge 1997" conference : vol. 10 / ed. by Guy De Boe & Frans Verhaeghe. - Zellik : Instituut voor het archeologisch patrimonium, 1997, s. 103-112. - (I. A. P. rapporten ; 10).
ISBN 90-75230-11-7
22. Ringbom, Åsa / Konstvetenskapliga institutionen
  Dating ancient plaster, mortar, and concrete : a new application of C-14 technology / Åsa Ringbom.
- Ingår i: American journal of archaeology, ISSN 0002-9114, volume 102 (1998) number 2, s. 386. Abstract.

23. Ringbom, Åsa / Konstvetenskapliga institutionen
  Finland # II 2, Architecture 1618-1809 / Åsa Ringbom.
- Ingår i: The dictionary of art : vol. 11 / ed. Jane Turner. - New York : Grove, 1996, s. 89-92.
ISBN 1-884446-00-0
24. Ringbom, Åsa / Konstvetenskapliga institutionen
  Icon to cartoon : a tribute to Sixten Ringbom / [ed. Marja Terttu Knapas and Åsa Ringbom]. - Helsinki : Taidehistorian seura, 1995. - 378 s. : ill., kart. - (Taidehistoriallisia tutkimuksia, ISSN 0355-1938 ; 16).
ISBN 951-95275-8-3
25. Ringbom, Åsa / Konstvetenskapliga institutionen
  Åland churches and their scientific dating / Åsa Ringbom ... [et al.].
- Ingår i: Proceedings from the 6th Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology, Esbjerg 1993 / [editors of this volume: Vagn Mejdahl and Palle Siemen]. - Esbjerg : Esbjerg Museum, 1996, s. 291-302. - (Arkæologiske rapporter / Esbjerg Museum ; 1, 1996).
ISBN 87-8962-004-6