[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Silius, Harriet') gav 26 träffar


1. Silius, Harriet / Sociologiska institutionen
  Jurisprofessionens relation till utbildning och kunskap : en fallstudie av kvinnan i den finländska juristkåren / Harriet Silius.
- Ingår i: Akateemiset korkeakoulutuksessa ja työelämässä / Mauri Panhelainen (toim.). - Jyväskylä : Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, 1988, s. 65-80. - (Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja. B, Teoriaa ja käytäntöä, ISSN 0782-9817 ; 20). Abstract.
ISBN 951-679-877-2
UDK 378.4:374.71, 378, 316, 371, 378.1, 37.018.48, 374.7
2. Silius, Harriet / Sociologiska institutionen
  Från barrikaderna genom blåbärskogen till de postmodernistiska snåren / Harriet Silius.
- Ingår i: Vårdträdet : skrift : 8 / red.: Johanna Aminoff-Winberg, Johan Nikula, Thorbjörn Sirén. - Åbo : Åbo Akademis studentkår, 1989, s. 84-93.
ISBN 951-9416-19-6
3. Silius, Harriet / Sociologiska institutionen
  I Athenas järnbur : kvinnliga juristers arbete och ställning i dagens Finland / Harriet Silius.
- Ingår i: Kvinnor i mansdominerade yrken : läkare, ingenjörer, jurister / red. Harriet Silius. - Åbo : Institutet för kvinnoforskning vid Åbo Akademi, 1989, s. 90-140 . - (Publikationer från Institutet för kvinnoforskning vid Åbo Akademi, ISSN 0783-2656 ; nr 5).
ISBN 951-649-581-8
UDK 396.5, 316.334.2-055.2, 396, 331, 316.334.2-055.2, 331-055.2, 364.144, 331.54:396
4. Silius, Harriet / Sociologiska institutionen
  Introduktion / Harriet Silius.
- Ingår i: Kvinnor i mansdominerade yrken : läkare, ingenjörer, jurister / red. Harriet Silius. - Åbo : Institutet för kvinnoforskning vid Åbo Akademi, 1989, s. 7-13. - (Publikationer från Institutet för kvinnoforskning vid Åbo Akademi, ISSN 0783-2656 ; nr 5).
ISBN 951-649-581-8
UDK 396.5, 316.334.2-055.2, 396, 331, 316.334.2-055.2, 331-055.2, 364.144, 331.54:396
5. Silius, Harriet / Sociologiska institutionen
  Kvinnliga jurister arbetar oftast som föredragande / Harriet Silius.
- Ingår i: Lakimiesuutiset = Juristbladet, ISSN 0023-7361, (1989) 9, s. 12-15.

6. Silius, Harriet / Sociologiska institutionen
  Könssegregeringen i ingenjörs- jurist- och läkarkårerna / Harriet Silius.
- Ingår i: Kvinnor i mansdominerade yrken : läkare, ingenjörer, jurister / red. Harriet Silius. - Åbo : Institutet för kvinnoforskning vid Åbo Akademi, 1989, s. 141-169. - (Publikationer från Institutet för kvinnoforskning vid Åbo Akademi, ISSN 0783-2656 ; nr 5).
ISBN 951-649-581-8
UDK 396.5, 316.334.2-055.2, 396, 331, 316.334.2-055.2, 331-055.2, 364.144, 331.54:396
7. Silius, Harriet / Sociologiska institutionen
  La mujer en la ensenanza del derecho y la profesion juridica : el caso finlandes / Harriet Silius.
- Ingår i: Education y desarrollo desde la perspectiva sociologica / Miguel A. Escotet y Orlando Albornoz, dir. - Salamanca : Universidad Ibroamericana de Postgrado, 1989, s. 307-321.
ISBN 87-86168-46-5
8. Silius, Harriet / Institutet för kvinnoforskning
  Den kringgärdade kvinnligheten : att vara kvinnlig jurist i Finland / Harriet Silius. - Åbo : Åbo akademis förag, 1992. - 360 s. : ill. Summary: Contracted feminity : the case of womwn lawers in Finland.
ISBN 952-9616-04-X
9. Silius, Harriet / Institutet för kvinnoforskning
  Är det någon skillnad eller spelar skillnaden någon roll? / Harriet Silius.
- Ingår i: Naistutkimus = Kvinnoforskning, ISSN 0784-3844, (1992) 3, s. 44-48.

10. Silius, Harriet / Institutet för kvinnoforskning
  Sukupuolen ja rakenteiden kohtaamisia / Harriet Silius.
- Ingår i: Tieteen huolet, arjen ihmeet / toimittaneet Päivi Korvajärvi, Ritva Nätkin ja Antti Saloniemi. - Tampere : Vastapaino, 1993, s. 185-196.
ISBN 951-9066-62-4
11. Silius, Harriet / Institutet för kvinnoforskning
  Att se på kvinnligheten genom makten : [rec. av] Yrsa Stenius, Makten och kvinnligheten / Harriet Silius.
- Ingår i: Naistutkimus = Kvinnoforskning, ISSN 0784-3844, (1994) 2, s. 90-93.

12. Silius, Harriet / Institutet för kvinnoforskning
  Expressions of femininities within structures / Harriet Silius.
- Ingår i: Women and the welfare state : politics, professions and practices / edited by Anneli Anttonen. - [Jyväskylä] : Jyväskylän yliopisto, 1994, s. 35-51. - (Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksen työpapereita, ISSN 0784-2198 ; no. 87).
ISBN 951-34-0385-8
13. Silius, Harriet / Institutet för kvinnoforskning
  Könskontrakt i professioner / Harriet Silius.
- Ingår i: Tiede & edistys, ISSN 0356-3677, 19 (1993) 3, s. 239-247.

14. Silius, Harriet / Institutet för kvinnoforskning
  Finnish gender contracts / Harriet Silius.
- Ingår i: Economic development and women in the world community / Kartik C. Roy, Clement A. Tisdell, and Hans C. Blomqvist. - Westport, Conn. : Praeger, 1996, s. 139-154.
ISBN 0-275-95134-0
15. Silius, Harriet / Institutet för kvinnoforskning
  Pärlor ur de kvinnliga juristernas historia : [rec. av Anneli Winter-Mäkinen: Naisjuristien 1. vuosisata] / Harriet Silius.
- Ingår i: Naistutkimustiedote, ISSN 0782-9795, 16 (1996) 2, s. 82-84.

16. Silius, Harriet / Institutet för kvinnoforskning
  Yllebyxor och ultraljud / Harriet Silius.
- Ingår i: Moderskap och reproduktion / red. Harriet Silius & Sirpa Wrede. - Åbo : Åbo Akademi, 1996, s. 1-31. - (Publikationer från Institutet för kvinnoforskning vid Åbo Akademi, ISSN 0783-2656 ; nr 9).
ISBN 951-650-780-8
17. Silius, Harriet / Institutet för kvinnoforskning
  Att vara kvinna och jurist / Harriet Silius.
- Ingår i: 13 kvinnoperspektiv på rätten / red. Gudrun Nordborg. - Uppsala : Iustus, 1995, s. 1-19.
ISBN 91-7678-293-X
18. Silius, Harriet / Institutet för kvinnoforskning
  Editorial / Marianne Liljeström, Harriet Silius.
- Ingår i: NORA : journal of Nordic women's studies, ISSN 0803-8740, (1996) 1, s. 1-2.

19. Silius, Harriet / Institutet för kvinnoforskning
  Editorial / Marianne Liljeström, Harriet Silius.
- Ingår i: NORA : journal of Nordic women's studies, ISSN 0803-8740, (1996) 2, s. 81-82.

20. Silius, Harriet / Institutet för kvinnoforskning
  Editorial / Marianne Liljeström, Harriet Silius.
- Ingår i: NORA : journal of Nordic women's studies, ISSN 0803-8740, (1997) 1, s. 1-2.

21. Silius, Harriet / Institutet för kvinnoforskning
  Editorial / Marianne Liljeström, Harriet Silius.
- Ingår i: NORA : journal of Nordic women's studies, ISSN 0803-8740, (1997) 2, s. 73-75.

22. Silius, Harriet / Institutet för kvinnoforskning
  Den felande länken / Harriet Silius.
- Ingår i: Naistutkimus = Kvinnoforskning, ISSN 0784-3844, (1997) 2, s. 60.

23. Silius, Harriet / Institutet för kvinnoforskning
  Får vi surveyundersökningar med könsperspektiv? : [rec. av Työolot tutkimuskohteena : työolotutkimusten sisällö ja menetelmällistä arviointia yhteiskuntatieteen ja naistutkimuksen näkökulmasta / Anna-Maija Lehto . - Helsinki, 1996] / Harriet Silius.
- Ingår i: Sosiologia, ISSN 0038-1640, 34 (1997) 4, s. 341-342.

24. Silius, Harriet / Institutet för kvinnoforskning
  Das Institut für Frauenforschung an der Åbo Akademi - das älteste in Finnland / Harriet Silius.
- Ingår i: Jahrbuch für finnish-deutsche Literaturbeziehungen : Mitteilungen aus der Deutschen Bibliothek : Nr. 29/1997 / Herausgegeben von Hans Fromm [et al.]. - Helsinki : Deutsche Bibliothek, 1997, s. 27-29.

25. Silius, Harriet / Institutet för kvinnoforskning
  Naiset yksityisen ja julkisen rajalla / toimittajat: Leena Eräsaari, Raija Julkunen, Harriet Silius. - Tampere : Vastapaino, 1995. - 231 s.
ISBN 951-9066-94-2
26. Silius, Harriet / Institutet för kvinnoforskning
  Sukupuolitetun ammatillisuuden julkisuus ja yksityisyys / Harriet Silius.
- Ingår i: Naiset yksityisen ja julkisen rajalla / toimittajat: Leena Eräsaari, Raija Julkunen, Harriet Silius. - Tampere : Vastapaino, 1995, s. 49-64.
ISBN 951-9066-94-2