[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Sevon, Guje') gav 6 träffar


1. Sevon, Guje / Psykologiska institutionen
  The development of reasoning about economic events : a study of Finnish children / Guje Sevon & Sonja Weckström.
- Ingår i: Journal of economic psychology, ISSN 0167-4870, 10 (1989) s. 495-514.

2. Sevon, Guje / Psykologiska institutionen
  Företag möter förändringar : ideologiskt ledarskap och j-i-T-ledning / Guje Sevon.
- Ingår i: SPHINX. Årsbok = Vuosikirja 1990 : föredrag och uppsatser=esitelmät ja kirjoitukset. - Helsingfors : Finska Vetenskapssocieten, 1990, s. 69-74. - (Serie B. Årsbok. Societas Scientarium Fennica, ISSN 0783-5892). Även i: Ekonomiska samfundets tidsskrift, ISSN 0013-3183, 43(1990)3, s. 219-225 .

3. Sevon, Guje / Psykologiska institutionen
  Safety in Ruukki : perceptions of safety in a Fnnish muncipality / Guje Sevon.
- Ingår i: Annales universitatis Mariae Curie-Skodowska : section H, ISSN 0459-9586, 22 ( 1990) 3, s. 19-39.

4. Sevon, Guje / Psykologiska institutionen
  Children's economic socialization : summarizing the cross-cultural comparison of ten countries / David Leiser, R. Daphy, Guje Sevon.
- Ingår i: Journal economic psychology, ISSN 0167-4870, 11 (1990) s. 591-614.

5. Sevon, Guje / Psykologiska institutionen
  Creation and change of commitment to a collaborative R&D project : the case of Finnish Eureka project / I. Björkman...et al. - Hfrs : Svenska handelshögskolan , 1991. - 26 s. - (Meddelanden från Svenska handelshögskolan, ISSN 0357-4598 ; 219).
ISBN 951-555-347-4
6. Sevon, Guje / Psykologiska institutionen
  Utbildning för internationell verksamhet / Guje Sevon.
- Ingår i: Woman uutiset, ISSN 0788-2920, (1992) 2, s. 4.