[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Willner, Johan') gav 33 träffar


1. Willner, Johan / Nationalekonomiska institutionen
  Jobs, hours and involuntary unemployment / Johan Willner. - Åbo : Åbo Akademi. Nationalekonomiska institutionen, 1988. - 40 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 256).
ISBN 951-649-422-6
UDK 331.2:331.56, 331, 331.56
2. Willner, Johan / Nationalekonomiska institutionen
  Jobs, hours and involuntary unemployment : /abstract/ / Johan Willner.
- Ingår i: European meeting of the Econometric Society, Bologna, August 29th - September 2nd 1988. - Bologna : Facolta di Economia e Commercio, 1988, s. 375.

3. Willner, Johan / Nationalekonomiska institutionen
  Miksi kilpailua? / Johan Willner.
- Ingår i: Oikeus, ISSN 0356-4037, (1988) 4-5, s. 375-381.

4. Willner, Johan / Nationalekonomiska institutionen
  Some further comments about the welfare losses under price leadership / Johan Willner. - Åbo : Åbo Akademi. Nationalekonomiska institutionen, 1988. - 17 s. : tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 259).
ISBN 951-649-444-7
UDK 330
5. Willner, Johan / Nationalekonomiska institutionen
  Are the welfare losses of imperfect competition large or small? : some methods of calculation with applications on the Finnish economy / Johan Willner, Leila Ståhl. - Åbo : Åbo Akademi, 1989. - 39 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi.Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 295).
ISBN 951-649-633-4
6. Willner, Johan / Nationalekonomiska institutionen
  Base broadening and marginal rate reduction - a welfare loss? : the impact of a tax reform in the light of a simple kinked budget restriction model / by Johan Willner and Lena Granqvist. - Åbo : Åbo Akademi. Nationalekonomiska institutionen, 1989. - 27 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 274). Även som abstrakt i: ESEM book of abstracts, s. 431. München 1989.
ISBN 951-649-530-3
UDK 519.86:336.2, 336.1/.5, 336.2
7. Willner, Johan / Nationalekonomiska institutionen
  Miksi kilpailua? / Johan Willner.
- Ingår i: Oikeus, ISSN 0356-4037, (1988) 4-5, s. 375-381.

8. Willner, Johan / Nationalekonomiska institutionen
  Price leadership and welfare losses in U.S. manufacturing : comment / Johan Willner.
- Ingår i: American economic review, ISSN 0002-8282, 79 (1989) June, s. 604-609.

9. Willner, Johan / Nationalekonomiska institutionen
  Average rate neutrality, revenue neutrality and expected labour supply : some further comments about the welfare effects of a reform in a piecewise linear tax system / by Johan Willner. - Åbo : Åbo Akademi. Nationalekonomiska institutionen, 1990. - 28 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 303).
ISBN 951-649-682-2
UDK 330.101:519.86, 330, 336.2, 336.2:336.672:323.65
10. Willner, Johan / Nationalekonomiska institutionen
  Exploatering i en Cournot-oligopolistisk ekonomi : en nytolkning av några marxistiska ideer / Johan Willner.
- Ingår i: En ekonomisk historia : festskrift tillägnad Heimer Björqvist på 75-årsdagen den 26 december 1990 / red.: Olle Anckar. - Åbo : Åbo Akademi. Nationalekonomiska institutionen, 1990, s. 140-162. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 322).
ISBN 951-649-811-6
UDK 338, 330
11. Willner, Johan / Nationalekonomiska institutionen
  Income withholding and overtime payment / Johan Willner. - Åbo : Åbo Akademi University. Department of Economics, 1991. - 21 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 338).
ISBN 951-649-904-X
12. Willner, Johan / Nationalekonomiska institutionen
  Welfare maximisation with endogenous average costs / by Johan Willner. - Åbo : Åbo Akademi. Nationalekonomiska institutionen, 1991. - 21 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 357).
ISBN 951-649-997-X
13. Willner, Johan / Nationalekonomiska institutionen
  Konkurrens och avreglering : synpunkter på den finländska konkurrenslagstiftningen / Johan Willner.
- Ingår i: Ekonomiska samfundets tidskrift, ISSN 0013-3183, (1991) 2, s. 79-91.

14. Willner, Johan / Nationalekonomiska institutionen
  Are firms too cost efficient? : a simple model for determining the optimal effort level / Johan Willner.
- Ingår i: Nordic contributions in industrial economics : internal efficiency, information transmission and oligopoly competition / Rune Stenbacka (ed.). - Åbo : Åbo Academy University, 1992, s. 266-287. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 358).
ISBN 951-650-007-2
15. Willner, Johan / Nationalekonomiska institutionen
  Discrimination - a way of earning or wasting money : the allocation of the work force under imperfect competition / by Johan Willner. - Åbo : Åbo Akademi. Nationalekonomiska institutionen, 1992. - 15 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 359).
ISBN 951-650-021-8
16. Willner, Johan / Nationalekonomiska institutionen
  Experience in Canada, the USA, Britain, Finland, Germany and Italy : Finland / Johan Willner.
- Ingår i: Current issues in industrial strategy / ed. by Keith Cowling and Roger Sugden. - Manchester : Manchester University Press, 1992, s. 177-182.
ISBN 0-7190-3811-1
17. Willner, Johan / Nationalekonomiska institutionen
  Incentives to support the public sector under oligopoly / Johan Willner. - Birmingham : The University of Birmingham. Research Centre for Industrial Strategy, 1992. - 22 bl. - (Occasional papers in industrial strategy, ISSN 0961-7698 ; no. 7). Tidigare version som: (Warwick economic research papers ; no. 397). - Warwick : University of Warwick, 1992.
ISBN 0-7044-1267-5
18. Willner, Johan / Nationalekonomiska institutionen
  To create competition without regulation : a mixed oligopoly with endogeneous cost differences / Johan Willner.
- Ingår i: Current issues in industrial strategy / ed. by Keith Cowling and Roger Sugden. - Manchester : Manchester University Press, 1992, s. 54-69.
ISBN 0-7190-3811-1
19. Willner, Johan / Nationalekonomiska institutionen
  Where are the welfare losses of imperfect competition large / Johan Willner, Leila Ståhl.
- Ingår i: European journal of political economy, ISSN 0176-2680, 8 (1992) s. 477-491.

20. Willner, Johan / Nationalekonomiska institutionen
  Inbesparingar räddar inte Finlands ekonomi / Johan Willner.
- Ingår i: Ekonomiska samfundets tidskrift, ISSN 0013-3183, 47 (1993) 1, s. 3-8.

21. Willner, Johan / Nationalekonomiska institutionen
  Incentives to support the public sector under oligopoly / Johan Willner. - Birmingham : Birmingham Business School, 1993. - 23 s. - (Occasional papers in industrial strategy, ISSN 0961-7698 ; 1992, 7).

22. Willner, Johan / Nationalekonomiska institutionen
  Lama ja julkisen sektorin säästöt / Johan Willner.
- Ingår i: Täyskäännös : taloutemme valintojen edessä / Tuovi Allén, Visa Heinonen, Mika Pantzar (toim.). - Helsinki : Gaudeamus, 1993, s. 40-53.
ISBN 951-662-570-3
23. Willner, Johan / Nationalekonomiska institutionen
  Public spending, international competitveness and welfare / Johan Willner. - Åbo : Åbo Akademi. Nationalekonomiska institutionen, 1993. - 22 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 408).
ISBN 951-650-307-1
24. Willner, Johan / Nationalekonomiska institutionen
  Discrimination under imperfect competition : a way of earning or wasting money? / Johan Willner.
- Ingår i: International journal of industrial organization, ISSN 0167-7187, 12 (1994) 2, s. 197-210.

25. Willner, Johan / Nationalekonomiska institutionen
  Does a reduced public sector increase welfare in an open economy? / Johan Willner.
- Ingår i: Europe's economic challenge : analysis of industrial strategy and agenda for the 1990s / ed. by Patrizio Bianchi, Keth Cowling and Roger Sugden. - London : Routledge, 1994, s. 136-155. - (Industrial economic strategy for Europe).
ISBN 0-415-11428-4
26. Willner, Johan / Nationalekonomiska institutionen
  Efficiency under public and privat ownership : a survey / Johan Willner. - Åbo : Åbo Akademi. Nationalekonomiska institutionen, 1994. - 20 s. : tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 422). Abstract.
ISBN 951-650-462-0
27. Willner, Johan / Nationalekonomiska institutionen
  Politik och marknad / Johan Willner.
- Ingår i: Välfärd eller irrfärd? : odysséer bland sociala klippor och skär / red. Mikael Forss och Steve Lindberg. - [Vasa] : Åbo Akademi, 1994, s. 71-92. - (Forskningsrapport / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822 ; nr 27).
ISBN 951-640-481-7
28. Willner, Johan / Nationalekonomiska institutionen
  Welfare maximisation with endogeneous average costs / Johan Willner.
- Ingår i: International journal of industrial organization, ISSN 0167-7187, 12 (1994) 3, s. 373-386.

29. Willner, Johan / Nationalekonomiska institutionen
  Luokallejäänneiden salaliitto? / Johan Willner.
- Ingår i: Yliopisto uusiksi! : aktiivitutkijoiden näkökulma / Matti Wiberg (toim.). - Helsinki : Gaudeamus, 1995, s. 96-113.
ISBN 951-662-626-2
30. Willner, Johan / Nationalekonomiska institutionen
  Privatisation of natural monopolies : a comment / Johan Willner.
- Ingår i: Review of industrial organization, ISSN 0889-938X, 11 (1996) 6, s. 869-882.

31. Willner, Johan / Nationalekonomiska institutionen
  Social objectives, market rule and public policy : the case of ownership / Johan Willner.
- Ingår i: Competitiveness, subsidiarity and industrial policy / ed. by Pat Devine, Yannis Katsoulacos and Roger Sugden. - London : Routledge, 1996, s. 12-41.
ISBN 0-415-13985-6
32. Willner, Johan / Nationalekonomiska institutionen
  Julkinen omistus yksityistämisen aikakaudella / Johan Willner.
- Ingår i: Monopoli vai kilpailu? : yksityistäminen, sääntely ja kilpailurajat / Eero Lehto (toim.). - [Jyväskylä] : Atena, 1997, s. 23-50. - (SITRA, ISSN 0785-8388 ; nro 158).
ISBN 951-796-073-5
33. Willner, Johan / Nationalekonomiska institutionen
  Privatisation in the Nordic EU-countries - fashion or necessity? / Johan Willner. - Birmingham : EUNIP, Research Centre for Industrial Strategy, 1997. - 21 s. - (Working papers in European industrial policy, ISSN 1361-8881 ; 10).
ISBN 070441791X