[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Wenestam, Claes Göran') gav 6 träffar


1. Wenestam, Claes Göran / Institutionen för lärarutbildning
  Daily life of the oldest old / M. Carlsson-Ågren, S. Berg, C.-G. Wenestam.
- Ingår i: Journal of the sociology and social welfare, ISSN 0109-5096, 19 (1992) 2, s. 109-124.

2. Wenestam, Claes Göran / Institutionen för lärarutbildning
  Forskarutbildning och forskning vid Åbo Akademis pedagogiska fakultet / C.-G. Wenestam.
- Ingår i: Nordisk pedagogik, ISSN 0901-8050, (1992) 2, s. 125-127.

3. Wenestam, Claes Göran / Institutionen för lärarutbildning
  Lärarutbildningen i Finland : exemplet Finland / Gunilla Myrskog, Rolf Sundqvist och Claes-Göran Wenestam.
- Ingår i: Kongressrapport fra den 20. nordiske kongress for pedagogisk forskning / Reidar Mykletun (red.). - /Stavanger/ : Rogalandsforskning, 1992, s. 393-411. - (RF ; 136/92). Den 20. Nordiske kongress for pedagogisk forskning 19.-21. mars 1992, på Atlantic Hotel, Stavanger.
ISBN 82-7220-408-8
4. Wenestam, Claes Göran / Institutionen för lärarutbildning
  The oldest old and their children : how strong are their relationships? / M. Carlsson-Ågren, M. Berg, C.-G. Wenestam.
- Ingår i: Aging : clinical and experimental research, ISSN 0394-9532, 4 (1992) 4, s. 293-300.

5. Wenestam, Claes-Göran / Institutionen för lärarutbildning
  Children's drawings about reading / Ria Heilä-Ylikallio and Claes-Göran Wenestam.
- Ingår i: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13. mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], s. [Opag.]. Abstraktet sammanl. 1 s. NFPF = Nordisk förening för pedagogisk forskning.

6. Wenestam, Claes-Göran / Institutionen för lärarutbildning
  Undervisningens avsikt i relation till studerandes behållning / Claes-Göran Wenestam & Michael Uljens.
- Ingår i: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13. mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], s. [Opag.]. Abstraktet sammanl. 1 s. NFPF = Nordisk förening för pedagogisk forskning.