[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Riska, Elianne') gav 44 träffar


1. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  The development of medical sociology in Finland / Eero Lahelma.
- Ingår i: Social science and medicine, ISSN 0277-9536, 27 (1988) s. 223-229.

2. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Feminiseringen av läkarkåren : kommer hälsovården att förändras? / Elianne Riska.
- Ingår i: Kvinnoforskning, ISSN 0784-3844, 1 (1988) s. 15-23.

3. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Kvinnor och hälsa ur samhällsvetenskapligt kvinnoperspektiv / Elianne Riska.
- Ingår i: Rapport från det III nordiska seminariet om medicinsk kvinnoforskning : 13-15 november på Hanaholmens Kulturcentrum, Esbo, Finland / /utg./ Social- och hälsovårdsministeriet. - Hfors : Social- och hälsovårdsministeriet, 1988, s. 52-71. - (Jämställdhetspublikationer, Serie D: Kvinnoforskningsrapporter, ISSN 0785-2967 ; 1/1988).
ISBN 951-47-1439-3
4. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Läkarprofessionens utveckling i olika länder / Elianne Riska.
- Ingår i: Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, ISSN 0355-5097, 25 (1988) s. 27-37.

5. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  The relationship between use of psychotropic drugs and alcohol / Timo Klaukka.
- Ingår i: Social pharmacology, ISSN 0891-5180, 2 (1988) s. 229-254.

6. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Sociologi och medicin : rec. av B. Turner, Medicine and social theory / Elianne Riska.
- Ingår i: Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, ISSN 0355-5097, 25 (1988) s. 369-370.

7. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Det frivilliga engagemanget i dagens samhälle / Elianne Riska.
- Ingår i: Brandkårsliv : festskrift till Helsingfors FBK:s 125 års jubileum / red. av Henrik Stenius och Christoffer Tigerstedt. - Hfors : Helsingfors FBK, 1989, s. 88-97.
ISBN 952-90093-1-3
8. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  How sex differences in use of psychotropic drug use are explained / Elianne Riska.
- Ingår i: Scandinavian journal of social medicine, ISSN 0300-8037, 17 (1989) s. 3-6.

9. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Kvinnliga läkares ställning i läkarkåren : integration eller separatism / Elianne Riska, Katarina Wegar.
- Ingår i: Kvinnor i mansdominerade yrken : läkare, ingenjörer, jurister / red. Harriet Silius. - Åbo : Intitutet för kvinnoforskning vid Åbo Akademi, 1989, s. 14-52. - (Publikationer från Institutet för kvinnoforskning vid Åbo Akademi, ISSN 0783-2656 ; nr 5).
ISBN 951-649-581-8
UDK 396.5, 316.334.2-055.2, 396, 331, 316.334.2-055.2, 331-055.2, 364.144, 331.54:396
10. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  The professional status of physicians in the Nordic countries / Elianne Riska.
- Ingår i: Milbank quarterly, ISSN 0887-378X, 66 (1988) s. 133-147.

11. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Suomalaisen terveydenhuollon toiminta periaatteista ja taustasta / Elianne Riska.
- Ingår i: On se niin väärin / julk. Tutkijaliitto. - Hki : Tutkijaliitto, 1989, s. 130-139. - (Tutkijaliiton julkaisusarja, ISSN 0357-4083 ; 56).
ISBN 951-9297-70-7
12. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Women as clients and coproducers of social services / Elianne Riska.
- Ingår i: Clients or co-producers? : the changing role of citizens in social services / publ. by the National Board of Social Welfare in Finland. - Hki : National Board of Social Welfare in Finland, 1989, s. 39-49. An international seminar organized by European Centre for Social Welfare Training and Research and the Finnish National Board of Social Welfare in Helsinki August 29th - September 3rd, 1987.
ISBN 951-47-2185-3
UDK 364, 36.01, 364.65, 338.465, 316.66, 366.02, 36.058.1
13. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Women's career in medicine : the development in the United States and Finland / Elianne Riska.
- Ingår i: Scandinavian studies, ISSN 0036-5637, 61 (1989) s. 185-198.

14. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Sektoriseringen av hälsovården som respons till hälsovårdens ineffektivitet? / Elianne Riska.
- Ingår i: Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, ISSN 0355-5097, 27 (1990) s. 79-86.

15. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Är finländsk psykofarmakareklam sexistisk? / Ulrica Hägglund, Elianne Riska.
- Ingår i: Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, ISSN 0355-5097, 27 (1990) s. 289-297.

16. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Strategies in the education of human physicians / Elianne Riska.
- Ingår i: Scandinavian journal of social medicine, ISSN 0300-8037, 18 (1990) s. 161-297.

17. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Advertisements for psychotropic drugs in the Nordic countries : metaphors, gender and life situations / Elianne Riska, Ulrica Hägglund.
- Ingår i: Social science and medicine, ISSN 0277-9536, 32 (1991) s. 465-471.

18. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Bruk av psykofarmaka : forskningen om kvinnors bruk / Elianne Riska.
- Ingår i: 5. nordiske seminar i medisinsk kvinneforskning : Lysebu konferansenter, Voksenkollen, Oslo, 7.-9.1991. - Oslo : NAVSs sekretariat for kvinneforskning, 1991, s. 85-98. - (Arbeidsnotat, ISSN 0802-0272 ; 91, 4).
ISBN 82-7216-712-3
19. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Kvinnors sjuklighet : den bortglömda siffran i hälsoforskningen / Elianne Riska .
- Ingår i: Kvinnors hälsa och ohälsa : social kontroll av kvinnor / red. Ulrica Hägglund och Elianne Riska. - Åbo : Åbo Akademi, 1991, s. 19-52. - (Publikationer från Institutet för kvinnoforskning vid Åbo Akademi, ISSN 0783-2656 ; nr 7).
ISBN 951-649-924-4
20. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Naisten terveys ja sairastavuus : tutkimusongelma ja ratkaisuja / Eero Lahelma, Ossi Rahkonen, Elianne Riska.
- Ingår i: Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, ISSN 0355-5097, 28 (1991) 1, s. 1-3.

21. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  New Oslerians and real Flexnerians : the reasons to threatened professional autonomy / P. Vinten-Johansen, Elianne Riska.
- Ingår i: International journal of health services, ISSN 0020-7314, 21 (1991) s. 75-180.

22. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Om kvinnors sjuklighet / Elianne Riska.
- Ingår i: Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, ISSN 0355-5097, 28 (1991) s. 5-13.

23. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Det preventiva hälsoarbetet och kvinnans ställning / Elianne Riska.
- Ingår i: Retfaerd, ISSN 0105-1121, 14 (1991) 52, s. 50-58.

24. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Är psykofarmakabruk en form av kvinnokontroll? / Elianne Riska.
- Ingår i: Kön, rus och disciplin : en nordisk antologi / red. Margaretha Järvinen & Pia Rosenqvist. - Hfors : Nordiska nämnden för alkohol- och drogforskning, 1991, s. 85-98. - (NAD-publikation, ISSN 0358-7024 ; nr. 20).
ISBN 951-47-5326-7
25. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Översikt av Olle Lundbergs Den ojämlika ohälsan / Elianne Riska.
- Ingår i: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, 28 (1991) s. 114-117.

26. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Terveydenhuollon kriisi / Elianne Riska.
- Ingår i: Terveyssociologia / Antti Karisto, Eero Lahelma ja Ossi Rahkonen (toim.). - /Porvoo/ : WSOY, 1992, s. 69-77.
ISBN 951-0-17520-X
27. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  The gendered character of professions in the field of nutrition / Elianne Riska .
- Ingår i: Regulating markets, regulating people : food and nutrition policy / Unni Kjaernes...et al. - Oslo : Novus Press, 1993, s. 171-184.
ISBN 82-7099-211-9
28. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  The medical profession in the Nordic countries / Elianne Riska.
- Ingår i: The changing medical profession : an international perspective / edited by Frederic Hafferty, John McKinlay. - New York : Oxford U. P., 1993, s. 150-161.
ISBN 0-19-507592-7
29. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Minor tranquillizers in the Nordic countries / edited by Elianne Riska...et al. - Helsinki : Nordic Council for Alcohol and Drug Research, 1993. - 178 s. : ill.
ISBN 951-47-7832-4
30. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Psychotropics, sociology and women : are the halcion days of the malestream over? / Elizabeth Ettore, Elianne Riska.
- Ingår i: Sociology of health and illness, ISSN 0141-9889, 15 (1993) s. 503-524.

31. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  [Rec. av] M. Moran & R. Wood, States, regulation and the medical profession / Elianne Riska.
- Ingår i: Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, ISSN 0355-5097, 30 (1993) s. 145-147.

32. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Sociologi / Kirsti Suolinna, Elianne Riska.
- Ingår i: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 3 : Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 141-152.
ISBN 952-9616-39-5
33. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Psychotropic drugs : long-term use, dependency and the gender factor / Elizabeth Ettore, Timo Klaukka, Elianne Riska.
- Ingår i: Social science and medicine, ISSN 0277-9536, 39 (1994) 17, s. 1667-1673.

34. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Gendered moods : psychotropics and society / Elizabeth Ettore, Elianne Riska. - London : Routledge & Kegan, 1995. - 177 s. : tab.
ISBN 0-415-08214-5
35. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  The medical profession in the Nordic countries : medical uncertainty and gender-based work / Elianne Riska, Katarina Wegar.
- Ingår i: Health professions and the state in Europe : psychotropics and society / ed. by Terence Johnson, Gerry Larkin and Mike Saks. - London : Routledge & Kegan, 1995 , s. 200-212.
ISBN 0-415-10630-3 0-415-10631-1
36. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Psykofarmakareklam i nordiska läkartidskrifter / Elianne Riska.
- Ingår i: Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, ISSN 0355-5097, 32 (1995) s. 19-27.

37. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Theu don't care : unemployed physicians in the Nordic countries / Elianne Riska .
- Ingår i: International journal of health services, ISSN 0020-7314, 25 (1995) s. 259-269.

38. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Depressiolääkkeiden lisääntynyt kulutus : mainontaa vai kulttuuria / Elianne Riska.
- Ingår i: Lääkkeet ja Suomen kansan masennus : seminaariraportti / Sinikka Sihvo, Elina Hemminki (toim.). - Helsinki : Stakes, 1996, s. 24-29. - (Aiheita / Stakes, ISSN 1236-9845 ; 1996,5).
ISBN 951-33-0202-4
39. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Psykofarmakareklam i Norden och EUs direktiv / Elianne Riska.
- Ingår i: Läkemedelskontroll : EU och Norden / redaktörer: Pia Rosenqvist och Ann-Mari Skorpen. - Helsingfors : Nordiska nämnden för alkohol- och drogforskning, 1996, s. 91-198. - (NAD-publikation, ISSN 0359-7024 ; nr. 29).
ISBN 951-53-0550-0
40. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Unemployed doctors : a challenge to the medical profession? / E. Riska.
- Ingår i: Journal of the Royal society of medicine, ISSN 0141-0768, 89 (1996) s. 382-384.

41. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen / Projekt
  Gender display in psychotropic drug advertisements in Nordic medical journals / Ulrica Lövdahl & Elianne Riska.
- Ingår i: Images of women's health : the social construction of gendered health / ed. by Elianne Riska. - Åbo : Åbo Akademi, 1997, s. 107-132. - (Publications of the Institute of Women's Studies at Åbo Akademi University, ISSN 0783-2656 ; 10).
ISBN 951-650-974-6
42. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen / Projekt
  Gendered accounts of mood disorders : the social construction of gendered moods / Elizabeth Ettorre & Elianne Riska.
- Ingår i: Images of women's health : the social construction of gendered health / ed. by Elianne Riska. - Åbo : Åbo Akademi, 1997, s. 79-106. - (Publications of the Institute of Women's Studies at Åbo Akademi University, ISSN 0783-2656 ; 10).
ISBN 951-650-974-6
43. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen / Projekt
  Images of women's health : the social construction of gendered health / ed. by Elianne Riska. - Åbo : Åbo Akademi, 1997. - ix, 180 s. - (Publications of the Institute of Women's Studies at Åbo Akademi University, ISSN 0783-2656 ; 10).
ISBN 951-650-974-6
44. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen / Projekt
  Introduction / Elianne Riska.
- Ingår i: Images of women's health : the social construction of gendered health / ed. by Elianne Riska. - Åbo : Åbo Akademi, 1997, s. 1-15. - (Publications of the Institute of Women's Studies at Åbo Akademi University, ISSN 0783-2656 ; 10).
ISBN 951-650-974-6