[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Sjöholm, Kaj') gav 10 träffar


1. Sjöholm, Kaj / Institutionen för lärarutbildning
  Dolt tvärspråkigt inflytande vid svensk- och finskspråkiga gymnasieelevers inlärning av engelska / Kaj Sjöholm.
- Ingår i: Strategier vid inlärning och förståelse av närbesläktade språk : föredrag hållna vid ett språkpedagogiskt kontaktsymposium i Vasa 28 januari 1988 / Rolf Palmberg & Kaj Sjöholm (red.). - Vasa : Åbo akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1988, s. 33-50. - (Dokumentation från Pedagogiska fakulteten, ISSN 0358-3376 ; 32).
ISBN 951-649-506-0
UDK 800, 803, 372.880, 372.880.397, 372.880.20
2. Sjöholm, Kaj / Institutionen för lärarutbildning
  Strategier vid inlärning och förståelse av närbesläktade språk : föredrag hållna vid ett språkpedagogiskt kontaktsymposium i Vasa 28 januari 1988 / Rolf Palmberg & Kaj Sjöholm (red.). - Vasa : Åbo akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1988. - 83 s. : ill. - (Dokumentation från Pedagogiska fakulteten, ISSN 0358-3376 ; 32).
ISBN 951-649-506-0
UDK 800, 803, 372.880, 372.880.397, 372.880.20
3. Sjöholm, Kaj / Institutionen för lärarutbildning
  Characteristic features in lexical restructuring among advanced learners of English / Kaj Sjöholm.
- Ingår i: Scandinavian working papers on bilingualism, ISSN 0280-7750, (1989) 8, s. 103-113.

4. Sjöholm, Kaj / Institutionen för lärarutbildning
  Is the pattern of L2-learning U-shaped? / Kaj Sjöholm.
- Ingår i: Special languages and second languages : methodology and research AFinLA yearbook 1989 / Anita Nupponen & Rolf Palmberg (eds). - Hki : Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys, 1989, s. 221-231. - (Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) julkaisuja, ISSN 0781-0318 ; no. 47).
ISBN 951-9388-34-6
UDK 82, 372, 80, 372.880
5. Sjöholm, Kaj / Institutionen för lärarutbildning
  Factors influencing the choice of lexical mapping strategies in the acquisition of composites in L2 / Kaj Sjöholm.
- Ingår i: Problem, process, product in language learning : papers from the Stockholm - Åbo conference 21-22 October 1992 / edited by Björn Hammarberg. - Stockholm : Stockholm university. Department of linguistics, 1993, s. 132-145.
ISBN 91-7153-130-0
6. Sjöholm, Kaj / Institutionen för lärarutbildning
  Patterns of transferability among fixed expressions in L2 acquisition / Kaj Sjöholm.
- Ingår i: Current issues in European second language acquisition research / Bernhard Kettemann, Wilfried Wieden (eds.). - Tübingen Tübingen : Narr, 1993, s. 263-275 . - (Tübinger Beiträge zur Linguistk ; 378).
ISBN 3-8233-5043-8
7. Sjöholm, Kaj / Institutionen för lärarutbildning
  Datorstödda frasverbsövningar / Kaj Sjöholm, Rolf Palmberg.
- Ingår i: Tempus, ISSN 0355-8053, (1997) 4, s. 20.

8. Sjöholm, Kaj / Institutionen för lärarutbildning / Projekt
  Development of the entrance examination for the B.Ed.-programme in Morogoro, Tanzania / L.-E. Malmberg & K. Sjöholm.
- Ingår i: Initiation of a teacher education project in Tanzania (TEPT) / Lars-Erik Malmberg (ed.). - Vasa : Åbo Akademi University, 1996, s. 31-42. - (Publications from the Faculty of Education / Åbo Akademi University ; 1). Sammandrag.
ISBN 951-650-699-2
9. Sjöholm, Kaj / Institutionen för lärarutbildning
  Om engelska frasverb / Kaj Sjöholm, Rolf Palmberg.
- Ingår i: Tempus, ISSN 0355-8053, (1997) 4, s. 18-19.

10. Sjöholm, Kaj / Institutionen för lärarutbildning
  The influence of crosslinguistic, semantic, and input factors on the acquisition of English phrasal verbs : a comparison between Finnish and Swedish learners at an intermediate and advanced level / by Kaj Sjöholm. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1995. - vi, 291 s. : diagr., tab. Diss. : Åbo Akademi.
ISBN 952-9616-56-2