[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Sundqvist, Rolf') gav 2 träffar


1. Sundqvist, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Lärarutbildningen i Finland : exemplet Finland / Gunilla Myrskog, Rolf Sundqvist och Claes Göran Wenestam.
- Ingår i: Kongressrapport fra den 20. nordiske kongress for pedagogisk forskning / Reidar Mykletun (red.). - /Stavanger/ : Rogalandsforskning, 1992, s. 393-411. - (RF ; 136/92). Den 20. Nordiske kongress for pedagogisk forskning 19.-21. mars 1992, på Atlantic Hotel, Stavanger.
ISBN 82-7220-408-8
2. Sundqvist, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Didaktiskt tänkande : en studie om uppfattningar av undervisning / Rolf Sundqvist.
- Ingår i: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13. mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], s. [Opag.]. Abstraktet sammanl. 1 s. NFPF = Nordisk förening för pedagogisk forskning.