[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=(Appelgren, Waldemar) gav 54 träffar
1. Avsändare: Amundson, Tyyni f. Appelgren
  Mottagare: Appelgren, Arvid
  Typ: Brevkort Antal: 2 År: 1922-1923
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

2. Avsändare: Appelgren, Waldemar (1880-1958)
  Mottagare: Amundson, Tyyni f. Appelgren
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1899
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

3. Avsändare: Appelgren, Ajna
  Mottagare: Appelgren, Waldemar
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1945
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

4. Avsändare: Appelgren, Armas
  Mottagare: Appelgren, Conrad
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1918
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

5. Avsändare: Appelgren, Armas
  Mottagare: Appelgren, Arvid
  Typ: Brevkort Antal: 2 År: 1920-1923
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

6. Avsändare: Appelgren, Jenny f. Lindström
  Mottagare: Appelgren, Arvid
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1921
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

7. Avsändare: Brändö skyddskår
  Mottagare: Appelgren, Waldemar
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1924
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

8. Avsändare: Charpentier, Feodor
  Mottagare: Appelgren, Arvid
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1946
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

9. Avsändare: Cronwall, Alice (1892-1959)
  Mottagare: Appelgren, Stig
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1956
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

10. Avsändare: Enckell, Carl (Finska Kadettklubben, styrelsen)
  Mottagare: Appelgren, Waldemar
  Typ: Brevavskrift Antal: 1 År: 1951
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

11. Avsändare: Enckell, Carl
  Mottagare: Appelgren, Waldemar
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1953
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

12. Avsändare: Essen, Georg Didrik von
  Mottagare: Appelgren, Waldemar
  Typ: Brev, kort Antal: 2 År: 1921-1922
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

13. Avsändare: Essén, Harald
  Mottagare: Appelgren, Waldemar
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1945
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

14. Avsändare: Frey, Alexander
  Mottagare: Appelgren, Waldemar
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1922
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

15. Avsändare: Goltz, Rüdiger von der
  Mottagare: Appelgren, Waldemar
  Typ: Brevkort, Antal: 2 År: 1926
autograf Antal: År:
(även odat.) Antal: År:
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

16. Avsändare: Granberg, Gertrud
  Mottagare: Appelgren, Anne-Marie f. Granberg
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1922
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

17. Avsändare: Gripenberg, Bertel
  Mottagare: G. Waenerberg, Optisk affär
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1921
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

18. Avsändare: Gripenberg, Bertel
  Mottagare: Appelgren, Bertel
  Typ: Brev Antal: 5 År: 1921-1939
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

19. Avsändare: Hanell, Edvard
  Mottagare: Appelgren, Armas
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1941
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

20. Avsändare: Hangö skyddskår, staben
  Mottagare: Appelgren, Waldemar
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1925
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

21. Avsändare: Hedin, Sven (1865-1952)
  Mottagare: Appelgren, Waldemar
  Typ: Brev, brevkort (odat) Antal: 10 År: 1924-1950
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

22. Avsändare: Hällström, Jakob Rafael af
  Mottagare: Appelgren, Waldemar
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1950
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

23. Avsändare: Julin, Albert Lindsay von o. Elin f. Blomberg
  Mottagare: Appelgren, Conrad
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1898
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

24. Avsändare: Johnson, Gisle
  Mottagare: Appelgren, Arvid
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1920
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

25. Avsändare: Julin, Margareta (Greta) von f. Sonck
  Mottagare: Appelgren, Dagny f. Huldén
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1941
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

26. Avsändare: Jurvelius, Rafael
  Mottagare: Appelgren, Waldemar
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1947
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

27. Avsändare: Krogius, Lars
  Mottagare: Appelgren, Waldemar
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1922
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

28. Avsändare: Lille, Axel
  Mottagare: Appelgren, Waldemar
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1919
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

29. Avsändare: Linder, Ernst
  Mottagare: Appelgren, Waldemar
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1921-1924
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

30. Avsändare: Löfdahl, Aina f. Granberg o. Granberg, Aina
  Mottagare: Appelgren, Anne-Marie f. Granberg
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1932
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

31. Avsändare: Mannerheim, Gustaf
  Mottagare: Appelgren, Waldemar
  Typ: Brevkort, kort, Antal: 12 År: 1920-1946
telegram, autograf Antal: År:
(även odat.) Antal: År:
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

32. Avsändare: Merikanto, Oskar
  Mottagare: Appelgren, Waldemar
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1920
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

33. Avsändare: Molnár, Adolf
  Mottagare: Appelgren, Waldemar
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1947
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

34. Avsändare: Mörne, Arvid
  Mottagare: Appelgren, Waldemar
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1932
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

35. Avsändare: Mörne, Gudrun
  Mottagare: Appelgren, Waldemar
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1948
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

36. Avsändare: Mörner, Birger
  Mottagare: Appelgren, Waldemar
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1924-1925
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

37. Avsändare: Nylands läns uppbådskrets, uppbådsnämnden
  Mottagare: Appelgren, Waldemar
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1919
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

38. Avsändare: Palmgren, J.
  Mottagare: Appelgren, Conrad
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1900
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

39. Avsändare: Plathan, Per
  Mottagare: Appelgren, Waldemar
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1956-1957
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

40. Avsändare: Ramsay, Dagmar f. Ruin
  Mottagare: Appelgren, Waldemar
  Typ: Kort (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

41. Avsändare: Roos, Jeja (Viktor Jedidjah Alfred) (1864-1952)
  Mottagare: Appelgren, Waldemar
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1948-1950
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

42. Avsändare: Savolainen, Väinö
  Mottagare: Appelgren, Waldemar
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1950
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

43. Avsändare: Senaten, Inrikesexpeditionen
  Mottagare: Appelgren, Waldemar
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1918
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

44. Avsändare: Statens central för flyktingshjälp (J. Tirranen)
  Mottagare: Appelgren, Waldemar (-)
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1934
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

45. Avsändare: Staudinger, Elin f. Appelgren (1871-1951)
  Mottagare: Appelgren, Waldemar
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1951
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

46. Avsändare: Sundorph, L. (Livjägerskydeselskabet af 1817, Köpenhamn)
  Mottagare: Appelgren, Waldemar
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1952
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

47. Avsändare: Svinhufvud, Pehr Evind
  Mottagare: Appelgren, Waldemar
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1919
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

48. Avsändare: Svinhufvud, Pehr Evind
  Mottagare: Nylands läns skyddskårer, distriktsstyrelsen
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1919
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

49. Avsändare: Theslöf, Gösta
  Mottagare: Trupperna inom Sveaborgs fästningsområde
  Typ: Dagorder Antal: 1 År: 1918
(stencilerad) Antal: År:
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

50. Avsändare: Trygg-Helenius, Alli (1852-1924)
  Mottagare: Appelgren, Conrad
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1900
  Samling: Appelgren, Waldemar 1 (Inb.)

Följande 50 träffar