[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Skrifvars, Bengt-Johan') gav 49 träffar


1. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  The effect of temperature, chemical composition and gasatmosphere on sintering of peat fly ash / A. Moilanen, B.-J. Skrifvars, M. Hupa.
- Ingår i: Proceedings : 1989 international on coal science, October 23-27, 1989, Tokyo, Japan : volume I. - Tokyo, 1989,

2. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  The influence of chlorides on the recovery boiler fireside behaviour / M. Hupa...et al. - Åbo : Åbo Akademi, 1989. - 13 s. : ill. - (Report/Åbo Akademi. Kemisk-tekniska fakulteten. Förbränningskemiska forskargruppen, ISSN 0785-5052 ; 1989, 10).
ISBN 951-649-594-X
UDK 66
3. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  The influence of chlorides on the recovery boiler fireside behaviour / M. Hupa...et al.
- Ingår i: International symposium on corrosion in the pulp and paper industry, 6th, Helsinki, August 29-September 1, 1989 : pulp and paper industry corrosion problems : volume 6A. - Hki : The Finnish Pulp and Paper Research Institute (distr.), 1989, s. 127-137.

4. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Latest experiences of high solids firing / Paavo Hyöty...et al.
- Ingår i: 1989 international chemical recovery conference, April 3-6, 1989, The Skyline Ottawa, Ontario. - Atlanta, GA : TAPPI, 1989, s. 169-175.
ISBN 0-919893-68-6
5. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Measuring the ash sintering tendency by a laboratory method / M. Hupa, B.-J. Skrifvars, A. Moilanen.
- Ingår i: Journal of the institute of energy, ISSN 0144-2600, (1989) September, s. 131-137.

6. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Recovery boiler dust composition and sintering tendency / B-J. Skrifvars, M. Hupa, P. Hyöty. - Åbo : Åbo Akademi, 1989. - 12 s. : ill. - (Report/Åbo Akademi. Kemisk-tekniska fakulteten. Förbränningskemiska forskargruppen, ISSN 0785-5052 ; 1989, 13). Presented at the American Institute of Chemical Engineers 1989 Annual meeting, 5.-10.11.1989, San Fransisco, USA.
ISBN 951-649-632-6
UDK 621, 54
7. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Interpartikulär sintring av CaO i ångpannors rökgaskanaler / B-J. Skrifvars. - Åbo : Åbo akademi, 1990. - 10 s. : ill. - (Report. Kemisk-tekniska fakulteten. Förbränningskemiska forskargruppen, ISSN 0785-5052 ; 1990, 1).
ISBN 951-649-680-6
UDK 662, 54
8. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Sintring av rökgasstoft : en testmetod i laboratorieskala / Bengt-Johan Skrifvars. - Åbo : Åbo Akademi, 1990. - 18, 48 s. : ill. - (Rapport/Åbo Akademi. Kemisk-tekniska fakulteten. Förbränningskemiska forskargruppen, ISSN 0785-5052 ; 1990, 9).
ISBN 951-649-780-2
UDK 662
9. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  The influence of chlorides on the fireside behavior in the recovery boiler / M. Hupa...et al.
- Ingår i: Tappi journal, ISSN 0734-1415, 73 (1990) 6, s. 153-158.

10. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Superheater fouling in coal fired boilers due to lime injection / B.-J. Skrifvars, M. Hupa, P. Hyöty.
- Ingår i: Seventh annual international Pittsburg coal conference, September 10-14, 1990 : clean coal technology - meeting energy and environmental needs. - Pittsburg : Univ. of Pittsburg. School of Engineering. Center for Energy Research, 1990, s. 33-42. Även på svenska i: Anden Nordiske konference om Svovldioxid- og Kvealstofoxidbegraensning ved Forbraenning av Faste Braendsler, 12.-13. November 1990. Nordisk ministerråds Fagkollegium for Faste Braendsler.

11. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Lentotuhkan tarttuvuusominaisuudet / B.-J. Skrifvars, M. Hupa.
- Ingår i: ETY - soodakattilavaliokunta, Soodakattilapäivä 1990, hotelli Haaga, Helsinki 24.10.1990. - Hki : Energiataloudellinen yhdistys. Soodakattilavaliokunta, 1990 , s. 16 s.

12. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Composition of recovery-boiler dust and its effect on sintering / B.-J. Skrifvars, M. Hupa, P. Hyöty.
- Ingår i: Tappi journal, ISSN 0734-1415, 74 (1991) 6, s. 185-189.

13. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Emissioner vid förbränning / B.-J. Skrifvars.
- Ingår i: Säkerhet och miljöskydd ombord : kompletteringsutbildning för lärare vid maskintekniska utbildningar i Norden 5.-9. augusti 1991, arrangörer Sjöfartsutbildningens utbildningscentral vid Åbo universitet, Ålands tekniska lärover. - Åbo : Åbo universitet, 1991, s. (1-26 bl.).

14. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Lentotuhkan tarttuvuusominaisuudet / B.-J. Skrifvars, M. Hupa.
- Ingår i: Paperi ja puu = Paper and timber, ISSN 0031-1243, 73 (1991) 3, s. 233-236.

15. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Pelkistävien olosuhteiden ja injektiokemikaalien vaikutus korroosioon ja likaantumiseen / B.-J. Skrifvars. - Åbo : Åbo Akademi, 1991. - 7 s. : ill. - (Rapport/Åbo Akademi. Kemisk-tekniska fakulteten. Förbränningskemiska forskargruppen, ISSN 0785-5052 ; 1991, 12). Esitetty INSKOn kurssilla; Savukaasujen rikki- ja typpipäästöjen vähentäminen I-V, osassa IV; Laite ja säästötekniikka ja käyttökokemukset, 3-4.9.1991, Hotelli Rosendahl, Tampere. - Även i: INSKO 115-91 IX.
ISBN 951-649-957-0
16. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Polttoaineiden reaktiivisuus leijukerrosreaktorissa : osaprojekti: leijukerrostuhkan sintraantuminen / Bengt-Johan Skrifvars.
- Ingår i: Vuosikirja / Liekki. Polttotekniikan tutkimusohjelma = Förbränningstekniskt forskningsprogram / toim.: Mikko Hupa, J. Matinlinna. - (Åbo) : Åbo akademi, 1991, s. 147-163. - (Report L, ISSN 0786-4213 ; 1991, 1).
ISBN 951-649-868-X
17. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Sintring av bränsleaska i svävbäddsförhållanden / B.-J. Skrifvars, M. Hupa, M. Hiltunen. - Åbo : Åbo Akademi, 1991. - 23 s. : diagr., tab. - (Rapport/Åbo Akademi. Kemisk-tekniska fakulteten. Förbränningskemiska forskargruppen, ISSN 0785-5052 ; 1991, 1).
ISBN 951-649-837-X
UDK 66
18. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Superheater fouling in coal-fired boilers due to limestone injection / B.-J. Skrifvars, M. Hupa, P. Hyöty.
- Ingår i: Journal of the institute of energy, ISSN 0144-2600, 64 (1991) 461, s. 196-201.

19. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Chemical reaction sintering as a cause for lime kiln rings / B.-J. Skrifvars, W. J. Frederick and M. Hupa.
- Ingår i: 1992 International Chemical Recovery Conference, Westin Hotel, Seattle, WA, June 7-11 : proceedings : book 1. - Atlanta, Ga : TAPPI, 1992, s. 161-167. Även som: Report / Åbo Akademi. Kemisk-tekniska fakulteten. Förbränningskemiska forskargruppen, ISSN 0785-5052; 1991, 13. ISBN 951-649-958-9.
ISBN 0-89852-849-6
20. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Sintering of ash during bed combustion / B.-J. Skrifvars, M. Hupa, M. Hiltunen.
- Ingår i: Journal of industrial & engineerng chemistry research, ISSN 0888-5885, 31 (1992 ) 4, s. 1026-1030. Även i: Inorganic transformation and ash depositions during combustion : proceedings of the engineering foundation conference /ed. by S. Benson. New York, 1992.

21. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Sintring av förbrännings- och förgasningaskar i eldstäder och rökgaskanaler / Bengt-Johan Skrifvars.
- Ingår i: Vuosikirja = Årsboken 1992 / Liekki. Polttotekniikan tutkimusohjelma = Förbränningstekniskt forskningsprogram. - Åbo : Åbo akademi, 1992, s. 233-244. - (Report L, ISSN 0786-4213 ; 92, 1).
ISBN 951-650-019-6
UDK 63.2
22. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Test of ash agglomeration tendency for fluidized bed combustions / B.-J. Skrifvars,.
- Ingår i: The future of combusting in industry : effeciency and environment : proceedings of the 10th members conference 13th - 15th May 1992, Leeuwenhorst Congress Centre, Noordwijkerhout, The Netherlands. - (Netherlands) : International Flame Research Foundation, 1992, s. 24: 1-13.

23. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Ash sintering mechanisms in CFB boilers / Bengt-Johan Skrifvars...et al. - Åbo : Åbo Akademi, 1993. - 9, <13> s. : ill., diagr., tab. - (Report / Åbo Akademi. Förbränningskemiska forskargruppen, ISSN 0785-5052 ; 1993, 2).
ISBN 951-650-216-4
24. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Ash sintering mechanisms in CFB boilers / Bengt-Johan Skrifvars...et al. - Åbo : Åbo Akademi, 1993. - 9, <13> s. : ill., diagr., tab. - (Report / Åbo Akademi. Förbränningskemiska forskargruppen, ISSN 0785-5052 ; 1993, 2).
ISBN 951-650-216-4
25. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  The influence of temperature and gas composition on the sintering of Estonian oil shale ash / Parve Teet...[et al.]. - Åbo : Åbo Akademi, 1994. - [35 s.] : ill., diagr. tab. - (Report / Åbo Akademi. Kemisk-tekniska fakulteten. Förbränningskemiska forskargruppen, ISSN 0785-5052 ; 1994, 8). Abstract.
ISBN 951-650-386-1
26. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Sintering mechanisms of FBC ashes / Bengt-Johan Skrifvars...[et al.].
- Ingår i: Fuel, ISSN 0016-2361, 73 (1994) 2, s. 171-176.

27. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Sintering tendency of different fuel ashes in combustion and gasification conditions / Bengt-Johan Skrifvars. - Åbo : Åbo Akademi, 1994. - Var. pag : ill., tab. - (Report / Åbo Akademi. Förbränningskemiska forskargruppen, ISSN 0785-5052 ; 1994, 6). Diss.: Åbo Akademi.
ISBN 951-650-357-8
28. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  DTA and RTG examination of the system Na[sub 2]SO[sub4] - Na[sub 2]CO[sub 3] / Axel Ståhlström, Bengt-Johan Skrifvars, Rainer Backman. - Åbo : Åbo Akademi, 1995. - [12] bl. : diagr., tab. - (Report / Åbo Akademi. Kemisk-tekniska fakulteten. Förbränningskemiska forskargruppen, ISSN 0785-5052 ; 1995, 7).
ISBN 951-650-625-9
29. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Flue gas chemistry in recovery boilers with high levels of chlorine and potassium / Rainer Backman...[et al.].
- Ingår i: 1995 International Chemical Recovery Conference : papers to be presented on Monday and Tuesday April, 24-25, 1995, Royal York Hotel, Toronto, Ontario, Canada / co-spons. by the Technical Section, CPPA and TAPPI Preprints. - Montreal : Technical Section, CPPA, 1995, s. A95-A103.

30. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  The sintering of Estonian oil shale ash / T. Parve...[et al.].
- Ingår i: Oil shale, ISSN 0208-189X, vol. 12 (1995) no. 4, s. 341-356.

31. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Tuhka, kuonaantuminen, likaantuminen ja korroosio / Bengt-Johan Skrifvars, Mikko Hupa.
- Ingår i: Poltto ja palaminen / toimittajat: Risto Raiko ... [et al.] ; [julkaisija ... International Flame Research Foundation (IFRF), Suomen kansallinen osasto]. - [Helsinki] : Teknillisten tieteiden akatemia, 1995, s. 210-238.
ISBN 951-666-448-2
32. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Advanced combustion systems : state of the art / Pia Kilpinen, Bengt-Johan Skrifvars and Mikko Hupa. - Åbo : Åbo Akademi, 1996. - 16 s. : tab. - (Report / Åbo Akademi. Kemisk-tekniska fakulteten. Förbränningskemiska forskargruppen, ISSN 0785-5052 ; 1996, 1).
ISBN 951-650-765-4
33. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Ash chemistry and sintering / Bengt-Johan Skrifvars, Rainer Backman and Mikko Hupa. - Åbo : Åbo Akademi, 1996. - [11] s. : diagr., tab. - (Report / Åbo Akademi. Kemisk-tekniska fakulteten. Förbränningskemiska forskargruppen, ISSN 0785-5052 ; 1996, 6). Paper presented at the 1996 American Chemical Society Division of Fuel Chemistry National Meeting Symposium on "Ash chemistry: Phase relationships in ashes and slags", New Orleans, LA, USA, March 24-28, 1996.
ISBN 951-650-795-6
34. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Characterization of biomass ashes / Bengt-Johan Skrifvars...[et al.].. - Åbo : Åbo Akademi, 1996. - [20] s. : ill., diagr., tab. - (Report / Åbo Akademi. Kemisk-tekniska fakulteten. Förbränningskemiska forskargruppen, ISSN 0785-5052 ; 1996, 7). Paper presented at the Engineering Foundation Conference on the Application of Advanced Technology to Ash Related Problems in Boilers, July 16-21, 1995, Waterville Valley, NH, USA.
ISBN 951-650-796-4
35. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Flue gas and dust chemistry in recovery boilers with high levels of chlorine and potassium / R. Backman...[et al.]..
- Ingår i: Journal of pulp and paper science, ISSN 0826-6220, vol. 22 (1996) no. 4, s. J119-J126.

36. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Joint program on bed agglomeration and fouling in petroleum coke fired fluidized bed combustion : result report of sintering tests / Bengt-Johan Skrifvars and Mikko Hupa. - Åbo : Åbo Akademi, 1996. - [12] s. : ill. - (Report / Åbo Akademi. Kemisk-tekniska fakulteten. Förbränningskemiska forskargruppen, ISSN 0785-5052 ; 1996, 8). Paper presented at the Engineering Foundation Conference on the Application of Advanced Technology to Ash Related Problems in Boilers, July 16-21, 1995, Waterville Valley, NH, USA.
ISBN 951-650-797-2
37. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  The sintering tendency of ash from calcium-rich oil shale / A. Ots...[et al.].
- Ingår i: Journal of the Institute of Energy, ISSN 0144-2600, 69 (1996) 12, s. 192-200.

38. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Ash behavior in a CFB boiler during combustion of coal, peat or wood / B.-J. Skrifvars ... [et al.].
- Ingår i: Fuel, ISSN 0016-2361, 77 (1998) 1-2, s. 65-70.

39. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Ash behavior in a CFB boiler during combustion of coal, peat or wood / B.-J. Skrifvars ... [et al.].
- Ingår i: Circulating fluidized bed technology V : proceedings of the Fifth International Conference on Circulating Fluidized Beds, May 28 to May 31, 1996, Beijing, People's Republic of China / Edited by Mooson Kwauk, Jinghai Li. - Beijing : Science press, cop. 1997, s. 344-351.
ISBN 7-03-006111-X
40. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Ash behavior in a CFB boiler during combustion of salix / B.-J. Skrifvars ... [et al.].
- Ingår i: Energy & fuels, ISSN 0887-0624, 11 (1997) 4, s. 843-848.

41. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Ash behavior in a CFB boiler during combustion of salix / B.-J. Skrifvars ... [et al.].
- Ingår i: Developments in thermochemical biomass conversion / edited by A.V. Bridgwater and D.G.B. Boocock. - London : Blackie Academic & Professional, 1997, Proceedings: 4th International IEA Conference, May 1996, Banff, Canada.
ISBN 0-7514-0350-4
42. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Aspects of ash behaviour predictions for combustion processes / B.-J. Skrifvars, M. Hupa, R. Backman.
- Ingår i: 1st Southeast European Symposium on Fluidized Beds in Energy Production, Chemical Process Engineering and Ecology, September 1997, Ohrid, Macedonia : proceedings. - [S.l.] : [s.n.], [1997], s. [Opag.].

43. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  High temperature corrosion in an environment containing potassum and chlorine / B. O. Skrifvars, K. Salmenoja, B.-J. Skrifvars.
- Ingår i: Korrosion und Korrosionsschutz in der Kraftwerkstechnik 1995 : Vorträge : VGB-Konferenz : 29. und 30 November 1995, Essen. - Essen : VGB technische Vereinigung der Grosskraftwerksbetreiber, 1995, s. V 10, 1-7. Rapport: VGB-TB-513.

44. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  .
- Ingår i: Kartläggning av beläggningsbildning i rökgasdraget och katalysatorn på CFB-pannan på Händelöverket / Romel Maklessi ... [et al.]. - Stockholm : Stiftelsen för värmeteknisk forskning, 1997, - (Värmeforsk, ISSN 0282-3772 ; 621).

45. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Mechanisms of bed material agglomeration in the cyclone and the return leg of a petroleum coke fired circulating fluidized bed boiler / B.-J. Skrifvars, M. Hupa, E. J. Anthony.
- Ingår i: Worldwide energy solutions : proceedings of the 14th International Conference on Fluidized Bed Combustion : presented at the 14th International Conference on Fluidized Bed Combustion, May 11-14, 1997, Vancouver, Canada : vol. 2 / sponsored by the Advanced Energy Systems Division, ASME ; edited by Fernado D.S. Preto. - New York : American Society of Mechanical Engineers, cop. 1997, s. 819-829. 2 vol. Kongress: International Conference on Fluidized Bed Combustion (14 : Vancouver : 1997).
ISBN 0-7918-1557-9
46. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Predicting the behavior of chlorine and potassium in black liquor recovery boilers / Rainer Backman, Mikko Hupa, Bengt-Johan Skrifvars. - Åbo : Åbo Akademi, 1997. - [20] s. : ill. - (Report / Åbo Akademi. Kemisk-tekniska fakulteten. Förbränningskemiska forskargruppen, ISSN 0785-5052 ; 1997, 4).
ISBN 952-12-0077-4
47. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  The role of sulfur in the chlorine corrosion of superheater tubes in combustors burning chlorine containing fuels / B. Skrifvars, R. Backman, B.-J. Skrifvars.
- Ingår i: Proceedings : EUROCORR '97 : the European Corrosion Congress : Trondheim, Norway, 22-25 September 1997 / [conference organiser: Norwegian Corrosion Association (NKF), SINTEF Materials Technology, Corrosion and Surface Technology, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)]. - Trondheim : [s.n.], 1997, s. 47-52. - (Event / European Federation of Corrosion ; no. 208). Ryggtitel: Proceedings of the European Corrosion Congress.

48. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Sintering and fouling characterization of ashes with high calcium oxide content / A. Ots ... [et al.].
- Ingår i: Proceedings of the 13th International Conference on Fluidized Bed Combustion : FBC - technology of choice / edited by Kay J. Heinschel. - New York (NY) : ASME , 1995, s. 1392-1405.
ISBN 0-7918-1305-3
49. Skrifvars, Bengt-Johan / Förbränningskemiska forskargruppen
  Sintering of ashes from PDF - Co-combustion with peat, wood and bark / B.-J. Skrifvars ... [et al.].
- Ingår i: Finnish-Swedish Flame Days 1996 : 3-4 September 1996, Naantali Spa Hotel, Naantali, Finland / org. by the Finnish and Swedish National Committees of the International Flame Research Foundation. - [Naantali] : IFRF, 1996, s. [Opag.]. Sammanl. 9 s. Ringpärm.