[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Suominen, Sakari') gav 13 träffar


1. Suominen, Sakari / Socialpolitiska institutionen
  Loma ja hyvinvointi : del 2 : loman ja terveydentilan välisistä vaikutuksista / Sakari Suominen, Matti Sillanpää, Leena Koivusilta. - Hki : Lääkintöhallitus, 1989. - 40 s. : tab. - (Lääkintöhallituksen julkaisuja. Terveyden edistäminen Sarja Tutkimukset, ISSN 0786-289X ; 2). English summary.
ISBN 951-47-2220-5
UDK 613, 331, 616-058, 364.1, 331.32, 613.7, 379.8.09
2. Suominen, Sakari / Socialpolitiska institutionen
  Terveydenhuollon opiskelijoiden ja työntekijöiden käsityksistä sairauden synnystä, ehkäisystä ja hoidosta / Sakari Suominen, Guy Bäckman, M. Sillanpää.
- Ingår i: Sociaalilääketiteellinen aikakauslehti, ISSN 0355-5092, 76 (1989) s. 4-11.

3. Suominen, Sakari / Socialpolitiska institutionen
  Paikallistelevisio terveysteidottajana : kokemuksia Turun kaupungin Terveyskanava-projektista / Sakari Suominen. - Turku : Turun kaupunki. Mediapoliittinen työryhmä, 1990. - 31 s. - (Terveet kaupungit = Friska städer).

4. Suominen, Sakari / Socialpolitiska institutionen
  Paikallistelevision terveysohjelmat seurantaryhmien arvioimina / Sakari Suominen.
- Ingår i: Terveyskasvatustutkimuksen vuosikirja : 1991 / toim. Helka Urponen, Pauliina Aarva, Ritva Nupponen. - Tampere : Sosiaali- ja terveyshallitus, 1991, s. 73-80 . - (Tutkimuksia/Sosiaali- ja terveyshallitus, ISSN 0788-6330 ; 1991, 2).
ISBN 951-47-4312-1
5. Suominen, Sakari / Socialpolitiska institutionen
  Koettu terveys ja elämänhallinta / Sakari Suominen.
- Ingår i: Sosiaalityö taitekohdassa / toim. Ismo Söderling, Katja Forssén, Heikki Suhonen . - Turku : Turun yliopiston sosiaalipolitiikkaoppiaine ja Turun kaupunki, 1992 , s. 157-159. - (Opetussosiaalikeskuksen julkaisuja, ISSN 1236-147X ; 1992, 1).
ISBN 951-880-903-8
6. Suominen, Sakari / Socialpolitiska institutionen
  Yksilön ulkoiset ja sisäiset voimavarat ja elämänhallinta / Sakari Suominen.
- Ingår i: Puun ja kuoren välistä? : sosiaalityön arvot ja mahdollisuudet : sosiaalityön seminaarissa Turussa 5.-6.10.1993 pidetyt esitelmät / toim. Maarit Holmberg. - Turku : Turun yliopiston sosiaalipolitiikkaoppiaine ja Turun kaupunki, 1993, s. 79-83. - (Opetussosiaalikeskuksen julkaisuja, ISSN 1236-147X ; 1993, 4).
ISBN 951-880-903-8 (felaktigt ISBN)
7. Suominen, Sakari / Socialpolitiska institutionen
  Elämään upotettu mies / Liisa Hyssälä, Markku Koskenvuo, Sakari Suominen. - [Turku] : Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, 1996. - 134 s. - (Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja. A, ISSN 0788-7906 ; 38).
ISBN 951-29-0474-8
8. Suominen, Sakari / Socialpolitiska institutionen
  Elintaso, koherenssin tunne vai ihmissuhteet : mikä ylläpitää tyytyväisyyttä ja terveyttä? / Sakari Suominen, Jussi Vahtera ja Antti Uutela.
- Ingår i: Elämän riskit ja valinnat : hyvinvointia lama-Suomessa? / toimittaneet Kirsti Ahlqvist ja Anja Ahola ; [julkaisija:] Tilastokeskus. - Helsinki : Edita, 1996, s. 86-105.
ISBN 951-37-2049-7
9. Suominen, Sakari / Socialpolitiska institutionen
  Elämänhallinta : luottamusta vai voimavarojen hallintaa? / Sakari Suominen.
- Ingår i: Elämänhallintaa etsimässä / toimittanut Raimo Raitasalo. - Helsinki : Kansaneläkelaitos, tutkimus- ja kehitysyksikkö, 1996, - (Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia, ISSN 1238-5069 ; 13).
ISBN 951-669-410-1
10. Suominen, Sakari / Socialpolitiska institutionen
  Koherenssin tunne / Sakari Suominen.
- Ingår i: Hyvinvoinnin ulottuvuuksia 1995 : uhat, mahdollisuudet ja uudet haasteet / Jarmo Marski. - Helsinki : Kansaneläkelaitos, tutkimus- ja kehitysyksikkö, 1996 , s. 52-61. - (Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia, ISSN 1238-5069 ; 15).
ISBN 951-669-417-9
11. Suominen, Sakari / Socialpolitiska institutionen
  Koherenssin tunne koetun terveyden tilan ennustajana / S. Suominen, H. Helenius, H. Blomberg.
- Ingår i: Sociaalilääketieteellinen aikakauslehti, ISSN 0355-5092, 33 (1996) 7, s. 7-15.

12. Suominen, Sakari / Socialpolitiska institutionen
  Socialklass och attityderna till nedskärningar i välfärdssystemet i Finland / Helena Blomberg...[et al.].
- Ingår i: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, 33 (1996) 4, s. 57-78.

13. Suominen, Sakari / Socialpolitiska institutionen
  Koherenssin tunne ja koettu terveys seurantatutkimuksessa / Sakari Suominen.
- Ingår i: Elämän hallinta : ohjelma ja abstraktit / Psykologia 96, Turku 28.-30.8. ; [toimitus: Marja-Leena Porsanger ja Katja Arola]. - [Turku] : [Turun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus], 1996, s. 208. Abstrakt O152 (S42).
ISBN 951-29-0780-1