[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Villstrand, Nils Erik') gav 30 träffar


1. Villstrand, Nils Erik / Historiska institutionen
  Lokalsamhället-regionen-nationen i historieundervisningen / Nils Erik Villstrand.
- Ingår i: Lokalhistoria i skolan : 9.-10.5.1987 i Åbo / [utg. av] ÅA Historiska institutionen, Kurscentralen. - [Åbo] : [Åbo Akademi], 1988, s. 15-22.

UDK 371, 908, 06, 372.890.8
2. Villstrand, Nils Erik / Historiska institutionen
  Pargasdragonerna in på livet : /rec. av Sixten Blomqvist, I kronans tjänst. Pargas Hembygdsförenings publikationer 10, Pargas 1988/ / Nils Erik Villstrand.
- Ingår i: Åbo underrättelser 10.11.1988

3. Villstrand, Nils Erik / Historiska institutionen
  Per Brahe : vetenskapens vän eller maktstatens instrument? / Nils Erik Villstrand.
- Ingår i: Åbo underrättelser 21.5.1988

4. Villstrand, Nils-Erik / Historiska institutionen
  Båtsmanshållet i Åboland / Nils-Erik Villstrand.
- Ingår i: Skärgård, ISSN 0356-9381, 12 (1989) 1, s. 47-54.

5. Villstrand, Nils Erik / Historiska institutionen
  Forskarnyckel till Krigsarkivet i Stockholm : anm. av Björn Gäfvart (red.) Beståndsöversikt Krigsarkivet 1, band 1-2 / Nils Erik Villstrand.
- Ingår i: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7576, (1989) s. 381-382.

6. Villstrand, Nils Erik / Historiska institutionen
  Lokalsamhället - regionen - nationen i historieundervisningen / Nils Erik Villstrand.
- Ingår i: Hembygden, ISSN 0346-9018, (1989) 1, s. 10-11.

7. Villstrand, Nils Erik / Historiska institutionen
  Manskapsrekryteringen till Karl XI:s flotta / Nils Erik Villstrand.
- Ingår i: Meddelanden från Krigsarkivet XII / red.: Lars Ericson, Björn Gäfvert. - Stockholm : Krigsarkivet, 1989, s. 119-132. Även i särtryck: Med spade och gevär : rapport från ett symposium om det militära indelningsverket, Axevalla 1988, s. 119-132.
ISBN 91-970255-4-3
8. Villstrand, Nils Erik / Historiska institutionen
  Nya perspektiv på nödår : rec. av Ilkka Mäntylä, Kruunu ja alamäki och Kari Pitkänen (toim.), Nälkä, talous, kontrolli) / Nils Erik Villstrand.
- Ingår i: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7576, (1989) s. 102-107.

9. Villstrand, Nils Erik / Historiska institutionen
  Nya Sverige : post festum 350 / Nils Erik Villstrand.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1989) s. 32-44.

10. Villstrand, Nils-Erik / Historiska institutionen
  Statsmakt och migration under svensk stormaktstid / Nils-Erik Villstrand.
- Ingår i: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7576, (1989) s. 1-29.

11. Villstrand, Nils-Erik / Historiska institutionen
  Varför beställs, skrivs och läses lokalhistoria? / Nils-Erik Villstrand.
- Ingår i: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7576, (1989) s. 483-501.

12. Villstrand, Nils Erik / Historiska institutionen
  Wilobacka 250 : Varför och Varthän? / Nils Erik Villstrand.
- Ingår i: Pedersöreboken 1989 / red.: Clas-Åke Storå. - Pedersöre : Pedersöre medborgarinstitut, 1989, s. 18-20.

13. Villstrand, Nils-Erik / Historiska institutionen
  Storfinnhova 1540-1990 / av Nils Erik Villstrand. - Dragsfjärd : J. Andersson, 1990. - 43 s. : ill. Även på finska: Storfinnhova. ISBN 952-90-2618-8.
ISBN 952-90-2617-X
14. Villstrand, Nils-Erik / Historiska institutionen
  Östersjön som krigsteater 1500-1860 / Nils-Erik Villstrand.
- Ingår i: Skärgård, ISSN 0356-9381, 13 (1990) 1-2, s. 56-63.

15. Villstrand, Nils-Erik / Historiska institutionen
  Soldatforskning i Sverige : rec. av Bengt Hjord (red.), Båtsmän, ryttare & soldater. Släktforskaren och de militära källorna. Sveriges släktforskarförbund. Årsbok 1988 / Nils-Erik Villstrand.
- Ingår i: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1990) s. 171-173.

16. Villstrand, Nils-Erik / Historiska institutionen
  Fritt och lagom i Norden : rec. av Sören Sörensen, Nordens historie. En folkebog. Nordisk råd, C. A. Reitzels forlag, Kobenhavn 1987 / Nils-Erik Villstrand.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) s. 407-409.

17. Villstrand, Nils Erik / Historiska institutionen
  Anpassning eller protest : lokalsamhället inför utskrivningar av fotfolk till den svenska krigsmakten 1620-1679 / av Nils Erik Villstrand. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1992. - 363 s. : kart., tab.
ISBN 952-9616-16-3
18. Villstrand, Nils Erik / Historiska institutionen
  Lokalhistoria som den är och kunde vara / Nils Erik Villstrand.
- Ingår i: Heimen, ISSN 0017-9841, (1992) 2, s. 76-83.

19. Villstrand, Nils Erik / Historiska institutionen
  Med stor möda i en hop gropar i marken : tjärbränning kring Bottniska viken under svensk stormaktstid / Nils Erik Villstrand.
- Ingår i: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1992) s. 31-72.

20. Villstrand, Nils Erik / Historiska institutionen
  Rekonstruerade tankesystem : rec. av Peter Englund, Det hotade huset. Adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden. Stockholm 1989; Göran Göransson, Virtus militaris. Officersideal i Sverige 1560-1721. Bibliotheca historica Lundensis 68. Lund 1990 / Nils Erik Villstrand.
- Ingår i: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1992) s. 108-114.

21. Villstrand, Nils Erik / Historiska institutionen
  Stockholm som centrum för riksens kraft : rec. Åke Sandström, Mellan Torneå och Amsterdam. En undersökning av Stockholms roll som förmedlare av varor i regional- och utrikeshandel 1600-1650. Stockholmsmonografier 102. Stockholm 1990 / Nils Erik Villstrand.
- Ingår i: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1992) s. 433-439.

22. Villstrand, Nils Erik / Historiska institutionen
  Julen 1993 i säck och påse / Nils Erik Villstrand.
- Ingår i: Källan : Svenska litteratursällskapet informerar, ISSN 1237-8356, årg. 1 (1994) 1, s. 6-8.

23. Villstrand, Nils Erik / Historiska institutionen
  Kungens biskop och kanslerns man / Nils Erik Villstrand.
- Ingår i: Människor kring kungen : [sju gestalter kring Gustav II Adolf] / [redaktör: Hans Soop]. - Stockholm : Vasamuset, 1994, s. 41-48.
ISBN 91-85268-57-7
24. Villstrand, Nils Erik / Historiska institutionen
  Så bodde From och Frodig : de åländska båtmanstorpen 1796 / Nils Erik Villstrand.
- Ingår i: Sjöhistorisk årsskrift för Åland : 1989-90. - Mariehamn : Ålands Nautical Club, 1994, s. 23-51.
ISBN 952-90-2529-7
25. Villstrand, Nils Erik / Historiska institutionen
  Den aggressiva glömskan och dess bekämpande / Nils Erik Villstrand.
- Ingår i: Källan : Svenska litteratursällskapet informerar, ISSN 1237-8356, (1996) 1, s. 39-40.

26. Villstrand, Nils Erik / Historiska institutionen
  Bokstäver, bönder och politik : om politisk läs- och skrivkunnighet i 1700-talets Österbotten och icke-lärandet som strategi / Nils Erik Villstrand.
- Ingår i: Bulletin / Laboratorium för folk och kultur, ISSN 0787-5576, (1996) 2, s. 9-13.

27. Villstrand, Nils Erik / Historiska institutionen
  Bonderusthållarna som socialt avantgarde : [rec. av Rusthållarna i Fellingsbro 1684-1748 : indelningsverket och den sociala differentieringen av det svenska agrarsamhället / Janne Backlund. - Uppsala, 1993] / Nils Erik Villstrand.
- Ingår i: Historisk tidskrift, ISSN 0345-469X, (1996) s. 563-571.

28. Villstrand, Nils-Erik / Historiska institutionen
  Byns historia - byns identitet / Nils-Erik Villstrand.
- Ingår i: Hembygden : organ för finlandssvenskt hembygdsarbete, ISSN 0784-1922, Årg. 12 ( 1997) 1, s. 4-5.

29. Villstrand, Nils Erik / Historiska institutionen
  Konsten att göra Ryssland mindre lockande : generalguvernör Per Brahe och försöket med knekthåll i östra Finland 1639-40 / Nils Erik Villstrand.
- Ingår i: Väst möter öst : Norden och Ryssland genom historien / red.: Max Engman. - Stockholm : Carlsson, 1996, s. 46-64. Festskrift till Sune Jungar 8.10. 1996.
ISBN 91-7203-172-7
30. Villstrand, Nils Erik / Historiska institutionen
  En räddande eld : tjärbränning inom det svenska riket 1500-1800 / Nils Erik Villstrand.
- Ingår i: Tjära, barkbröd och vildhonung : utmarkens människor och mångsidiga resurser / red. Britt Liljewall. - Stockholm : Nordiska museet, 1996, s. 62-77. - (Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria, ISSN 1103-4874 ; 9). Summary.
ISBN 91-7108-400-2