[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Stormbom, Jarl') gav 32 träffar


1. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  Idehistoria och pedagogik / Jarl Stormbom.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 5, s. 282-286.

2. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  Lärarfunktionen och -rollen / Jarl Stormbom.
- Ingår i: Läraren i 1900-talets kultur och samhälle : nordisk utbildningshistorisk forskarträff i Åbo den 18-19 augusti 1987 / red. av Taimo Iisalo och Risto Rinne. - Åbo : Turun yliopisto. Pedagogiska institutionen, 1988, s. 169-189. - (Julkaisusarja. B, Selosteita, ISSN 0781-9587 ; 26).
ISBN 951-880-085-5
UDK 371.12(48), 371, 378.4, 371.15, 371.13(091), 371.383, 37.015.4, 37.068
3. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  Norge-bilden i de finländska lärokurserna och läromedlen i grundskolan och gymnasiet / Jarl Stormbom L.E. Ulsnes. - Hfors : Nordiska språk- och informationscentret, 1988. - 108 s. : ill. - (Seminarierapport, ISSN 0780-9794 ; 10).

UDK 37.0, 327, 372.832.7
4. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  Pedagogiken och regressivismen / Jarl Stormbom.
- Ingår i: Kasvatus, ISSN 0022-927X, 19 (1988) 5, s. 371-374.

5. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  The teachers function and role / Jarl Stormbom.
- Ingår i: The social role and evolution of the teaching profession in historical context / ed. by Simo Seppo. - Joensuu : Joensuun yliopisto, 1988, s. 63-70. - (Kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita, ISSN 0780-5314 ; n:o 25). Conference papers for the 10th Session of the International Standing Conference for the History of Education, Joensuu 25-28 July 1988, Finland.
ISBN 951-696-760-4
UDK 37.01, 37.0, 37.08, 371.13
6. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  Utbildningsdemokrati och jämlikhet / Jarl Stormbom.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 1, s. 41-46.

7. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  Comenius ja Forselius-vertailevat näkökohdat / Jarl Stormbom.
- Ingår i: Koulu ja menneisyys XXVII : Suomen kouluhistoriallisen seuran vuosikirja 1989 / toimituskunta Martti T. Kuikka, Erkki Merimaa, Elias Turunen. - Hki : Suomen kouluhistoriallinen seura, 1989, s. 153-163. - (Vuosikirja, ISSN 0780-7694).

8. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  Jan Comenius, skolfäderna och det svensk-finska skolsystemet / Jarl Stormbom.
- Ingår i: Skolhistoriskt arkiv XX / Karl-Gustav Jossfolk, red. - Hfors : Svenska skolhistoriska föreningen i Finland, 1989, s. 5-47.
ISBN 952-90053-5-0
9. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  Lektoren J. L. Runeberg och hans miljö / Jarl Stormbom.
- Ingår i: Skolhistoriskt arkiv XX / Karl-Gustav Jossfolk, red. - Hfors : Svenska skolhistoriska föreningen i Finland, 1989, s. 81-109.
ISBN 952-90053-5-0
10. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  Pedagogikhistoriens utveckling / Jarl Stormbom.
- Ingår i: Forskning om utbildning, ISSN 0345-3588, (1989) 1, s. 35-41.

11. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  [Rec. av] B. Nyholm, Den Svedbergska skolan : en skolhistorisk skildring 1856-89. Jakobstad 1987 / Jarl Stormbom.
- Ingår i: Skolhistoriskt arkiv XX / Karl-Gustav Jossfolk, red. - Hfors : Svenska skolhistoriska föreningen i Finland, 1989, s. 283-285.
ISBN 952-90053-5-0
12. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  [Rec. av] V. Nurmi, Uno Cygnaeus : suomalainen koulumies ja kasvattaja. Helsinki 1988 / Jarl Stormbom.
- Ingår i: Skolhistoriskt arkiv XX / Karl-Gustav Jossfolk, red. - Hfors : Svenska skolhistoriska föreningen i Finland, 1989, s. 286-289.
ISBN 952-90053-5-0
13. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  Översikt av utbildningshistorisk litteratur / Jarl Stormbom.
- Ingår i: Skolhistoriskt arkiv XX / Karl-Gustav Jossfolk, red. - Hfors : Svenska skolhistoriska föreningen i Finland, 1989, s. 267-271.
ISBN 952-90053-5-0
14. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  Utbildning och demokrati : en studie i utbildningspolitikens och utbildningspedagogikens mål- och innehållsfrågor / Jarl Stormbom. - Vasa : Åbo Akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1990. - 194 s. : ill. - (Rapporter från Pedagogiska fakulteten / Åbo Akademi, ISSN 0356-6986 ; 29). Abstract.
ISBN 951-649-688-1
UDK 37
15. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  Individen och utbildningen : en studie om sambandet mellan dem med utgångspunkt i kvalifikations- och socialisationstänkandet / Jarl Stormbom. - Vasa : Åbo akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1990. - 86 s. : ill. - (Dokumentation från Pedagogiska fakulteten, ISSN 0358-3376 ; 39).
ISBN 951-649-700-4
UDK 37, 316.7, 37.04, 37.018, 316.736, 37.015.4
16. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  Danmarksbilden i de finländska lärokurserna och läromedlen i grundskolan och gymnasiet / Jarl Stormbom.
- Ingår i: Om grannlandsbilder i nordiska läromedel. - Helsingfors : Nordiska språk- och informationscentret, 1990, s. 55-69. - (Rapport/Nordiska språk och informationscentret, ISSN 0780-9794 ; 13).

17. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  Komensky und die Schul-Organisation im Schwedischen Reich (Schweden, Finnland, Estland) im 17. Jahrhundert / Jarl Stormbom.
- Ingår i: Studia comeniana et historica : 41. - Uhersky Brod : Comenius institut., 1990, s. 152-159. - (Musaeum Comenii Hunno Brodense ; 20).

18. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  Dokumentation av professionalism / Jarl Stormbom.
- Ingår i: Rapport från nordisk lärarutbildningskongress : "Lärarutbildning i förändring" 22-24 oktober 1990 / red. Michaela Eriksson. - Vasa : Åbo akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1991, s. 289-304.
ISBN 951-649-964-3
19. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  Folkskolförordningen 1866 och skolordningen 1872 : två epokgörande skollagar / Jarl Stormbom.
- Ingår i: Skolhistoriskt arkiv 21 : uppsatser och urkunder utgivna av svenska skolhistoriska föreningen i Finland r.f. / Karl-Gustav Jossfolk, red. - Hfors : Svenska skolhistoriska föreningen, 1991, s. 5-42.
ISBN 952-900053-5-0
20. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  Ketkä olivat Suomen didaktisesti merkittävimmät herbartilaiset ja mitä oli didaktiikka? / Jarl Stormbom.
- Ingår i: Koulu ja menneisyys / toim. Martti Kuikka, Jouko Kauranne, Antti Lappalainen. - Hki : Suomen kouluhistoriallinen seura, 1991, s. 119-131. - (Suomen kouluhistoriallisen seuran vuosikirja, ISSN 0780-7694 ; 1991).

21. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  Lärarprofessionen i brytningen mellan det samhällsvetenskapliga och det pedagogiskt-didaktiska paradigmet / Jarl Stormbom.
- Ingår i: Kasvatus, ISSN 0022-927X, (1991) 4, s. 333-339. Installationsföreläsning.

22. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  [Rec. av] Skola och skolförvaltning i Norden. Nord 1990:8. Köpenhamn: Nordisk ministerråd / Jarl Stormbom.
- Ingår i: Skolhistoriskt arkiv 21 : uppsatser och urkunder utgivna av svenska skolhistoriska föreningen i Finland r.f. / Karl-Gustav Jossfolk, red. - Hfors : Svenska skolhistoriska föreningen, 1991, s. 317-321.
ISBN 952-90053-5-0
23. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  Utbildning och demokrati : utbildningspolitiken och -pedagogikens mål och innehållsfrågor / Jarl Stormbom.
- Ingår i: Rapport från nordisk lärarutbildningskongress : "Lärarutbildning i förändring" 22-24 oktober 1990 / red. Michaela Eriksson. - Vasa : Åbo akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1991, s. 25-30.
ISBN 951-649-964-3
24. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  Översikt av skolhistorisk litteratur 1988-90 / Jarl Stormbom.
- Ingår i: Skolhistoriskt arkiv 21 : uppsatser och urkunder utgivna av svenska skolhistoriska föreningen i Finland r.f. / Karl-Gustav Jossfolk, red. - Hfors : Svenska skolhistoriska föreningen, 1991, s. 300-303.
ISBN 952-90053-5-0
25. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  A. K. Ottelins livsverk och didaktiska system / Jarl Stormbom.
- Ingår i: Levande historia : skolhistoriska uppsatser / Cavonius, Gösta, Nyberg, Brita, Stormbom, Jarl. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1992, s. 144-169. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner. Ser. 3, ISSN 0789-6085 ; vol. 4).
ISBN 951-9087-34-6
26. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  The didactics : research group in the institution of teacher education / Jarl Stormbom.
- Ingår i: ATEE : the 17th conference of the Association for Teacher Education in Europe : abstracts : Lahti, Finland, August 30- September 4, 1992, Lahti, Finland. - /Hki/ : University of Helsinki, 1992, s. 141.

27. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  Har läraren en profession eller inte? : några observationer i ett både teoretiskt och praktisk problem / Jarl Stormbom.
- Ingår i: Nordisk pedagogik, ISSN 0901-8050, 12 (1992) 3, s. 178-184.

28. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  Har läraren en profession eller inte? : några observationer i ett både teoretiskt och praktiskt problem / Jarl Stormbom.
- Ingår i: Kongressrapport fra den 20. nordiske kongress for pedagogisk forskning / Reidar Mykletun (red.). - /Stavanger/ : Rogalandsforskning, 1992, s. 88-90. - (RF ; 136/92). Den 20. Nordiske kongress for pedagogisk forskning 19.-21. mars 1992, på Atlantic Hotel, Stavanger.
ISBN 82-7220-408-8
29. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  Läraren, professionen och didaktiken : några observationer i ett både teoretiskt och praktisk problem / Jarl Stormbom. - Vasa : Åbo Akademi, 1992. - 121 s. : ill., diagr., tab. - (Publikationer från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1236-0864 ; nr 1).
ISBN 951-650-156-7
30. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  [Rec. av] Gerhard Arwedson & Gertrud Arfwedson, Didaktik för lärare. HLS-förlag, Stockholm. / Jarl Stormbom.
- Ingår i: Nordisk pedagogik, ISSN 0901-8050, (1992) 1, s. 57-58.

31. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  Utbildning, yrke och status : med lärarutbildningsperspektiv / Jarl Stormbom.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) 4, s. 228-234.

32. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  Översikt av skol- och kulturhistorisk litteratur 1991 / Jarl Stormbom.
- Ingår i: Levande historia : skolhistoriska uppsatser / Cavonius, Gösta, Nyberg, Brita, Stormbom, Jarl. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1992, s. 170-177. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner. Ser. 3, ISSN 0789-6085 ; vol. 4).
ISBN 951-9087-34-6