[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Widén, Solveig') gav 31 träffar


1. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Änkeomsorg i ståndssamhället : försörjnings- och understödsformer för prästänkor i Åbo stift 1723-1807 / av Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1988. - 363 s. : ill., kart. Diss.: Åbo Akademi. Zusammenfassung.
ISBN 951-9498-24-9
UDK 948.0-055.2:364.42-058.835, 396.1:262(091), 364
2. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Nådår : begreppshistorik, lagstiftning och riksdagsbeslut / Solveig Widén.
- Ingår i: Historiska och litteraturhistoriska studier 63 / utgivna genom Torsten Steinby. - Hfors : Svenska litteratutsällskapet i Finland, 1988, s. 105-139. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Historiska och litteraturhistoriska studier, ISSN 0039-6842).
ISBN 951-9018-41-7
3. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Handskrifter på vetenskapliga bibliotek : några synpunkter på Åbo Akademis biblioteks handskriftsavdelning och dess olika funktioner / Solveig Widén.
- Ingår i: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, ISSN 0029-148X, 76 (1989) 1, s. 11-22.

4. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Herdaminne med aktualitet : rec. av Kyösti Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. Lutherska stiftstyrelsen, församlingarnas prästerskap och skollärare under svenska tiden / Solveig Widén.
- Ingår i: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1989) 1, s. 97-101.

5. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Hilma Granqvist : en forskande kvinna i en manlig värld / Solveig Widén.
- Ingår i: Naistutkimus = Kvinnoforskning, ISSN 0784-3844, (1989) 3, s. 26-35.

6. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Änkekassa och samhällsklass : sociala strukturomvandlingar inom tre änke- och pupillkassors delägarkårer i det svenska riket 1741-1783 / Solveig Widén. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990. - 139 s. Zusammenfassung.
ISBN 951-9498-66-4
7. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Åländskt herdaminne : rec. av Bjarne Henriksson, Prästmän på Åland under 500 år / Solveig Widén.
- Ingår i: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1990) 1, s. 135-138.

8. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  NVB:s rundabordskonferens 30.10-1.11.1989 i Uppsala / Solveig Widén.
- Ingår i: Signum, ISSN 0355-0036, 23 (1990) 1, s. 24-25.

9. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Om relationerna mellan könen / Solveig Widén.
- Ingår i: Astra, ISSN 0004-6094, (1990) 12, s. 19.

10. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Vad står det skriver om prästgårdsliv i Borgå stift? / Solveig Widén.
- Ingår i: Julbok för Borgå stift : svenskt kyrkoliv i Finland : 1990 / Red.: Peter Kankkonen, Ralf Karlsson, Annette Frisk. - Hfors : Församlingsförbundets förlag , 1990, s. 38-44.
ISBN 951-550-410-4
11. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Accession och accessionspolitik : Finland / Solveig Widén.
- Ingår i: Håndskrifter i Norden : rundabordskonference om håndskrifter i Reykjavik 5.-9. september 1983 / red. Grimur M. Helgason o. Helgi Magnusson. - Reykjavik : Nordisk videnskabeligt bibliotekarforbund, 1990, s. 21-29.

12. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Prästgårdar - prästfruar - prästgårdsliv : en förteckning över artiklar om prästgårdar och prästfruar i Borgå stift under åren 1923-1987 / upprättad av Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademi, 1991. - 264 s. - (Meddelanden / Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi, ISSN 0355-6069 ; 24).
ISBN 951-649-822-1
UDK 016, 016:262.14-055.2(480), 016:726.9(480)
13. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Vandring på Själö för tvåhundra år sedan / Solveig Widén.
- Ingår i: Skärgård, ISSN 0356-9381, 14 (1991) 1, s. 48-53.

14. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Åbo Akademi banar väg för kvinnoforskning / Solveig Widén.
- Ingår i: Suomen Turku = Åbo vår stad, ISSN 0780-5101, (1991) 3, s. 16-18.

15. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Prästen på 1700-talet : /rec. av Carin Bergström, Lantprästen. Prästens funktion i det agrara samhället 1720-1800. Oland - Frösåkers kontrakt av ärkestiftet. Diss. Sthlm/ / Solveig Widén.
- Ingår i: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0782-1387, (1992) 1, s. 114-118.

16. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  75 år forskarutbildning vid Åbo Akademi / Solveig Widén.
- Ingår i: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 1: verksamhetens bakgrund och förutsättningar / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 197-217.
ISBN 952-9616-31-7
17. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  75-årshistorik och biografier : linjedragningar och förverkligande / Solveig Widén.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) 4, s. 209-219.

18. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Disputationer 1974-92 : kronologisk förteckning <över> doktorsavhandlingar i pedagogik hälsovård / Solveig Widén.
- Ingår i: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 3: Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 208.
ISBN 952-9616-39-5
19. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Handskriftsavdelningen vid Åbo Akademi / Solveig Widén.
- Ingår i: Sukutieto, ISSN 0788-1673, (1993) 3, s. 8.

20. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Humanistiska fakultetens disputationer 1968-1992 : kronologisk förteckning / Solveig Widén.
- Ingår i: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 2: Humanistiska fakulteten. Teologiska fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 28-32.
ISBN 952-9616-22-8
21. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Kemisk-tekniska fakultetens disputationer 1968-1992 : kronologisk förteckning / Solveig Widén.
- Ingår i: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 4: Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 165-168.
ISBN 952-9616-30-9
22. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Matematisk-naturvetenskapliga fakultetens disputationer 1968-1992 : kronologisk förteckning / Solveig Widén.
- Ingår i: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 4: Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 25-34.
ISBN 952-9616-30-9
23. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Statsvetenskapliga och Ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens disputationer 1962-1968 : kronologisk förteckning / Solveig Widén.
- Ingår i: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 3: Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 40-44.
ISBN 952-9616-39-5
24. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Stiftelsen för Åbo Akademi / Solveig Widén.
- Ingår i: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 1: verksamhetens bakgrund och förutsättningar / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 22-38.
ISBN 952-9616-31-7
25. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Teologiska fakultetens disputationer 1968-1992 : kronologisk förteckning / Solveig Widén.
- Ingår i: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 2: Humanistiska fakulteten. Teologiska fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 286-288.
ISBN 952-9616-22-8
26. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Åbo Akademis bibliotek / Solveig Widén.
- Ingår i: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 1: verksamhetens bakgrund och förutsättningar / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 103-126.
ISBN 952-9616-31-7
27. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Åbo Akademis förvaltning / Solveig Widén.
- Ingår i: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 1: verksamhetens bakgrund och förutsättningar / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 70-102.
ISBN 952-9616-31-7
28. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Om verkliga och tänkta linjedragningar för Åbo Akademis 75-årshistorik : en replik / Solveig Widén.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1994) H. 2-3, s. 161-164.

29. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Prästfruns ställning och roll i församlingarna i det svenska riket på 1700-talet : en skiss / Solveig Widén.
- Ingår i: Kyrkohistorisk årsskrift, ISSN 0085-2619, (1994) s. 57-68.

30. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Registrering av handskrifter i Finland särskilt på Åbo Akademis bibliotek / Solveig Widén.
- Ingår i: Handskriftsamlingar i Norden : en konferens om tillgänglighet : Stockholm 25 och 26 oktober 1993 / rapport sammanställd av Ingrid Svensson. - Stockholm : Kungliga biblioteket, 1994, s. 20-25. - (Rapport / Kungliga biblioteket, ISSN 0349-8131 ; nr 21).

31. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Åbo Akademi 1918-1993 : presentation av en historik / Solveig Widén.
- Ingår i: Matrikel 1994 / Åbo akademiker r.f. ; sammanställd av Berit Ketti och Ulla Achrén. - [Åbo] : [Åbo akademiker], 1994, s. 65-75.