[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Westerlund, Lars') gav 18 träffar


1. Westerlund, Lars / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Enligt uppmaning av ryska liberaler : Leo Mechelins projekt till Statsförfattning för Kejsardömet Ryssland år 1904 och dess betydelse som förlaga till 1906 års ryska grundlagar och RF 1919 i Finland (with English summary) / Lars Westerlund. - Åbo : Advance, 1988. - 275 s. : ill. Summary. Summary.
ISBN 951-649-384-X
2. Westerlund, Lars / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Österbottenavhandlingar vid Åbo Akademi : bibliografi rörande pro gradu- och licentiatavhandlingar med österbottnisk tematik vid Åbo Akademi 1925-87 jämte inledande kommentar / Lars Westerlund. - /Åbo/ : /Åbo Akademi/, 1988. - 59 s.
ISBN 951-649-400-5
UDK 01, 908 Pohjanmaa
3. Westerlund, Lars / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Provincialschäfrarna i Sverige åren 1739-66 / Lars Westerlund. - Åbo : /Åbo Akademi./ Rättsvetenskapliga institutionen, 1988. - 172 s. : ill,. kart. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 257). Summary.
ISBN 951-649-423-4
UDK 948.5, 338, 636, 677
4. Westerlund, Lars / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Sockensamhällen och provinssamfund : riksdagsbehandlingen av 1752 års organisationsprojekt rörande "Oeconomiska Samhälden til Landthuushåldningens uphielpande" / Lars Westerlund. - Åbo : Åbo Akademi. Rättsvetenskapliga institutionen, 1988. - 166 s. : tab.. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 267). With English summary.
ISBN 951-649-492-7
UDK 352, 948.0, 940
5. Westerlund, Lars / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Statsministerns ekipage : hans sekreterare och politiska stab / Lars Westerlund . - /Åbo/ : /Åbo Akademi. Rättsvetenskapliga institutionen/, 1988. - 56 s. : tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 263). English summary.
ISBN 951-649-461-7
UDK 342
6. Westerlund, Lars / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Konstitutionsbygget i Finland : lectio praercursoria 29.9.1989 / Lars Westerlund.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1989) s. 544-553.

7. Westerlund, Lars / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Leo Mechelin som kännare av utländsk statsförfattningsrätt / Lars Westerlund.
- Ingår i: Lakimies, ISSN 0023-7353, (1989) s. 889-921.

8. Westerlund, Lars / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Opublicerade examensarbetens allmänna tillgänglighet i Norden : ett aktuellt forskningsprojekt i Norden / Lars Westerlund.
- Ingår i: Nordinfo-Nytt, ISSN 0356-9624, 12 (1989) 4, s. 14-18.

9. Westerlund, Lars / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Statsbygge och distriktsförvaltning / av Lars Westerlund. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1989. - 444 s. : tab. Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-9498-52-4
UDK 342:352/354(043), 351/354
10. Westerlund, Lars / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Är forskningsresultaten allmän egendom? : rättsliga och etiska spörsmål kring de vetenskapliga bibliotekens tillhandahållande av forskningsmaterial, -rapporter och -information / Lars Westerlund.
- Ingår i: Signum, ISSN 0355-0036, 22 (1989) 1, s. 3-12.

11. Westerlund, Lars / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  De politiska sekreterarna i Finland : regeringens informella samordningsmekanism / av Lars Westerlund. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990. - 367 s. : tab.
ISBN 951-9498-69-9
UDK 328.13
12. Westerlund, Lars / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Opublicerade pro gradu-avhandlingars och motsvarande examensarbetens allmänna tillgänglighet i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island : offentlighet, sekretess, upphovsrätt, utlåning, kopiering, citat / Lars Westerlund. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990. - 215 s.
ISBN 951-9498-64-8
13. Westerlund, Lars / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Är forskningsresultaten allmän egendom? : rättsliga och etiska spörsmål kring de vetenskapliga bibliotekens tillhandahållande av forskningsmaterial, -rapporter och -information : fördrag hållet vid Finlands vetenskapliga bibliotekssamfunds 60-års jubileumsseminarium 11.11.1989 / Lars Westerlund.
- Ingår i: Signum, ISSN 0355-0036, (1990) 1, s. 3-12.

14. Westerlund, Lars / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Sisyfos mot landskapsstaten : anmälan av Erkki Mennola, Maakunnan vapaus. Tutkimus kuntaa laajemman yhteisön poliittisen vapuden oikeudellisista edellytyksistä. Acta Universitatis Tamperensis. Ser. A vol. 301. Tampere 1990 / Lars Westerlund.
- Ingår i: Hallinon tutkimus, ISSN 0359-6680, (1991) 1, s. 72-75.

15. Westerlund, Lars / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Sockenprästen i agrarsamhället. 1700-talets kommundirektör : anmälan av Carin Bergström, Lantprästen. Prästens funktion i det agrara samhället 1720-1800. Oland-Frösåkers kontrakt av ärkestiftet. Nordiska museets handlingar nr 110. Kristianstad 1991 / Lars Westerlund.
- Ingår i: Kommuntidningen, ISSN 0787-7627, (1991) 9, s. 28-31.

16. Westerlund, Lars / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Statsförvaltning och landskapskommuner : anmälan av Heikki Kirkkinen, Maakuntien Eurooppa ja Suomi / Lars Westerlund.
- Ingår i: Kunnallistieteellinen aikakauskirja = Kommunalvetenskaplig tidskrift, ISSN 0356-3669, (1991) 2, s. 229-238.

17. Westerlund, Lars / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Bruno Jalander - vastaanhangoitteleva sotaministeri ja maaherra aktivistien Suomessa / Lars Westerlund.
- Ingår i: Historiallinen aikakauskirja, ISSN 0018-2362, (1992) s. 99-107.

18. Westerlund, Lars / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Byar, skrån och statlig modernisering : parokialism, mikromakt och förfelade reformförsök inom hantverket och landskulturen under frihetstiden / Lars Westerlund. - Hfors : Folkontarktet i Finland, 1992. - 340 s. : ill. - (Folkkontraktet i Finland ; nr 7).
ISBN 952-90-3656-6