[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Österholm, John Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Österholm, John Emil (1882-1960) riksdagsman, journalist, skolråd
Antal enheter: 16 / Hyllmeter: 0,9
Material: Diverse handligar främst från JÖs tid som riksdagsman.Krigsansvarighetsprocessen.Fredskonferensen 1946.Skolor.Brev från Arvid Mörne.
Gränsår: 1895-1960
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns.Samlingen kronologiskt ordnad av JÖ.Volym 12 i Brevsam. I databasen Brevsam.
Signum: G:1
Anmärkning: Volymerna 1-11 är kronologiskt ordnade 1895-1960.De innehåller bl.a. brev till och från JÖ, biografica, (dagboks)anteckningar, kommentarer.Dessutom skrivelser, rapporter och PM från riksdag, ministerier och SFP ibland med kommentarer av JÖ.