[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Sundberg, Jacob W. F.') gav 19 träffar


1. Sundberg, Jacob W. F. / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Europakonventionens betydelse för svensk juridik / Jacob W. F. Sundberg.
- Ingår i: Öppna föreläsningar i juridik höstterminen 1988-1989 / Torsten Bjerken...et al. - Stockholm : Juristförl., 1989, s. 65-88. - (Skriftserien/Juridiska fakulteten i Stockholm ; 22).
ISBN 91-7598-072-X
2. Sundberg, Jacob W. F. / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Introduction to international terrorism : the tactics and strategy of international terrorism / Jacob W. F. Sundberg.
- Ingår i: International terrorism : report from a seminar arranged by The European Law Students' Association in Lund, Sweden, 1-3 October 1987 / ed. by Magnus D. Sandbu and Peter Nordbeck. - Lund : Juristförlaget, 1989, s. 21-38. - (Skrifter ; nr 104).
ISBN 91-544-2041-5
UDK 323.26(100)
3. Sundberg, Jacob W. F. / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Fr. Eddan t. Ekelöf : repetitorium om rättskällor i Norden / Jacob W. F. Sundberg. - Stockholm : Juristförlaget : Institutet för offentlig och internationell rätt, 1990. - 316 s. - (Skrifter/utg. av Institutet för offentlig och internationell rätt ; 41).
ISBN 91-7598-461-X
4. Sundberg, Jacob W. F. / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Ius docendi : inlaga till Regeringen / av Jacob W. F. Sundberg. - Stockholm : Institutet för offentlig och internationell rätt, 1990. - 24 s. - (Skrifter ; 83).
ISBN 91-87112-83-3
5. Sundberg, Jacob W. F. / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Law and reality of neutrality / Jacob W. F. Sundberg.
- Ingår i: Festskrift till Lars Hjerner : studies in international law / ed. board Jan Ramberg, Ove Bring, Said Mahmoudi. - Stockholm : Norstedt, 1990, s. 525-548.
ISBN 91-1-897562-3
UDK 341
6. Sundberg, Jacob W. F. / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Replik av Jan Hellner samt duplik av Jacob Sundberg / Jacob W. F. Sundberg.
- Ingår i: Iusbäraren, ISSN 0345-5548, (1991) 3,

7. Sundberg, Jacob W. F. / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Slå vakt om den Allmänna rättsläran / Jacob W. F. Sundberg.
- Ingår i: Iusbäraren, ISSN 0345-5548, (1991) 2,

8. Sundberg, Jacob W. F. / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Om rätt, rättskällor och rättstillämpning : addendum : Europakonventionen och straffprocessen i Sverige / Jacob W. F. Sundberg. - Stockholm : Juristförlaget, 1991. - 28 s.
ISBN 91-7598-515-2
9. Sundberg, Jacob W. F. / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  "Det är för UHÄ väl känt" : slutuppgörelse med ius docendi ärende / Jacob W. F. Sundberg. - Stockholm : Institutet för offentlig och internationell rätt, 1992. - 199 s. - (Skrifter utgivna av Institutet för offentlig och internationell rätt, ISSN 0348-7806 ; 92).

10. Sundberg, Jacob W. F. / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Intent or effect : a look at legislative intent / Jacob W. F. Sundberg.
- Ingår i: Présence du droit public et des droits de l'homme : melanges offerts a Jacques Velu : vol. 2. - Bruylant, 1992, s. 1419-1436. - (Collection de la faculte de droit de l'universite libre de Bruxelles).

11. Sundberg, Jacob W. F / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Om beskattningens filosofi / Jacob W. F. Sundberg.
- Ingår i: Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet : JT, ISSN 1100-7761, (1991) s. 537-553.

12. Sundberg, Jacob W. F. / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Om felparkeringar, översitteri och det gamla caudinska oket / Jacob W. F. Sundberg.
- Ingår i: Iusbäraren, ISSN 0345-5548, (1992) 4, s. 22-23.

13. Sundberg, Jacob W. F. / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  [Rec. av] Gray L. Dorsey, Beyond the United Nations. Changing discourse in international politics & law, vol. 5: Rhetoric and political discourse series. Lanham, U.P. of America 1986 / Jacob W. F. Sundberg.
- Ingår i: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, ISSN 0722-5679, (1992) Band 78, s. 265-268.

14. Sundberg, Jacob W. F. / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Ur Juridiska fakultetens liv / Jacob W. F. Sundberg. - Stockholm : Institutet för offentlig och internationell rätt, 1992. - 47 s. - (Skrifter utgivna av Institutet för offentlig och internationell rätt, ISSN 0348-7806 ; 93).

15. Sundberg, Jacob W. F. / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Årsrapport och instruktion : tävlingen om det Sporrong Lönnrothska priset, Wrangelska palatset, Riddarholmen i Stockholm, den 6-7 juni 1992 / av Jacob W. F. Sundberg. - Stockholm : Institutet för offentlig och internationell rätt, 1992. - 88 s. : ill. - (Skrifter utgivna av Institutet för offentlig och internationell rätt, ISSN 0348-7806 ; 93).

16. Sundberg, Jacob W. F. / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Revenue-only taxes vs. multipurpose taxes : philosophy and implementation in Swedish high tax society / Jacob W. F. Sundberg.
- Ingår i: Government : servant or master? / edited by Gerard Radnitzky & Hardy Bouillon. - Amsterdam : Rodopi, 1993, s. 233-253. - (Poznan studies in the philosophy of the sciences and the humanitie ; vol. 30 ).
ISBN 90-5183-477-2
17. Sundberg, Jacob W. F. / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Om doktrinen : avskedsföreläsning 29.9.1993 / Jacob W. F. Sundberg. - Stockholm : Juristförlaget, 1993. - 28 s. - (Institutet för offentlig och internationell rätt, ISSN 0348-7806 ; nr 98).
ISBN 91-87112-98-5
18. Sundberg, Jacob W. F. / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Tystnadsspiralen : ett bidrag till den juridiska massmediaforskningen / Jacob W. F. Sundberg. - Stockholm : Juristförlaget, 1993. - 194 s. - (Institutet för offentlig och internationell rätt, ISSN 0348-7806 ; nr 96).
ISBN 91-87112-96-5
19. Sundberg, Jacob W. F. / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Årsrapport och instruktion : tävlingen om det Sporrong Lönnrothska priset, Norges Höyesterett i Oslo den 12-13 juni 1993 / av Jacob W. F. Sundberg. - Stockholm : Juristförlaget, 1993. - 89 s. - (Skrifter utgivna av Institutet för offentlig och internationell rätt, ISSN 0348-7806 ; 97).
ISBN 91-87112-77-9