[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Sjöberg, Jan') gav 4 träffar


1. Sjöberg, Jan / Institutionen för pedagogik
  Pedagogik och värdering : uppsatser kring fostran och vuxenutbildning ur ett bildningsteoretiskt perspektiv / Jan Sjöberg. - Vasa : Åbo akademi. Pedagogiska fakulteten, 1989. - 101 s. : ill. - (Dokumentation från Pedagogiska fakulteten, ISSN 0358-3376 ; 37).
ISBN 951-649-657-1
UDK 37, 374, 374.7, 37.01
2. Sjöberg, Jan / Institutionen för pedagogik
  Kasvattaminen on vain opetuksesta luopumista? : ajatuksia kasvatuksen ja opetuksen erilaisuudesta / Jan Sjöberg.
- Ingår i: Språk, kultur, fostran : rapport från Kasvatustieteen päivät - Pedagogiska vetenskapsdagar 24-25.11.1989 i Vasa / Red.: Håkan Andersson, Anna-Lena Östern. - Vasa : Åbo akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1990, s. 207-213. - (Dokumentation från pedagogiska fakulteten, ISSN 0358-3376 ; 43).
ISBN 951-649-779-9
UDK 37, 800/801
3. Sjöberg, Jan / Pedagogiska institutionen
  Lärandet som livshållning : det livslånga lärandet i ett finlandssvenskt perspektiv / Samuel Lindgrén och Jan Sjöberg (red.). - Helsingfors : Utbildningsstyrelsen, 1997. - 234 s. : ill.
ISBN 952-13-0134-1
4. Sjöberg, Jan / Pedagogiska institutionen
  Martti Haavios pedagogik och lärarpersonlighet / Jan Sjöberg.
- Ingår i: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13. mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], s. [Opag.]. Abstraktet sammanl. 1 s. NFPF = Nordisk förening för pedagogisk forskning.