[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Suksi, Markku') gav 19 träffar


1. Suksi, Markku / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Medelbar offentlig förvaltning : struktur och problemområden / Markku Suksi. - Åbo : Åbo Akademi, 1989. - 33 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi Rättsvetenskapliga institutionen. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 299). (MOF 41).
ISBN 951-649-642-3
2. Suksi, Markku / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Valtiopäivien valiokuntalaitoksista : vertaileva katsaus / Markku Suksi. - Hki : Oikeusministeriö, 1990. - 61 s. - (Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu, ISSN 0356-8431 ; 1990, 1). Sammandrag: En komparativ överblick över vissa länders utskottssystem.
ISBN 951-47-3858-6
UDK 328
3. Suksi, Markku / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Ilmaisuvapauden rajoituksista : vertailevia huomioita USA:n ja Suomen välillä / Markku Suksi.
- Ingår i: Lakimies, ISSN 0023-7361, (1990) 3, s. 280-306.

4. Suksi, Markku / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Rawls och civil olydnad : en konstitutionalistisk tolkning / Markku Suksi.
- Ingår i: Politiikk, ISSN 0032-3365, (1990) 3, s. 177-186.

5. Suksi, Markku / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Osedlighet och yttrandefrihet : några reflexioner med utgångspunkt i finsk rättspraxis / Markku Suksi.
- Ingår i: Mennesker og rettigheter, ISSN 0800-0735, (1990) 3, s. 55-60.

6. Suksi, Markku / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Folkomröstning i Estland / Markku Suksi.
- Ingår i: Mennesker og rettigheter, ISSN 0800-0735, (1991) 2, s. 181-187.

7. Suksi, Markku / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Säädyllisiä ajatuksia epäsiveellisyydestä : pornografisen materiaalin oikeudellisesta sääntelystä / Markku Suksi.
- Ingår i: Oikeus, ISSN 0356-4037, (1991) 3, s. 221-231.

8. Suksi, Markku / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Baltic waves : the constitutional development of the Baltic countries / Markku Suksi.
- Ingår i: Quaderni costituzionali, ISSN 0392-6664, vol. 12 (1992) 3 dicembre, s. 491-526.

9. Suksi, Markku / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Kansanäänestysten käyttö Euroopan integraatiossa / Markku Suksi.
- Ingår i: Politiikka, ISSN 0032-3365, 34 (1992) 3, s. 243-256.

10. Suksi, Markku / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Referendum and national decision-making : a study of constitutional form and practice / Markku Suksi. - Ann Arbour : University Microfilm International, 1992. - 579 s. Diss.: Åbo Akademi.

11. Suksi, Markku / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Aspekter på autonomi / Markku Suksi.
- Ingår i: Minorities and conflicts : report from the Minority Days on the Åland Islands 18th-23rd October 1995 = Minoriteter och konflikter : rapport från minoritetsdagarna på Åland 18-23 oktober 1995 / [Hanne-Margret Birckenbach ... et al.] ; [edited by = redaktör: Robert Jansson]. - Mariehamn : Åland Institute for Higher Education, 1996, s. 93-98. - (Meddelanden från Ålands högskola, ISSN 0789-9629 ; nr 9).
ISBN 952-9735-08-1
12. Suksi, Markku / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Book review : [Yves Beigbeder, International monitoring of plebiscites, referenda and national elections] / Markku Suksi.
- Ingår i: Nordic journal of international law, ISSN 0902-7351, 65 (1996) s. 128-132.

13. Suksi, Markku / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Epilog / Markku Suksi.
- Ingår i: Jämförande juridik: vad, varför, hur? = Oikeusvertailu: mitä, miksi, miten? / Markku Suksi (red.). - Åbo : Åbo Akademi, 1996, s. 97-101. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi Rättsvetenskapliga institutionen. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 468).
ISBN 951-650-908-8
14. Suksi, Markku / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Finland: general features of public law / Markku Suksi.
- Ingår i: European public law, ISSN 1354-3725, 2 (1996) 2, s. 182-193.

15. Suksi, Markku / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Finnish nationality law / Allan Rosas, Markku Suksi.
- Ingår i: Nationality laws in the European union / Bruno Nascimbene. - Milano : Giuffrè, 1996, s. 267-307.
ISBN 88-14-06139-4
16. Suksi, Markku / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Frames of autonomy and the Åland islands / by Markku Suksi. - Åbo : Åbo Akademi , 1995. - 49 s. : diagr. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi Rättsvetenskapliga institutionen. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 433).
ISBN 951-650-576-7
17. Suksi, Markku / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  The referendum as a dormant feature / Markku Suksi.
- Ingår i: The referendum experience in Europe / ed. by Michael Gallagher and Pier Vincenzo Uleri. - Hampshire : Macmillan Press, 1996, s. 52-65.
ISBN 0-333-65074-3
18. Suksi, Markku / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  The Åland island in Finland / Markku Suksi.
- Ingår i: Local self-government, territorial integrity and protection of minorities : international colloquium, Lausanne, 25-27 April 1996 / in coop. with : European Commission for Democracy through Law of the Council of Europe (Venice Commission). - Zuerich : Schulthess, 1996, s. 193-220. - (Publications de l'Institut Suisse de Droit Compare ; 29).
ISBN 3-7255-3542-6
19. Suksi, Markku / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  The Åland island in Finland / Markku Suksi.
- Ingår i: Local self-government, territorial integrity and protection of minorities : proceedings / Council of Europe. European Comission for Democracy through Law. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 1996, s. 20-50.
ISBN 92-871-3173-2