[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Ringbom, Sixten') gav 15 träffar


1. Ringbom, Sixten / Konsthistoriska institutionen
  Emblem / Sixten Ringbom.
- Ingår i: Bildanalys : teorier, metoder, begrepp : /uppslagsbok/. - Stockholm : Gidlund, 1988, s. 111-112.
ISBN 91-7844-129-3
2. Ringbom, Sixten / Konsthistoriska institutionen
  Ikonografi / Sixten Ringbom.
- Ingår i: Bildanalys : teorier, metoder, begrepp : /uppslagsbok/. - Stockholm : Gidlund, 1988, s. 173-175.
ISBN 91-7844-129-3
3. Ringbom, Sixten / Konsthistoriska institutionen
  Marc Chagalls "Selbstporträt mit Sieben Fingern" und die Wiederherstellung verlorener Bildmittel / Sixten Ringbom.
- Ingår i: Kunst um 1800 und die Folgen, Werner Hofman zu Ehren / hrsg. von Christian Beutler. - München, 1988, s. 360-365.
ISBN 3-7913-0890-4
4. Ringbom, Sixten / Konsthistoriska institutionen
  Überwindung des Sichtbaren : die Generation der abstrakten Pioniere / Sixten Ringbom.
- Ingår i: Das geistige in der Kunst : abstrakte Malerei 1890-1985 / hrsg. von Maurice Tuchman. - Stuttgart, 1988, s. 131-153. Artikeln förkortad: "Kandinsky, Mondrian : Überwindung des Sichtbaren" ingår i: Die Drei 58 (1988), s. 573-588.
ISBN 3-87838-561-7
5. Ringbom, Sixten / Konsthistoriska institutionen
  Pinta ja syvyys : esseitä / Sixten Ringbom. - Hki : Taide, 1989. - 136 s. : ill .
ISBN 951-891-209-2
6. Ringbom, Sixten / Konsthistoriska institutionen
  Sankt Martin i Sverige : rec. av Ingalill Pegelow, Sankt Martin i medeltida kult och konst, Stockholm 1988 / Sixten Ringbom.
- Ingår i: Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, ISSN 0029-1501, 65 (1989) 2, s. 179-180.

7. Ringbom, Sixten / Konsthistoriska institutionen
  Action and report : the problem of indirect narration in the academic theory of painting / Sixten Ringbom.
- Ingår i: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, ISSN 0075-4390, 52 (1989) s. 34-51.

8. Ringbom, Sixten / Konsthistoriska institutionen
  Åbo Akademis arkitekturmiljö = Åbo Akademin arkkitehtuurimiljöö / Sixten Ringbom.
- Ingår i: Takstooli, ISSN 0357-0991, (1990) 1, s. 47-51.

9. Ringbom, Sixten / Konsthistoriska institutionen
  Gallen-Kallelas symposium : genre och uppbyggnad / Sixten Ringbom.
- Ingår i: I sekelskiftets ljus : om Anders Zorn och andra konstnärer / red.: Birgitta Rapp. - Stockholm : Carlssons, 1990, s. 148-155.
ISBN 91-7798-327-0
UDK 75(485)"1880/1920":75.071.1 Zorn
10. Ringbom, Sixten / Konsthistoriska institutionen
  Vision and conversation in early Netherlands painting : the Delft master's Holy family / Sixten Ringbom.
- Ingår i: Simiolus, ISSN 0037-5411, 19 (1989) 3, s. 181-190.

11. Ringbom, Sixten / Konsthistoriska institutionen
  Text och bild i finlandssvensk modernism / Sixten Ringbom.
- Ingår i: Tijdschrift voor Skandinavistiek 11 (1990) 1-2, s. 5-31.

12. Ringbom, Sixten / Konsthistoriska institutionen
  Dialog med SYSTEMET = Vuoropuhelu JÄRJESTELMÄN kanssa = A dialogue with the SYSTEM / Sixten Ringbom.
- Ingår i: Jan-Erik Andersson : the Baby Retrospective 1980-1990 / toim.: Marketta Seppälä . - Pori : Porin taidemuseo, 1990, - (Porin taidemuseon julkaisuja).
ISBN 951-9355-26-X
13. Ringbom, Sixten / Konsthistoriska institutionen
  Grootvaders strooien hoed : het eeuwig van moderne kunst / Sixten Ringbom.
- Ingår i: Akt over kunst : 50, ISSN 0166-0497, 15 (1991) 1, s. 5-12.

14. Ringbom, Sixten / Konsthistoriska institutionen
  Det ytliga djupet : essäer om den abstrakta konsten och dess förhistoria / Sixten Ringbom. - Hfors : Föreningen konstsamfundet, 1991. - 150 s. : ill.
ISBN 951-95948-4-1
15. Ringbom, Sixten / Konsthistoriska institutionen
  Direkte und indirekte Rede im Bild / Sixten Ringbom.
- Ingår i: Zeitschrift für Semiotik, ISSN 0170-6241, 14 (1992) 1-2, s. 29-40.