[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Syrén, Roger') gav 22 träffar


1. Syrén, Roger / Institutionen för exegetik
  [Rec. av] Judendom och kristendom under de första århundradena. Nordiskt patristikerprojekt 1982-1985, vol. 2. Stavanger 1986 / Roger Syrén.
- Ingår i: Nordisk judaistik (1988) 1, s. 58-61.

2. Syrén, Roger / Institutionen för exegetik
  [Rec. av] Karmela Belinki, Tikva-hopp. Otalampi 1987. / Roger Syrén.
- Ingår i: Horisont, ISSN 0439-5530, 35 (1988) s. 103-104.

3. Syrén, Roger / Institutionen för exegetik
  The Isaiah-Targum and christian interpretation / Roger Syrén.
- Ingår i: SJOT : Scandinavian journal of the Old Testament, ISSN 0901-8328, (1989) s. 46-65.

4. Syrén, Roger / Institutionen för exegetik
  "Jag har en dröm" : Martin Luther King (1929-1968) och profeten Jesaja / Roger Syrén.
- Ingår i: Sanct Olof 1989 : årsbok för de åländska församlingarna : 43 / red.: Stig Dreijer...et al. - Mariehamn, 1989, s. 17-24.

5. Syrén, Roger / Institutionen för exegetik
  [Rec. av] Boris Grünstein, Jude i Finland / Roger Syrén.
- Ingår i: Horisont, ISSN 0439-5530, 4 (1989) s. 80-81.

6. Syrén, Roger / Institutionen för exegetik
  [Rec. av] Fr. E. Greenspahn, Hapax Legomena in Biblical hebrew : a study of the fenomen and its treatment since antiquity with special reference... / Roger Syrén.
- Ingår i: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, 94 (1989) s. 448-449.

7. Syrén, Roger / Institutionen för exegetik
  Targum Isaiah 52:13-53:12 and christian interpretation / Roger Syrén.
- Ingår i: Journal of Jewish studies, ISSN 0022-2097, 15 (1989) s. 201-212.

8. Syrén, Roger / Institutionen för exegetik
  [Rec. av] Etan Levine, The Aramic version of the Biblie. Contents and context. Berlin & New York 1988. / Roger Syrén.
- Ingår i: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, 95 (1990) s. 351-352.

9. Syrén, Roger / Institutionen för exegetik
  Guds ord och människors språk / Roger Syrén.
- Ingår i: Sanct Olof 1991-92 : årsbok för de åländska församlingarna : 45 / red.: Stig Dreijer...et al. - Mariehamn, 1991, s. 16-25.

10. Syrén, Roger / Institutionen för exegetik
  [Rec. av] Daniel L. Smith, The religion of the landless. The social context of the Babylonian exile...Bloomington, 1989 / Roger Syrén.
- Ingår i: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, 96 (1991) s. 78-79.

11. Syrén, Roger / Institutionen för exegetik
  [Rec. av] Fortolkning som formidling. Om den bibelske eksegesens funktion. Red Lone Fatum, Eduard Nielsen. Köpenhavn 1992 / Roger Syrén.
- Ingår i: Nordisk judaistik, ISSN 0348-1646, 13 (1992) 2, s. 191.

12. Syrén, Roger / Institutionen för exegetik
  The Book of Jonah : a reversed " Diasporah-novella" / Roger Syrén.
- Ingår i: Svensk exegetisk årsbok, ISSN 1100-2298, 58 (1993) s. 7-14.

13. Syrén, Roger / Institutionen för exegetik
  The forsaken first-born : a study on a recurrent motif in the patriarchal narratives / Roger Syrén. - Sheffield : JSOT press, 1993. - 159 s. - (Journal for the study of the Old Testament. Supplement series ; 133).
ISBN 1-85075-342-3
14. Syrén, Roger / Institutionen för exegetik
  Rapport från Femte nordiska kongressen i judaistik i Lund 10-12 maj 1993 / Roger Syrén.
- Ingår i: Nordisk judaistik = Scandinavian Jewish studies, ISSN 0348-1646, 14 (1993) s. 7-8.

15. Syrén, Roger / Institutionen för exegetik
  [Rec. av] Boris Beltzikoff, Nazism och kristendom ur ett judiskt perspektiv. Stockholm/Stehag : Brutus Östlings Bokförlag Symposion (Rönneholm 6. 240 36 Stehag) / Roger Syrén.
- Ingår i: Nordisk judaistik = Scandinavian Jewish studies, ISSN 0348-1646, 14 (1993) s. 93-94.

16. Syrén, Roger / Institutionen för exegetik
  Ishmael and Esau in the Book of Jubilees and in Targum Pseudo-Jonathan / Roger Syrén.
- Ingår i: Aramaic Bible : Targums in their historical context / edited by D. R. G. Beattie and M. J. McNamara. - Sheffield : JSOT Press, 1994, s. 310-315. - (Journal of the study of the Old Testament. Supplement series, ISSN 0309-0787 ; 166).

17. Syrén, Roger / Institutionen för exegetik
  Jonabokens gudsbild / Roger Syrén.
- Ingår i: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, 99 (1994) s. 153-157.

18. Syrén, Roger / Institutionen för exegetik
  [Rec. av] Avigdor Shinan, The embroidered Targum. The Aggadah in Targum pseudo-Jonathan of the Pentateuch (Hebr.). Publication of the Perry Foundation for Biblical Research in the Hebrew University of Jerusalem. Jerusalem: Magness Press, 1992 / Roger Syrén.
- Ingår i: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, 99 (1994) s. 662-663.

19. Syrén, Roger / Institutionen för exegetik
  Ett annorlunda val : [rec. av En rabbin samtalar med Jesus : ett samtal över årtusendena / Jacob Neusner ; övers. Birgitta Hörnlund. - Stockholm, 1996] / Roger Syrén.
- Ingår i: Kyrkpressen : Svenskfinlands kyrkliga veckotidning, ISSN 0356-1275, 27 (1996) 51/52, s. 5.

20. Syrén, Roger / Institutionen för exegetik
  Before the text and after : the Scandinavian school and the formation of scripture / Roger Syrén.
- Ingår i: Text & experience : toward a cultural exegesis of the Bible / edited by Daniel L. Smith-Christopher. - Sheffield : Sheffield Academic Press, cop. 1995, s. 225-237. - (Biblical seminar ; 35).
ISBN 1-85075-740-2
21. Syrén, Roger / Institutionen för exegetik
  Gudstjänstförnyelsen - experiment med inspiration? / Roger Syrén.
- Ingår i: Sanct Olof : julbok för de åländska församlingarna, ISSN 0356-5386, Årg. 50 ( 1996/1997) s. 83-88.

22. Syrén, Roger / Institutionen för exegetik
  Israel i begynnelsen / Roger Syrén.
- Ingår i: Sanct Olof : julbok för de åländska församlingarna 1995-1996, ISSN 0356-5386, 49 (1996) s. 50-57.