[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Wetterstein, Peter') gav 24 träffar


1. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Internationella katastrofer : särskilt ur sjörättsligt perspektiv / Peter Wetterstein.
- Ingår i: Marius, ISSN 0332-7868, (1988) 158, s. 22 sidor. Varje nummer har egen titel.

2. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Nöjesbåten : juridiska frågor / red. Peter Wetterstein. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1988. - 305 s. : ill.
ISBN 951-9498-23-0
UDK 347:629.125"385", 629, 347
3. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Rätten till bärgarlön : särskilt med beaktande av besättningens rätt till andel i bärgarlön / Peter Wetterstein.
- Ingår i: Marius, ISSN 0332-7868, (1988) 150, s. 28 sidor. Varje nummer har egen titel.

4. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Synpunkter på sjörättsforskningen / Peter Wetterstein.
- Ingår i: Lov, dom og bok : festskrift til Sjur Braekhus 19. juni 1988 / red.: Thor Falkanger. - Oslo : Universitetsforlaget, 1988, s. 567-581.
ISBN 82-00-02664-7
UDK 340
5. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Försäkring av miljöskadeansvar / Peter Wetterstein.
- Ingår i: Juhlajulkaisu Curt Olsson 1919.28/9.1989 / toim. = red.: Edward Andersson...et al. - Hfors : Lakimiesliiton kustannus, 1989, s. 391-406. - (Juridiska föreningens i Finland publikationsserie, ISSN 0357-0797 ; n:o 54).
ISBN 951-640-455-3
UDK 340, 34
6. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Merioikeuden tutkimus Suomessa / Peter Wetterstein.
- Ingår i: Merenkulkualan tutkimuksen tila ja tulevaisuus : m/s Wellamolla 26.-27.10.1988 pidetyn seminaarin esitelmät ja alustukset / red.: Juhani Vainio. - Turku : Turun yliopisto, 1989, s. 4-10. - (Turun yliopiston merenkulkualan koulutuskeskuksen julkaisuja. B, ISSN 0782-3630 ; 18).
ISBN 951-880-238-6
UDK 656.6:001.891, 656, 347, 658, 061.3:656.6, 656.6:001.891(480)"313"
7. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Damage from international disasters in the light of tort and insurance law : general report / Peter Wetterstein. - Åbo : Åbo Akademi, 1990. - 187 s. Original text, December 31, 1989 submitted to the AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances) 8th World Congress on Insurance Law, Copenhagen, June 18-22, 1990.

UDK 347.764
8. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Ersättningsgill skada i i miljörätten / Peter Wetterstein.
- Ingår i: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland, ISSN 0040-6953, (1990) 5-6 , s. 344-361.

9. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Sjörättsliga skrifter : 2 / Peter Wetterstein. - Turku : Turun yliopsto, 1991. - 248 s. - (Turun yliopiston merenkulkualan koulutuskeskuksen julkaisuja. A, ISSN 0783-5892 ; 9).
ISBN 951-880-619-5
10. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Skadeersättningens roll i miljörätten / Peter Wetterstein.
- Ingår i: SPHINX. Årsbok=Vuosikirja 1990 : föredrag och uppsatser=esitelmät ja kirjoitukset. - Helsingfors : Finska Vetenskapssocieten, 1991, s. 67-79. - (Serie B. Årsbok. Societas Scientarium Fennica, ISSN 0783-5892).

11. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Environmental impairment liability in admiralty : a note on compensable damage under U.S. law / Peter Wetterstein. - Åbo : Åbo akedemis förlag, 1992. - 234 s.
ISBN 952-9616-18-X
12. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Questions on private international maritime law / Peter Wetterstein.
- Ingår i: Uniwesytet Gdanski. Wydizial prawa i administracji. Zeszyty naukowe. Studia iuridica maritima, ISSN 0860-374X, (1992) 2, s. 175-186.

13. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  The raison d'etre of limitation of liability / Peter Wetterstein.
- Ingår i: Prawo morskie = Maritime law : /utg. av Polska Akademia Oddzial W Gdansku/, ISSN 0860-7338, tom 5 (1991) s. 131-135.

14. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Recent trends in the development of international civil liability / Peter Wetterstein.
- Ingår i: Nordic journal of international law, ISSN 0902-7351, vol. 60 (1991) s. 49-71.

15. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Some comments on the Finnish proposal for an act on compensation for environmental damage / Peter Wetterstein.
- Ingår i: Svensk juristtidning, ISSN 0039-6583, (1993) 9, s. 735-753.

16. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Ympäristövahinkojan korvaaminen / Peter Wetterstein.
- Ingår i: Defensor legis, ISSN 0356-262X, (1993) 5-6, s. 308-326.

17. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Säljarens ansvar för utfästelser / Peter Wetterstein.
- Ingår i: Festskrift till Jan Ramberg / [redaktionskommitté: Ulf Bernitz ...et al.]. - Stockholm : Juristförlaget, 1996, s. 475-487. S. 511-523: Förteckning över Jan Rambergs juridiska skrifter 1963-1996 / av Ann Charlotte Edenman.

18. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Compensation for damage to the environment under civil liability conventions / Peter Wetterstein.
- Ingår i: The environment in an extended Europe : the Scandinavian experience and views from around Europe : the 1996 Environmental Law Conference, University of Surrey, Guildford, UK : conference proceedings / [the Environmental Law Conference ; conference director: Rosalind Malcolm]. - [Guildford] : Department of Linguistic and International Studies and Centre for Environmental Strategy, [1996], s. 187-207.

19. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Harm to the environment : the right to compensation and the assessment of damages / edited by Peter Wetterstein. - Oxford : Clarendon Press, 1997. - 263 s.
ISBN 0-19-826274-4
20. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Jurisdiction and conflict of laws under the new rules on carriage of goods by sea / Peter Wetterstein.
- Ingår i: New carriage of goods by sea : the Nordic approach including comparisons with some other jurisdictions / Hannu Honka (ed.). - Åbo : Åbo Akademi University. Institute of Maritime and Commercial Law, 1997, s. 319-342.
ISBN 952-12-0042-1
21. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Oil pollution and pure economic losses / Peter Wetterstein.
- Ingår i: Annuaire de droit maritime et océanique, ISSN 1259-4962, Tome XIV (1996) s. 37-53.

22. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  A proprietary or possessory interest : a conditio sine qua non for claiming damages for environmental impairment? / Peter Wetterstein.
- Ingår i: Harm to the environment : the right to compensation and the assessment of damages / edited by Peter Wetterstein. - Oxford : Clarendon Press, 1997, s. 29-54.
ISBN 0-19-826274-4
23. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  [Rec. av] Bekvämlighetsflagg och arbetsförhållanden : en studie av rättsbildningen på sjöarbetsmarknaden / Johan Schelin. - Uppsala, 1997 / Peter Wetterstein.
- Ingår i: Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet : JT, ISSN 1100-7761, (1997-98) nr. 2, s. 567-577.

24. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Reflektioner om HNS-konventionen / Peter Wetterstein.
- Ingår i: Festskrift till Jan Ramberg : på 65-årsdagen den 1 februari 1997 / redaktionskommitté: Ulf Bernitz...[et al.]. - Stockholm : Juristförlaget, 1997, s. 443-457.
ISBN 91-39-20010-8