[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Wikgren, Bo-Jungar') gav 8 träffar


1. Wikgren, Bo-Jungar / Institutionen för biologi
  Biologin har en egen filosofi / Bo-Jungar Wikgren.
- Ingår i: SPHINX. Årsbok=Vuosikirja 1989 : föredrag och uppsatser=esitelmät ja kirjoitukset. - Hfors : Finska Vetenskapssocieten, 1989, s. 7-8. - (Serie B. Årsbok. Societas Scientarium Fennica, ISSN 0783-5892).

2. Wikgren, Bo-Jungar / Institutionen för biologi
  Sökning av onkogenen ras hos en bandmask / B. J. Wikgren, K. Karlstedt, J. Mäkelä.
- Ingår i: Solubiologi, ISSN 0358-8475, (1989) 1, s. 11-13.

3. Wikgren, Bo-Jungar / Institutionen för biologi
  The use of recombinat DNA-techniques in parasite research / Bo-J. Wikgren, K. Karlstedt.
- Ingår i: Parasites of freshwater fishes of north-west Europe : materials of the International Symposium within the Program of the Soviet-Finnish Cooperation 10-14 January 1988 / red. O. N. Bauer. - Petrozavodsk : Institute of Biology, USSR Academy of Sciences, Karelian branch, 1989, s. 168-171.

4. Wikgren, Bo-Jungar / Institutionen för biologi
  Putative ras gene in Diphyllobothrium dendriticum / K. A. Karlstedt, B. J. Wikgren, G. I. L. Paatero.
- Ingår i: The early brain : proceedings of the symposium "Invertebrate neurobiology" Åbo Akademi University, 19-20 September 1989 / ed. by Margaretha K.S. Gustafsson and Maria Reuter. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990, s. 59-66. - (Acta Academiae Aboensis. Ser. B, Mathematica et physica, ISSN 0001-5105 ; vol. 50, nr 7).
ISBN 951-9498-73-7
UDK 061.3:595
5. Wikgren, Bo-Jungar / Institutionen för biologi
  Detection of a hidden break in the rRNA of Diphyllobothrium dendriticum (Cestoda) / K. Karlstedt...et al.
- Ingår i: Cell biology international reports, ISSN 0309-1651, 14 (1990) suppl., s. 129.

6. Wikgren, Bo-Jungar / Institutionen för biologi
  Biologi / Bo-Jungar Wikgren.
- Ingår i: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 4: Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 73-74. Även i:Åbo Akademi university 1918-1993 : research and departments : English summaries, s.73-74.
ISBN 952-9616-30-9
7. Wikgren, Bo-Jungar / Institutionen för biologi
  Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten / Bo-Jungar Wikgren.
- Ingår i: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 4: Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 7-24. Även i: Åbo Akademi university 1918-1993 : research and reports : English summaries, s.73-74.
ISBN 952-9616-30-9
8. Wikgren, Bo-Jungar / Institutionen för biologi
  Biologins historia : allmänt och i Finland / Bo-Jungar Wikgren. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1996. - [5], iv, 110 s.
ISBN 952-9616-67-8