[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Sandberg, Siv') gav 20 träffar


1. Sandberg, Siv / Institutionen för offentlig förvaltning
  Effektiv grundskola? / Siv Sandberg. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning, 1992. - 43 s. : tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 373). Rapport / Forskningsprojektet "Effektivitet, förvaltning och demokrati i kommuner" ; 12.
ISBN 951-650-092-7
2. Sandberg, Siv / Institutionen för offentlig förvaltning
  Frikommuner och produktivitet : en kontingensteoretisk studie / Siv Sandberg. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning, 1992. - 120, [16] s. : ill., kart. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 374). Rapport / Forskningsprojektet " Effektivitet, förvaltning och demokrati i kommuner" ; 13.
ISBN 951-650-093-5
3. Sandberg, Siv / Institutionen för offentlig förvaltning
  Från produktivitet till effektivitet i kommunal service / Siv Sandberg.
- Ingår i: Julkisen hallinnon tuottavuuden tutkijaseminaari 12.-13.10.1992 / toimittanut Timo Östring. - Helsinki : Valtion taludellinen tutkimuskeskus, 1993, s. 135-143. - (VATT keskustelunalotteita, ISSN 0788-5016 ; 54).
ISBN 951-561-064-8
4. Sandberg, Siv / Institutionen för offentlig förvaltning
  Autetaan rikkaita - havaintoja yhteisöverouudistuksesta / Siv Sandberg ja Krister Ståhlberg.
- Ingår i: Kunnallistieteellinen aikakauskirja, ISSN 0356-3669, 26 (1998) 1, s. 91-95.

5. Sandberg, Siv / Institutionen för offentlig förvaltning
  Basprojektets årsrapport : guldgruva för regionalpolitiker / Siv Sandberg.
- Ingår i: Finlands kommuntidning, ISSN 1235-9343, (1994) 1, s. 38-39.

6. Sandberg, Siv / Institutionen för offentlig förvaltning
  Festskrift till Krister Ståhlberg : 50 år den 31 maj 1997 / utg. av Voitto Helander och Siv Sandberg. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1997. - 380, [10] s. : ill.
ISBN 952-9616-77-5
7. Sandberg, Siv / Institutionen för offentlig förvaltning
  Frikommunsförsöket i ett effektivitetsperspektiv / Siv Sandberg.
- Ingår i: Kommuntidningen, ISSN 0780-7627, (1992) 2, s. 18-21.

8. Sandberg, Siv / Institutionen för offentlig förvaltning
  Förnuft och känslor : om argument för och emot kommunalsammanslagningar / Siv Sandberg.
- Ingår i: Festskrift till Krister Ståhlberg : 50 år den 31 maj 1997 / utg. av Voitto Helander och Siv Sandberg. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1997, s. 163-182.
ISBN 952-9616-77-5
9. Sandberg, Siv / Institutionen för offentlig förvaltning
  Kommunens internationella kopplingar - vad berättar vänorter och besök om kommunens nätverk? / Siv Sandberg.
- Ingår i: Kunnallistieteellinen aikakauskirja, ISSN 0356-3669, 22 (1995) 2, s. 141-156. Abstract: The twinning activities och Finnish municipalities.

10. Sandberg, Siv / Institutionen för offentlig förvaltning
  Kuntalaisten kunta ja valtio / Siv Sandberg, Krister Ståhlberg. - Helsinki : Kunnallisalan kehittämissäätiö, 1997. - 99 s. - (Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu, ISSN 1235-6964 ; nro 25).
ISBN 952-9740-50-6
11. Sandberg, Siv / Institutionen för offentlig förvaltning
  Kuntarakenteen kehittäminen / Siv Sandberg.
- Ingår i: Kunnallistieteellinen aikakauskirja, ISSN 0356-3669, 25 (1997) 2, s. 119-124.

12. Sandberg, Siv / Institutionen för offentlig förvaltning
  Mitä mieltä politiikot ja viranhaltijat ovat kunnallisista palveluista? / Siv Sandberg.
- Ingår i: Kunnat ja päättäjät / Sari Pikkala (toim.). - Helsinki : Suomen kuntaliitto, 1997, s. 56-82. - (Acta / Suomen kuntaliitto, ISSN 1237-8569 ; nro 85). Serie: (Kunta-Suomi 2004, ISSN 1238-7517 ; nro 9).
ISBN 951-755-053-7
13. Sandberg, Siv / Institutionen för offentlig förvaltning
  Naturskön kommun med dåligt rykte : Korpobor om Korpo / Siv Sandberg.
- Ingår i: Finlands kommuntidning, ISSN 1235-9343, 4 (1996) 2, s. 18-19.

14. Sandberg, Siv / Institutionen för offentlig förvaltning
  Nätverk som organiseringsform : några aspekter på att studera kommunal utveckling ur ett nätverksperspektiv / Siv Sandberg.
- Ingår i: Kunnallistieteellinen aikakauskirja, ISSN 0356-3669, 21 (1994) 2, s. 58-71. Abstract: Networking of local authorities.

15. Sandberg, Siv / Institutionen för offentlig förvaltning
  [Rec. av] Organizations working together / Catherine Alter & Jerald Hage. - London, 1993 [och] Hierarkiernas harakiri : leve nätverken! / Anders Johnson. - Stockholm, 1995 / Siv Sandberg.
- Ingår i: Kunnallistieteellinen aikakauskirja, ISSN 0356-3669, 24 (1996) 2, s. 215-217.

16. Sandberg, Siv / Institutionen för offentlig förvaltning
  [Rec. av] Seudullisen yhteistyön johtaminen / Arto Haveri & Kaija Majoinen. - Helsinki, 1997 / Siv Sandberg.
- Ingår i: Kunnallistieteellinen aikakauskirja, ISSN 0356-3669, 25 (1997) 3, s. 305-307.

17. Sandberg, Siv / Institutionen för offentlig förvaltning
  [Rec. av] Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys / Anne Kovalainen & Leila Simonen. - Helsinki, 1996 [och] Uudistuvat hyvinvointipalvelut maaseudulla / Sirpa Andersson & Leila Simonen. - Helsinki, 1996 [och] Sosiaalipalveluyrittäjän muotokuva : tutkimus sosiaali- ja terveysalan uusyrittäjistä ja vaihtoehtoisista palveluntuottajista / Anne Kovalainen & Leila Simonen & Johanna Österberg. - Helsinki, 1996 / Siv Sandberg.
- Ingår i: Kunnallistieteellinen aikakauskirja, ISSN 0356-3669, 24 (1996) 3, s. 339-341.

18. Sandberg, Siv / Institutionen för offentlig förvaltning
  Slå ihop eller hålla isär / Siv Sandberg.
- Ingår i: Finlands kommuntidning, ISSN 1235-9343, 5 (1997) 2, s. 12-14.

19. Sandberg, Siv / Institutionen för offentlig förvaltning
  Språkbeteende, språkmiljö och identitet / Siv Sandberg.
- Ingår i: Finlandssvensk identitet och kultur / Krister Ståhlberg (red.). - Åbo : [Åbo Akademi], 1995, s. 77-104. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 441). Forskningsprojektet "Finlandssvenska kulturindikatorer" / Rapport ; 5.
ISBN 951-650-605-4
20. Sandberg, Siv / Institutionen för offentlig förvaltning
  Vastine kaupunginjohtaja Martti Ilmoselle / Siv Sandberg.
- Ingår i: Kunnallistieteellinen aikakauskirja, ISSN 0356-3669, 25 (1997) 4, s. 417-418.