[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=(Holmberg, Elin) gav 52 träffar
1. Avsändare: Lindfors, Ida Carolina Sofia (1855-)
  Mottagare: Gripenberg, Hilma Johanna f. Lindfors (1854-1936)
Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
  Typ: brev (odat.) Antal: 2 År:
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

2. Avsändare: Lindfors, Johanna Carolina (Lina) f. Lohman
  Mottagare: Gripenberg, Hilma Johanna f. Lindfors (1854-1936)
Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
  Typ: brev (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

3. Avsändare: Gripenberg, Alexandra (1857-1913)
  Mottagare: Gripenberg, Hilma Johanna f. Lindfors (1854-1936)
Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
Lindfors, Ida Carolina Sofia (1855-)
  Typ: brevfragment, brevavskrift (odat.) Antal: 3 År:
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

4. Avsändare: Lindfors, Johanna Carolina (Lina) f. Lohman
  Mottagare: Gripenberg, Hilma Johanna f. Lindfors (1854-1936)
Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
Lindfors, Ida Carolina Sofia (1855-)
  Typ: brev (odat.) Antal: 2 År:
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

5. Avsändare: Lindfors, Johanna Carolina (Lina) f. Lohman
  Mottagare: Gripenberg, Hilma Johanna f. Lindfors (1854-1936)
Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
Lindfors, Ida Carolina Sofia (1855-)
Lindfors, Uno (-)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1875
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

6. Avsändare: Forssman, Hedvig Karolina (1839-1917)
  Mottagare: Gripenberg, Hilma Johanna f. Lindfors (1854-1936)
Lindfors, Ida Carolina Sofia (1855-)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1879
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

7. Avsändare: Lindfors, Johanna Carolina (Lina) f. Lohman
  Mottagare: Gripenberg, Hilma Johanna f. Lindfors (1854-1936)
Lindfors, Ida Carolina Sofia (1855-)
  Typ: brev (odat.) Antal: 5 År: 1872-1877
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

8. Avsändare: Forssman, Edith Theodora
  Mottagare: Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1887
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)
  Anmärkning: Även visitkort av Augusta Helena (Elli) Rotkirch f. Forssman.

9. Avsändare: Furuhjelm, Maria Lovisa (Milly) f. Gripenberg (1846-1916)
  Mottagare: Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1887
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

10. Avsändare: Gripenberg, Hilma Johanna f. Lindfors
  Mottagare: Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
  Typ: brev, vykort (odat.) Antal: 5 År: 1903-1924
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)
  Anmärkning: Även visitkort av Hilma Lohman i ett av breven.

11. Avsändare: Gripenberg, Hilma Johanna f. Lindfors (1854-1936)
Lindfors, Ida Carolina Sofia (1855-)
  Mottagare: Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
  Typ: brev (odat.) Antal: 2 År:
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

12. Avsändare: Gripenberg, Hilma Johanna f. Lindfors (1854-1936)
Lindfors, Ida Carolina Sofia (1855-)
Lindfors, Johanna Carolina (Lina) f. Lohman (-)
  Mottagare: Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
  Typ: brev (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

13. Avsändare: Gripenberg, Hilma Johanna f. Lindfors (1854-1936)
Lindfors, Johanna Carolina (Lina) f. Lohman (-)
  Mottagare: Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
  Typ: brev (odat.) Antal: 2 År:
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

14. Avsändare: Gripenberg, Odert Sebastian (1850-1925)
  Mottagare: Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
  Typ: brev, visitkort (odat.) Antal: 2 År: 1878
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

15. Avsändare: Gripenberg, Odert Sebastian (1850-1925)
Gripenberg, Hilma Johanna f. Lindfors (1854-1936)
  Mottagare: Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
  Typ: brevfragment (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

16. Avsändare: Lindfors, August Benjamin (-)
Lindfors, Johanna Carolina (Lina) f. Lohman (-)
  Mottagare: Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1878
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

17. Avsändare: Lindfors, Ida Carolina Sofia (1855-)
  Mottagare: Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
  Typ: brev, brevkort, visitkort (odat.) Antal: 24 År: 1888-1899
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

18. Avsändare: Lindfors, Ida Carolina Sofia (1855-)
Lindfors, Johanna Carolina (Lina) f. Lohman (-)
  Mottagare: Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
  Typ: brev (odat.) Antal: 5 År:
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

19. Avsändare: Lindfors, Johanna Carolina (Lina) f. Lohman
  Mottagare: Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
  Typ: brev, brevkort (odat.) Antal: 40 År: 1877-1907
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

20. Avsändare: Lindfors, Johanna Carolina (Lina) f. Lohman (-)
Lindfors, Uno (-)
  Mottagare: Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
  Typ: brev Antal: 2 År: 1877-1906
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

21. Avsändare: Lindfors, Uno
  Mottagare: Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
  Typ: brev Antal: 5 År: 1877-1889
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

22. Avsändare: Salonius, Ebba (?)
  Mottagare: Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1887
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

23. Avsändare: Törnegren, Nanny
  Mottagare: Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1887
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

24. Avsändare: Wænerberg, G. M.
  Mottagare: Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
  Typ: inbjudan Antal: 1 År: 1886
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)
  Anmärkning: Gäller August Herman Kallios och Elin Wænerbergs vigsel.

25. Avsändare: Wegelius, Hanna
  Mottagare: Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1887
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

26. Avsändare: Furuhjelm, Maria Lovisa (Milly) f. Gripenberg (1846-1916)
  Mottagare: Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
Lindfors, Ida Carolina Sofia (1855-)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1889
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

27. Avsändare: Gripenberg, Hilma Johanna f. Lindfors (1854-1936)
  Mottagare: Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
Lindfors, Ida Carolina Sofia (1855-)
  Typ: brev (odat.) Antal: 3 År: 1889
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

28. Avsändare: Gripenberg, Hilma Johanna f. Lindfors (1854-1936)
Lindfors, Johanna Carolina (Lina) f. Lohman (-)
  Mottagare: Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
Lindfors, Ida Carolina Sofia (1855-)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1888
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

29. Avsändare: Lindfors, Johanna Carolina (Lina) f. Lohman
  Mottagare: Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
Lindfors, Ida Carolina Sofia (1855-)
  Typ: brev (odat.) Antal: 12 År: 1874-1899
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

30. Avsändare: Lindfors, Johanna Carolina (Lina) f. Lohman (-)
Lohman, Hilma (-)
  Mottagare: Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
Lindfors, Ida Carolina Sofia (1855-)
  Typ: brev (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

31. Avsändare: Lindfors, Johanna Carolina (Lina) f. Lohman (-)
  Mottagare: Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
Lindfors, Ida Carolina Sofia (1855-)
Lindfors, Uno (-)
  Typ: brev (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

32. Avsändare: Lindfors, Ida Carolina Sofia (1855-)
  Mottagare: Holmberg, Robert Teodor (1853-1906)
Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
  Typ: brev (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

33. Avsändare: Lindfors, Ida Carolina Sofia (1855-)
Lindfors, Johanna Carolina (Lina) f. Lohman (-)
  Mottagare: Holmberg, Robert Teodor (1853-1906)
Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
  Typ: brev (odat.) Antal: 7 År: 1888-1903
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

34. Avsändare: Lindfors, Johanna Carolina (Lina) f. Lohman
  Mottagare: Holmberg, Robert Teodor (1853-1906)
Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
  Typ: brev Antal: 4 År: 1888-1904
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

35. Avsändare: Lindfors, Johanna Carolina (Lina) f. Lohman (-)
Lindfors, Uno (-)
  Mottagare: Holmberg, Robert Teodor (1853-1906)
Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1889
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

36. Avsändare: Lindfors, Sophie
  Mottagare: Holmberg, Robert Teodor (1853-1906)
Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
  Typ: brev (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

37. Avsändare: Lindfors, Ida Carolina Sofia (1855-)
  Mottagare: Holmberg, Robert Teodor (1853-1906)
Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
Lindfors, Uno (-)
  Typ: brev (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

38. Avsändare: Lindfors, Johanna Carolina (Lina) f. Lohman
  Mottagare: Holmberg, Robert Teodor (1853-1906)
  Typ: brev, brevkort (odat.) Antal: 7 År: 1899-1904
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

39. Avsändare: Lindfors, Johanna Carolina (Lina) f. Lohman
  Mottagare: Lindfors, August Benjamin
  Typ: brev, brevfragment (odat.) Antal: 12 År: 1853-1869
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

40. Avsändare: Forssman, Edith Theodora
  Mottagare: Lindfors, Ida Carolina Sofia (1855-)
  Typ: brev (odat.) Antal: 2 År: 1877
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

41. Avsändare: Gripenberg, Hilma Johanna f. Lindfors (1854-1936)
  Mottagare: Lindfors, Ida Carolina Sofia (1855-)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1878
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

42. Avsändare: Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
Lindfors, Johanna Carolina (Lina) f. Lohman (-)
  Mottagare: Lindfors, Ida Carolina Sofia (1855-)
  Typ: brev (odat.) Antal: 2 År: 1880
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

43. Avsändare: Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
Lindfors, Johanna Carolina (Lina) f. Lohman (-)
Lindfors, Uno (-)
  Mottagare: Lindfors, Ida Carolina Sofia (1855-)
  Typ: brev (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

44. Avsändare: Lindfors, Johanna Carolina (Lina) f. Lohman
  Mottagare: Lindfors, Ida Carolina Sofia (1855-)
  Typ: brev (odat.) Antal: 7 År: 1874-1891
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

45. Avsändare: Lindfors, Johanna Carolina (Lina) f. Lohman (-)
Lindfors, Uno (-)
  Mottagare: Lindfors, Ida Carolina Sofia (1855-)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1891
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

46. Avsändare: Lindfors, Uno
  Mottagare: Lindfors, Ida Carolina Sofia (1855-)
  Typ: brev (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

47. Avsändare: Gripenberg, Hilma Johanna f. Lindfors (1854-1936)
  Mottagare: Lindfors, Ida Carolina Sofia (1855-)
Lindfors, Johanna Carolina (Lina) f. Lindfors m.fl. (-)
  Typ: brev (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

48. Avsändare: Gripenberg, Alexandra
  Mottagare: Lindfors, Johanna Carolina (Lina) f. Lohman
  Typ: visitkort (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

49. Avsändare: Holmberg, Elin Constance f. Lindfors (1861-)
  Mottagare: Lindfors, Johanna Carolina (Lina) f. Lohman
  Typ: brev (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

50. Avsändare: Lindfors, August Benjamin
  Mottagare: Lindfors, Johanna Carolina (Lina) f. Lohman
  Typ: brev (odat.) Antal: 3 År: 1853-1863
  Samling: Holmberg, Elin (F:1)

Följande 50 träffar