[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=(Lybeck, Mikael) gav 171 träffar
1. Avsändare: Acke, Eva f. Topelius
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev, brevkort, kort, brevfragment (odat.) Antal: 20 År: 1903-1925
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

2. Avsändare: Aho, Juhani (1861-1921)
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev, brevkort Antal: 9 År: 1895-1919
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

3. Avsändare: Andersen, Wilhelm
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1921
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

4. Avsändare: Berendsen, Ivar
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1910
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

5. Avsändare: Bergroth, Hugo (1866-1937)
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1921
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

6. Avsändare: Berg, Ruben G:son
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev, brevkort (odat.) Antal: 3 År: 1915-1923
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

7. Avsändare: Berg, Ruben G:son och Stina f. Wittrock
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: kort Antal: 1 År: 1914
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

8. Avsändare: Bjarke, Fredrik Constantin
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev (odat.) Antal: 4 År: 1891-1893
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

9. Avsändare: Björnson, Björn
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 3 År: 1913-1917
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)
  Anmärkning: Ett brev (1913) Björnson, Björn till Bonniers förlag; Björnson, Björn son till Björnson, Björnstjerne.

10. Avsändare: Boëthius, Axel (1889-1969)
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1921
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

11. Avsändare: Boisman, Arthur
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: kort Antal: 1 År: 1925
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

12. Avsändare: Bonnier, Karl Otto (Albert Bonniers förlag)
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev, brevkort Antal: 13 År: 1903-1915
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

13. Avsändare: Borg, Aina f. Westerlund
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: kort Antal: 1 År: 1911
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

14. Avsändare: Brandes, Edvard (1847-1931)
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1902
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

15. Avsändare: Brandes, Georg
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 2 År: 1913-1923
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

16. Avsändare: Broberg, Olle
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1914
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

17. Avsändare: Brunius, August
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 2 År: 1913-1915
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

18. Avsändare: Castrén, Gunnar
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev, brevkort Antal: 2 År: 1903-1908
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

19. Avsändare: Estlander, Carl Gustaf
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brevkort Antal: 1 År: 1908
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)
  Anmärkning: Två brev (brevkopior) till Carl Gustaf Estlander från Mikael Lybeck.

20. Avsändare: Fabritius, E.J.
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: kort Antal: 1 År: 1924
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

21. Avsändare: Fallström, Daniel
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1915
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

22. Avsändare: Fischer, S., Verlag, Berlin
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev, kontrakt Antal: 8 År: 1914-1915
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

23. Avsändare: Frosterus, Sigurd
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1906
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

24. Avsändare: Geijerstam, Gustaf af (C. E. Gernandts Förlags Aktiebolag, Stockholm) (1858-1909)
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1902
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

25. Avsändare: Gripenberg, Bertel
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev, kort, bilagor Antal: 17 År: 1910-1924
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

26. Avsändare: Hallström, Per
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 7 År: 1913-1922
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

27. Avsändare: Hasselblatt, Emil
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 4 År: 1914-1924
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

28. Avsändare: Hecht, Hanna f. Lindberg
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 2 År: 1903
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

29. Avsändare: Hedberg, Tor (1862-1931)
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev (odat.) Antal: 3 År: 1910
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

30. Avsändare: Heiberg, Anton
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1913
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

31. Avsändare: Hemmer, Jarl (1893-1944)
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1920
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

32. Avsändare: Hildén, Henrik
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1923
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

33. Avsändare: Hirn, Yrjö
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev (odat.) Antal: 12 År: 1908-1924
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

34. Avsändare: Hirn, Yrjö och Karin f. Åberg
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 2 År: 1915-1924
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

35. Avsändare: Ibsen, Henrik
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brevkort, visitkort Antal: 2 År: 1891-1900
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

36. Avsändare: Ilmoni, Synnöve (1877-1957)
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: kort Antal: 1 År: 1924
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

37. Avsändare: Janson, Ture (1886-1954)
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: kort Antal: 1 År: 1925
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

38. Avsändare: Jung, Bertel (1872-1946)
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev, kort Antal: 2 År: 1915-1922
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

39. Avsändare: Kihlman, Gunnel f. Lybeck (1898-1933)
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

40. Avsändare: Knape, Ernst V.
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev, kort (odat.) Antal: 5 År: 1911-1915
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

41. Avsändare: Kungliga Dramatiska Teatern, Stockholm
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev, kontrakt Antal: 1 År: 1915
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

42. Avsändare: Kurhaus Woltersdorfer Schleuse
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: kort Antal: 1 År: 1911
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

43. Avsändare: Köster, Frida f. Öhqvist
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: kort Antal: 4 År: 1914-1915
  Samling: Lybeck, Mikael 4 (Vån.II2:M:2)

44. Avsändare: Palme, Carl
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1904
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

45. Avsändare: Palmroth, Robert (-)
Ekström, Axel (-)
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: kort Antal: 1 År: 1923
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)
  Anmärkning: Mikael Lybeck till Robert Palmroth (4 brevavskrifter 1896-1903)

46. Avsändare: Paul, Adolf
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev, brevkort (odat.) Antal: 22 År: 1894-1910
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

47. Avsändare: Poulsen, Adam
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 2 År: 1917-1922
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

48. Avsändare: Procopé, Hjalmar
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 7 År: 1914-1923
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

49. Avsändare: Reuter, Einar (H.Ahtela)
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1921
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

50. Avsändare: Reuter, Julio
  Mottagare: Lybeck, Mikael (1864-1925)
  Typ: brev Antal: 5 År: 1910-1911
  Samling: Lybeck, Mikael 6 (Vån.II2:M:2)

Följande 50 träffar