[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Böcker, Carl Christian Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Böcker, Carl Christian (1786-1841) professor h.c.
Verksamhetsområde: Sekreterare vid Finska Hushållningssällskapet.
Verksamhetsort: - Åbo
Antal enheter: 24 / Hyllmeter: 1,4
Material: Brev (16 vol.), manuskript m.m.
Gränsår: 1821-1841
Nivå: Delvis ordnad
Förteckning: Finns över 14 volymer, övrigt material oordnat, överiktsförteckning finns. I databasen Brevsam.
Ämnesord: Arnell, Lars ; Hobin, Gustaf ; FHS ; Finska hushållningssällskapet
Signum: JK:1:12