[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Westman, Rolf') gav 16 träffar


1. Westman, Rolf / Klassiska institutionen
  Bredda demokratin / Rolf Westman.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 6, s. 295-296.

2. Westman, Rolf / Klassiska institutionen
  Unbeachter epikureischer Bericht bei Plutarch (Qu. conviv. 5, 1) / Rolf Westman .
- Ingår i: Arctos 1987 : acta philologica fennica, ISSN 0570-734X, 21 (1988) s. 195-201.

3. Westman, Rolf / Klassiska institutionen
  Vänskapens roll i den epikureiska etiken / Rolf Westman.
- Ingår i: Antikkens moraltaenkning : foredrag : Platonselskabet, Nordiskt selskab for antikkens idétradition, Symposium på Schaeffergården, Kobenhavn, den 30. maj - 2. juni 1987 / Rapporten er redigert af Ulf Hamilton Clausen. - Kobenhavn : Institut for klassisk Filologi. Kobenhavns Universitet, 1988, s. 69-88.

4. Westman, Rolf / Klassiska institutionen
  Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden : die griechische Philologie / Rolf Westman.
- Ingår i: La filologia greeca e latina nel secolo XX : atti del congresso internazionale, Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 17-21 Settembre 1984 : volume II / (red.) Graziano Arrighetti...et al. - Pisa : Giardini, 1989, s. 685-725. - (Biblioteca di Studi antichi ; 56). I anslutning till artikeln: Bibliographischer Anhang (omfattande publikationer i grekisk filologi i de nordiska länderna 1900-1984) von Rolf Westman in Zusammenarbeit mit Eva Michelsen. S. 726-743.

5. Westman, Rolf / Klassiska institutionen
  [Rec. av] A. A. Long, D. N. Sedley, The Hellenistic Philosopher I-II. Cambridge 1987 / Rolf Westman.
- Ingår i: Arctos : acta philologica fennica, ISSN 0570-734X, 22 (1989) s. 214-215.

6. Westman, Rolf / Klassiska institutionen
  Rekonstruktionen zu tragischen Adespota / Rolf Westman.
- Ingår i: Greek and Latin studies in memory of Cajus Fabricius / ed. by Sven-Tage Teodorsson. - Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, 1990, s. 90-96. - (Studia Graeca et Latina Gothoburgensia, ISSN 0081-6450 ; 54).
ISBN 91-7346-228-4
UDK 87.09(082), 807(082)
7. Westman, Rolf / Klassiska institutionen
  [Rec. av] Miscellanea Plutarchea. Atti del I convegno di studi su Plutarcho (Roma 1985. Ferrara 1986 / Rolf Westman.
- Ingår i: Arctos : acta philologica fennica, ISSN 0570-734X, 23 (1989) s. 257-258.

8. Westman, Rolf / Klassiska institutionen
  Sven Blomgren : /minnesteckning/ / Rolf Westman.
- Ingår i: Årsskrift /utg. av Åbo Akademi, ISSN 0355-5798, 70 (1985-1986) s. 613-614.

9. Westman, Rolf / Klassiska institutionen (klassiska delen)
  Das Adespoton TrGF II F 123 b identifiziert / Rolf Westman.
- Ingår i: Arctos : acta philologica fennica, ISSN 0570-734X, 24 (1990) s. 179-182.

10. Westman, Rolf / Klassiska institutionen (klassiska delen)
  Classical studies 1980-1990 in Turku-Åbo and in Oulu : a supplementary bibliography from Finland / by Rolf Westman. - Åbo : Åbo akademi. Klassiska institutionen, 1991. - 11 s.
ISBN 951-650-002-1
11. Westman, Rolf / Klassiska institutionen (klassiska delen)
  Patrick Bruun / Rolf Westman.
- Ingår i: Historiens studium vid Åbo Akademi / Max Engman (red.). - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1991, s. 219-243.
ISBN 951-9498-94-X
12. Westman, Rolf / Klassiska institutionen (klassiska delen)
  Plutarchi Moralia : vol. VI fasc. 2 / recensuit et emendavit M. Pohlenz ; editio altera quam curavit addendisque instruxit R. Westman. - Athen : Papadimas, 1989. - 239 s. Faksimil av utgåvan från förlaget Teubner, Leipzig, 1959.
ISBN 960-206-012-3 960-206-022-0
13. Westman, Rolf / Franska och klassiska institutionen (klassiska delen)
  Synpunkter på antikens teater och dess fortlevnad / Rolf Westman.
- Ingår i: Antikens teater och dess fortlevnad : inledning och 12 föredrag från Platon-sällskapets symposium 7-10 juni 1991 i Åbo / red.: av Rolf Westman. - Åbo : Åbo akademi. Franska och klassiska institutionen Franska och klassiska institutionen, 1992, s. 7-14.
ISBN 951-650-154-0
14. Westman, Rolf / Franska och klassiska institutionen (klassiska delen)
  Grekiska och romerska litteraturen / av Rolf Westman.
- Ingår i: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 2: Humanistiska fakulteten. Teologiska fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 109-122.
ISBN 952-9616-22-8
15. Westman, Rolf / Franska och klassiska institutionen (klassiska delen)
  Johannes Sundwall, suomalainen klassikko ja muinaistutkija / Rolf Westman.
- Ingår i: Helikon, ISSN 0785-2703, (1994) 2, s. 4-5.

16. Westman, Rolf / Klassiska institutionen (klassiska delen)
  [Rec. av] Sven-tage Teodorsson, A commentary on Plutarch's Table talks. Vol. I, Göteborg 1989 och Vol. II Göteborg 1990 / Rolf Westman.
- Ingår i: Arctos : acta philologica fennica, ISSN 0570-734X, 27 (1993) s. 156-158.