[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Suolinna, Kirsti') gav 22 träffar


1. Suolinna, Kirsti / Sociologiska institutionen
  Pohjoissuomalainen kylä kahden kenttäaineiston valossa / Kaisa Sinikara.
- Ingår i: Kotiseutu, ISSN 0047-3677, (1988) 3, s. 112-115.

2. Suolinna, Kirsti / Sociologiska institutionen
  Läsvärt om Vennamo-, Heikinheimo- och Pihkaladebatterna i finländsk press : [rec. av Kjell Herberts, Detta svenskatalande bättre folk. Forskningsrapporter från Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, nr 7, 1988] / Kirsti Suolinna.
- Ingår i: Skärgård, ISSN 0356-9381, 12 (1989) 1, s. 55-56.

3. Suolinna, Kirsti / Sociologiska institutionen
  [Rec. av] Kristina Nilsson, Den himmelska föräldern. Ett studium av kvinnans betydelse i och för Lars Levi Laestadius teologi och förkunnelse, Uppsala 1988 / Kirsti Suolinna.
- Ingår i: Svensk teologisk kvartalskrift, ISSN 0039-6761, 65 (1989) s. 79-80.

4. Suolinna, Kirsti / Sociologiska institutionen
  Svenska Tornedalen : en geografiskt avgränsad språklig och religiös minoritet / Kirsti Suolinna.
- Ingår i: Självstyrelseregioner och minoriteter i Europa / red. av Sune Jungar. - Mariehamn : Ålands högskola, 1989, s. 55-61. - (Ålands högskola, ISSN 0785-6830 ; 1981, 1).
ISBN 951-44-2550-2
5. Suolinna, Kirsti / Sociologiska institutionen
  Westermarck samfundet som språkrör för den moderna sociologin / Kirsti Suolinna och Olli Lagerspetz.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1991) H. 1, s. 24-36.

6. Suolinna, Kirsti / Sociologiska institutionen
  Evaluering av Edvard Westermarcks och Hilma Granqvists forskning kring övergångsriter / Kirsti Suolinna.
- Ingår i: Bulletin / Laboratorium för folk och kultur, ISSN 0787-5576, (1992) 2, s. 5-8.

7. Suolinna, Kirsti / Sociologiska institutionen
  Hederns krav : [rec. av Matti Kortteinen, Kunnian kenttä : suomalainen palkkatyö kulttuurisena muotona. Hämeenlinna, 1992] / Kirsti Suolinna.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) H. 6-7, s. 380-382.

8. Suolinna, Kirsti / Sociologiska institutionen
  I Westermarcks fotspår / Tommy Lahtinen och Kirsti Suolinna.
- Ingår i: Bulletin / Laboratorium för folk och kultur, ISSN 0787-5576, (1992) 2, s. 36.

9. Suolinna, Kirsti / Sociologiska institutionen
  Kvinnors avskildhet och värdighet i en muslimsk by : [rec. av Eva Evers Rosander, Women in a borderland : managing muslim identity where Morocco meets Spain. Stockhom, 1991. (Stockholm studies in social anthropology)] / Kirsti Suolinna.
- Ingår i: Naistutkimus = Kvinnoforskning, ISSN 0784-3644, (1992) 3, s. 67-68.

10. Suolinna, Kirsti / Sociologiska institutionen
  Tre oroshärdar i blickpunkten : [rec. av Nils G. Holm (red.), Politik och religion. Åbo, 1992. (Religionsvetenskapliga skrifter nr. 23)] / Kirsti Suolinna.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) 9, s. 555-557.

11. Suolinna, Kirsti / Sociologiska institutionen
  The religion of northern Finland / Kirsti Suolinna.
- Ingår i: Temenos, ISSN 0497-1817, 29 (1993) s. 1-8.

12. Suolinna, Kirsti / Sociologiska institutionen
  Rituals of passage in islamic folkculture : a comparison between studies by Edward Westermarck and Hilma Granqvist / Kirsti Suolinna.
- Ingår i: Westermarck et la societe marocaine / [coordinateurs: Rahma Bourqia, Mokhtar Al Harras]. - Rabat : Université Mohammad V. Faculé des lettres et de sciences humaines, 1993, s. 43-51. - (Colloques et séminaires / Université Mohammed V. Faculté des lettres et de sciences humaines ; no 27).
ISBN 9981-825-11-5
13. Suolinna, Kirsti / Sociologiska institutionen
  Sociologi / Kirsti Suolinna, Elianne Riska.
- Ingår i: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 3 : Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 141-152.
ISBN 952-9616-39-5
14. Suolinna, Kirsti / Sociologiska institutionen
  The relationship between Edward Westermarck and Abdessalam El-Baqqali / Kirsti Suolinna.
- Ingår i: Suomen antropologi = Antropologi i Finland, ISSN 0355-3930, vol. 19 (1994) 4, s. 51-55.

15. Suolinna, Kirsti / Sociologiska institutionen
  Två kriser inom finländsk sociologi / Kirsti Suolinna, Olli Lagerspetz.
- Ingår i: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, 31 (1994) 1, s. 3-20.

16. Suolinna, Kirsti / Sociologiska institutionen
  Abdessalam El-Baqqali, informateur et ami d'Edvard Westermarck / Kirsti Suolinna.
- Ingår i: Temenos, ISSN 0497-1817, 31 (1995) s. 1-12.

17. Suolinna, Kirsti / Sociologiska institutionen
  Onko Jumalalla äidinsydän? : [rec. av Kristina, Nilsson, Den himmelska föräldern : ett studium av kvinnans betydelse i och för Lars Levi Laestadius teologi och förkunnelse. Uppsala, 1988] / Kirsti Suolinna.
- Ingår i: Naistutkimus = Kvinnoforskning, ISSN 0784-3644, (1989) 3, s. 65-66.

18. Suolinna, Kirsti / Sociologiska institutionen
  The proof of the pudding is in the eating / Kirsti Suolinna.
- Ingår i: Kohtaamisia Erik Allardtin kanssa = Möten med Erik Allardt = Encounters with Erik Allardt / toimituskunta Risto Alapuro ... [et al.]. - Helsinki : Yliopistopaino, 1995, s. 98-100.
ISBN 951-570-255-0
19. Suolinna, Kirsti / Sociologiska institutionen
  Sosiologia, historia ja Suomi : [rec. av P. Ahtiainen ... [et al.] (toim.), Historia, sosiologia ja Suomi : hanki ja jää. Helsinki, 1994] / Kirsti Suolinna .
- Ingår i: Sosiologia, ISSN 0038-1640, (1995) 1, s. 69-71.

20. Suolinna, Kirsti / Sociologiska institutionen
  Hur Bronislaw Malinowski och Edvard Westermark bearbetade stress och isolering under sitt fältarbete / Kirsti Suolinna.
- Ingår i: Society, the body and well-being : essays in honour of Elianne Riska / edited by Kirsti Suolinna, Elizabeth Ettorre, Eero Lahelma. - Åbo : Åbo Akademi, 1996, s. 225-239. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 462).
ISBN 951-650-829-4
21. Suolinna, Kirsti / Sociologiska institutionen
  Den sociala konstruktionen av en lady / Kirsti Suolinna och Jan Wickman.
- Ingår i: Horisont, ISSN 0439-5530, 43 (1996) 2-3, s. 97-104.

22. Suolinna, Kirsti / Sociologiska institutionen
  Finlandssvensk identitet och kultur : [rec. av Finlandssvensk identitet och kultur / Krister Ståhlberg (red.). - Åbo, 1995] / Kirsti Suolinna.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, 239-240 (1996) H. 1, s. 68-70.