[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Södergård, Pia') gav 11 träffar


1. Södergård, Pia / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Bytesverksamhetens betydelse för de vetenskapliga biblioteken i Finland / Pia Södergård. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik, 1991. - 79 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 362).
ISBN 951-650-034-X
2. Södergård, Pia / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Fjärrlåneförfrågningar från Finland till utlandet : karaktäristik och analys / Pia Södergård. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik, 1993. - 51; <38> s. : tab., bil. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 399).
ISBN 951-650-232-9
3. Södergård, Pia / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  The international exhange publications as an aquisition method in Finnish academic and special libraries / Pia Södergård.
- Ingår i: IATUL proceedings, ISSN 0966-4769, vol. 2 (1993) s. 104-109.

4. Södergård, Pia / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Om bytesverksamhetens betydelse / Pia Södergård.
- Ingår i: Signum, ISSN 0355-0036, 26 (1993) 7, s. 204-208.

5. Södergård, Pia / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Tarptautinai Mainai : komplektavimo metodas Suomijos akademinese ir specializuotose bibliotekose / Pia Södergård.
- Ingår i: Tarp knygu (Vilnus), ISSN 0868-8826, (1993) 5, s. 11-13.

6. Södergård, Pia / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Databasen LINDA / Pia Södergård.
- Ingår i: Ekonomiska aspekter på fjärrlån : rapporter från 3:e allmänna nordiska fjärrlånemötet 2-4 mars 1994 / sammanställda av Inger Klondiras, Agneta Lindh. - Stockholm : Sekretariatet för nationell planering och samordning. Kungliga bibliotek, 1994, s. 64-66. - (BIBSAM-rapport, ISSN 1101-0819 ; nr. 10).

7. Södergård, Pia / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  On evaluating national interlending systems / Pia Södergård.
- Ingår i: Proceedings : the 1st British-Nordic Conference on Library and Information Studies 22-24 May, Copenhagen : arranged by the Royal School of Librarianship and BAILER / editors: Micheline Hancock-Beaulieu, Niels Ole Pors. - Copenhagen : The Royal School of Librarianship, 1995, s. 297-302.

8. Södergård, Pia / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Från kortkopierare till ÖB : intervju med Siv Storå, ny överbibliotekarie vid Åbo Akademis bibliotek / Pia Södergård.
- Ingår i: Signum, ISSN 0355-0036, 29 (1996) 1, s. 7-10.

9. Södergård, Pia / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Why does Finland make so many internationl ILDS requests? / Pia Södergård.
- Ingår i: Interlending & document supply, ISSN 0264-1615, 24 (1996) 3, s. 12-16.

10. Södergård, Pia / Institutionen för informationsförvaltning
  Litteratur- och informationsförsörjningens nationella nivå : identifiering av orsakerna till Finlands beroende av utländska resurser / Pia Södergård. - Åbo : Åbo Akademi, 1997. - vii, 116, 12, 36 s. : tab. - (Finnish information studies, ISSN 1238-9226 ; 6). Licentiatavhandling. Åbo Akademi.
ISBN 951-650-981-9
11. Södergård, Pia / Åbo Akademis bibliotek
  Three busy days in Canterbury / Pia Södergård, Tuija Sonkkila.
- Ingår i: Signum, ISSN 0355-0036, (1997) 5, s. 107-108.