[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Sisula-Tulokas, Lena') gav 14 träffar


1. Sisula-Tulokas, Lena / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Är de transporträttsliga preskriptionstiderna i fara / Lena Sisula-Tulokas.
- Ingår i: Lov, dom og bok : festskrift til Sjur Braekhus 19. juni 1988 / red.: Thor Falkanger. - Oslo : Universitetsforlaget, 1988, s. 491-500.
ISBN 82-00-02664-7
UDK 340
2. Sisula-Tulokas, Lena / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Konsumentskyddsfrågor i finsk rätt / Lena Sisula-Tulokas.
- Ingår i: Nöjesbåten : juridiska frågor / red. Peter Wetterstein. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1988, s. 283-293.
ISBN 951-9498-23-0
UDK 347:629.125"385", 629, 347
3. Sisula-Tulokas, Lena / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Kuluttajan ja matkanjärjestäjän vastuu / Lena Sisula-Tulokas.
- Ingår i: Matkailun juridiikkaa : sopimukset, rahoitus, kaavoitus / Pertti Eilavaara, Terttu Utriainen, toim. - Hki : Lakimiesliiton kustannus, 1988, s. 26-43. - (Lapin korkeakoulun oikeustieteiden osaston julkaisuja. Sarja C, /Opintojulkaisuja/, ISSN 0358-5549 ; n:o 7).
ISBN 951-640-364-6
UDK 338, 338.48
4. Sisula-Tulokas, Lena / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Felpåföljden prisavdrag / Lena Sisula-Tulokas. - Hfors : Juristförbundets förlag, 1990. - 331 s.
ISBN 951-640-493-6
UDK 347.7
5. Sisula-Tulokas, Lena / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Datatransmissioner och riskfördelningen för befordringsfel / Lena Sisula-Tulokas.
- Ingår i: Festskrift till Kurt Grönfors / red.kommitte: Lars Gorton, Jan Ramberg, Jan Sandström. - Stockholm : Norstedt, 1991, s. 403-413.
ISBN 91-1-897572-0
UDK 082:347.79
6. Sisula-Tulokas, Lena / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Går vi mot en splittrad avtalsrätt / Lena Sisula-Tulokas.
- Ingår i: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland, ISSN 0040-6953, (1991) s. 196-206.

7. Sisula-Tulokas, Lena / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Kuka vastaa tiedonsiirtovirheestä? / Lena Sisula-Tulokas.
- Ingår i: STY ry:n tiedotuslehti : /julk./ Suomen tiedonsiirtoyhdistys, ISSN 0785-8787, ( 1991) 32, s. 71-74.

8. Sisula-Tulokas, Lena / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Rättfallskommentar, HD 1991:65 / Lena Sisula-Tulokas.
- Ingår i: Defensor legis, ISSN 0356-262X, (1991) s. 71-74.

9. Sisula-Tulokas, Lena / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  [Rec. av] Bengt Waldersten, Köp och försäljning av transporter på väg / Lena Sisula-Tulokas.
- Ingår i: Tidsskrift for rettsvitenskap, ISSN 0040-7143, (1991) s. 523-524.

10. Sisula-Tulokas, Lena / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Hinnanalennus / Lena Sisula-Tulokas. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus, 1992. - 333 s.
ISBN 951-640-538-X
11. Sisula-Tulokas, Lena / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Transporträttens grunder / Lena Sisula-Tulokas. - Helsingfors : Juristförbundet , 1992. - 207 s. : ill., tab.
ISBN 951-640-607-6
12. Sisula-Tulokas, Lena / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Farliga förbindelser : vägtransportörens ansvar för försvunnet gods / Lena Sisula-Tulokas.
- Ingår i: Festskrift till Jan Ramberg / [redaktionskommitté: Ulf Bernitz ...et al.]. - Stockholm : Juristförlaget, 1996, s. 439-452. S. 511-523: Förteckning över Jan Rambergs juridiska skrifter 1963-1996 / av Ann Charlotte Edenman.

13. Sisula-Tulokas, Lena / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Harmonisation of Nordic law : is it needed? / Lena Sisula-Tulokas.
- Ingår i: Essays in honour of Hugo Tiberg, professor of maritime law / Peter Wetterstein, Anders Beijer. - Stockholm : Juristförlaget, 1996, s. 557-570.
ISBN 91-7598-767-8
14. Sisula-Tulokas, Lena / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Sukupuoli ja markkinat : seksuaalisen väkivallan seuraukselle määrätty hinta / Lena Sisula-Tulokas.
- Ingår i: Oikeus, ISSN 0356-4037, (1996) s. 122-132.