[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Ringbom, Håkan') gav 19 träffar


1. Ringbom, Håkan / Engelska institutionen
  Inlärning av nära besläktade språk / Håkan Ringbom.
- Ingår i: Grundbog i fremmedsprogspaedagogik / red. af Gabriele Kasper & Johannes Wagner. - Copenhagen : Gyldendal, 1989, s. 79-87.
ISBN 87-00-40444-6
UDK 800:37
2. Ringbom, Håkan / Engelska institutionen
  [Rec. av] Paul Chilton, Orwellian language and the media / Håkan Ringbom.
- Ingår i: Journal of pragmatics, ISSN 0378-2166, 13 (1989) s. 153.

3. Ringbom, Håkan / Engelska institutionen
  Effects of transfer on foreign language learning / Håkan Ringbom.
- Ingår i: Current trends in European second language acquisition research / ed. by Hans W. Dechert. - Clevedon : Multilingual matters, 1990, s. 205-218. - (Multilingual matters ; 51).
ISBN 1-85359-024-X
UDK 800.73
4. Ringbom, Håkan / Engelska institutionen
  On (not) learning Dutch / Håkan Ringbom.
- Ingår i: HUS, ISSN 0787-4820, 3 (1990) s. 37-38.

5. Ringbom, Håkan / Engelska institutionen
  On the relation between second language comprehension and production / Håkan Ringbom.
- Ingår i: Foreign language, comprehension and production : AFinLA yearbook 1990 / Jorma Tommola (ed.). - Helsinki : Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys, 1990, s. 139-148. - (Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) julkaisuja, ISSN 0781-0318 ; no. 48).
ISBN 951-9388-35-4
6. Ringbom, Håkan / Engelska institutionen
  On transfer and the relation between L2-comprehension and L2-production / Håkan Ringbom.
- Ingår i: AILA 90, Greece : proceedings : volume two : sections 21-30. - Thessaloniki : Aristotle university, 1990, s. 475.

7. Ringbom, Håkan / Engelska institutionen
  Crosslinguistic lexical influence and foreign language learning / Håkan Ringbom .
- Ingår i: Foreign/second language pedagogy research : a commemorative volume for Claus Faerch / ed. by Robert Phillipson...et al. - Clevedon : Multilingual matters, 1991, s. 172-182. - (Multilingual matters ; 64).
ISBN 1-85359-084-3
8. Ringbom, Håkan / Engelska institutionen
  [Rec. av] T. Odlin, Language transfer. Cambridge, Cambridge U.P., 1989 / Håkan Ringbom.
- Ingår i: System, ISSN 0346-251X, 18 (1991) 3, s. 391-393.

9. Ringbom, Håkan / Engelska institutionen
  On L 1 transfer L 2 comprehension and L 2 production / Håkan Ringbom.
- Ingår i: Language learning, ISSN 0023-8333, 42 (1992) 1, s. 85-112.

10. Ringbom, Håkan / Engelska institutionen
  At what point of time does transfer actually occur? / Håkan Ringbom.
- Ingår i: Current issues in European second language acquisition research / Bernhard Kettemann, Wilfried Wieden (eds.). - Tübingen : Narr, 1993, s. 47-51.
ISBN 3-8233-5043-9
11. Ringbom, Håkan / Engelska institutionen
  Introduction / Håkan Ringbom.
- Ingår i: Near-native proficiency in English / ed. by Håkan Ringbom. - Åbo : Åbo Akademi, 1993, s. 5-8. - (English Department publications / Åbo Akademi University, ISSN 1235-7227 ; 2 ).
ISBN 961-650-275-X
12. Ringbom, Håkan / Engelska institutionen
  Near-nativeness and the four language skills : some concluding remarks / Håkan Ringbom.
- Ingår i: Near-native proficiency in English / ed. by Håkan Ringbom. - Åbo : Åbo Akademi, 1993, s. 295-306. - (English Department publications / Åbo Akademi University, ISSN 1235-7227 ; 2 ).
ISBN 961-650-275-X
13. Ringbom, Håkan / Engelska institutionen
  On near-nativeness in writing / Håkan Ringbom.
- Ingår i: Problem, process, product in language learning : papers from the Stockholm - Åbo conference 21-22 October 1992 / edited by Björn Hammarberg. - Stockholm : Stockholm university. Department of linguistics, 1993, s. 126-131.
ISBN 91-7153-130-0
14. Ringbom, Håkan / Engelska institutionen
  What is caracteristic of near-native proficience English? / Håkan Ringbom.
- Ingår i: Proceedings of the fifth Nordic conference for English studies, Reykjavik 7-8 August 1992 / ed. by Julian Meldon D'Arcy. - Reykjavik : Haskoli Island, 1993, s. 75-83.
ISBN 9979-54-047-8
15. Ringbom, Håkan / Engelska institutionen
  Contrastive analysis / Håkan Ringbom.
- Ingår i: The encyclopedia of language and linguistics / editor-in-chief: R. E. Asher. - Oxford : Pergamon, 1994, s. 737-742.
ISBN 0-08-035943-4
16. Ringbom, Håkan / Engelska institutionen
  Uppsatsskrivning som alternativ till och komplettering av tentamina : erfarenheter från en undervisningsreform vid Åbo Akademi / Håkan Ringbom.
- Ingår i: Rapport från seminariet att undervisa nordiskt i Finland : Hanaholmens kulturcentrum, Esbo, 29-30.10.1993 / redigerad av Jette Eriksen-Benrós. - Vaasa : Vaasan yliopisto, 1994, s. 100-104. - (Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia, ISSN 0788-6667 ; 183).
ISBN 951-683-516-3
17. Ringbom, Håkan / Engelska institutionen
  Kan man nå modersmålsmässig färdighet i ett främmande språk? / Håkan Ringbom.
- Ingår i: SPHINX. Årsbok = Vuosikirja 1994 : föredrag och uppsatser = esitelmät ja kirjoitukset. - Hfors : Finska Vetenskapssocieten, 1994, s. 17-25. - (Serie B. Årsbok. Societas Scientarium Fennica, ISSN 0783-5892).

18. Ringbom, Håkan / Engelska institutionen
  Error analysis / Håkan Ringbom.
- Ingår i: Handbook of pragmatics : manual / ed. by Jef Verschuren, Jan-Ola Östman. - Amsterdam : Benjamins, 1995, s. 581-583. - (Handbook of pragmatics ; 1).
ISBN 90-272-5081-2
19. Ringbom, Håkan / Engelska institutionen
  On English/Swedish false friends / Håkan Ringbom.
- Ingår i: Proceedings of the Sixth Nordic Conference for English Studies : Tromsø, 25-28 May 1995 / edited by Gerd Bjørhovde and Gøril Rogne. - Tromsø : Department of English, University of Tromsø, 1996?, s. 471-476 (vol. 2).
ISBN 82-90423-37-3